คอยพบกับเว็บใหม่ www.idmt.org (แต่ที่นี้ก็ยังมีเหมือนเดิม)

เนื่องจากเว็บไซด์ปัจจุบันเป็นเว็บบล๊อคที่เป็นพื้นที่ฟรีจาก กูเกิ้ล
เราได้ใช้พื้นที่นี่มากว่าสองปี ตอนหลังปรากฏว่าเว็บล้มบ่อย หน้าตาของเว็บก็ดูแปลกๆ ซึ่งทำให้รูปลักษณ์ของเว็บไม่น่าดู เราจึงจำเป็นต้องหาที่อยู่ใหม่ จึงได้ทำการย้ายบทความและเริ่มสร้างที่อยู่ใหม่ ตอนนี้ได้จดทะเบียนเว็บแล้ว ที่ www.idmt.org 

เว็บใหม่จะเป็นเว็บไซด์สำหรับการพูดถึงการปลดปล่อยและการประกาศข่าวประเสริฐล้วนๆ เราจะไม่เน้นเรื่องความรู้ทางศาสนา หรือพิธีกรรม  หรือเรื่องพฤติกรรมของ"คนถือศาสนา"ที่อ่อนแอมากนัก

ขอขอบพระคุณที่เยี่ยมชม โปรดติดตาม การประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ ของผู้เชื่อรุ่นใหม่ ในรูปแบบใหม่ไม่เหมือนเว็บทั่วไปที่อาจมุ่งเน้นด้านจริยศาสตร์ ความรู้ทางศาสนา  การสอนเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต  แต่เราเน้นการเป็นพยาน การสาธิตการปลดปล่อยด้วยอำนาจของพระเยซูเจ้าที่เต็มไปด้วยฤทธิ์เดช  การอัศจรรย์และหมายสำคัญ ด้วยการทำงานของกลุ่มผู้เชื่อฆราวาส ที่ไม่สนใจเรื่องศาสนศักดิ์  ไม่เน้นหลักข้อเชื่อ ไม่เน้นสอนวิธีการเป็นคนดี หรือด้านจริยศาสตร์  หรือสร้างข้อถกเถียงเกี่ยวกับความเชื่อที่อาจกลายเป็นหัวข้อโต้แย้งกันของคณะ ลัทธิใดๆ  ทีมของเราเน้นการสาธิตฤทธิ์อำนาจของข่าวดีเรื่องความรอดที่มาพร้อมกับการอัศจรรย์  คำพยาน คำหนุนใจเรื่องฤทธิ์เดชของข่าวดีเรื่องความรอดที่มาพร้อมกับการอัศจรรย์เหนือธรรมชาติ

"คำพูดและคำเทศนาของข้าพเจ้าไม่ใช่คำที่เกลี้ยกล่อมด้วยสติปัญญา แต่เป็นคำซึ่งได้แสดงพระวิญญาณและพระเดชานุภาพ เพื่อความเชื่อของท่านจะไม่ได้อาศัยสติปัญญาของมนุษย์   แต่อาศัยฤทธิ์เดชของพระเจ้า"

"เพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้ามิใช่เรื่องของคำพูด   แต่เป็นเรื่องฤทธิ์เดช "

[1คร 2:4 และ 1คร 4:20] คำสอนของนักบุญพอล

เราทำพันธกิจเพื่อปลดปล่อยคนไทยและคนต่างประเทศให้พ้นทุกข์ ปลดปล่อยจากอารมณ์และนิสัยเลวร้าย สิ่งที่แพทย์เรียกว่า โรคจิต  โรคประสาทหลอน โรคที่แพทย์ไม่รู้สาเหตุ โรคเรื้อรัง โรคซ้ำซ้อนที่รักษาตามอาการมานานไม่หาย  โรคตามฤดูกาล  อาการหวาดผวาทางจิตใดๆ

ท่านอาจเคยติดหล่มอยู่กับสิ่งที่ชาวไทยเรียกว่า กรรม, กรรมเก่า, เกิดมาชดใช้กรรม, คำสาปแช่งจากชาติปางก่อน ใครที่เคยถูกทักว่ามีกรรม, เคยเสียเงินไปกับการทำบุญแล้วไม่หาย, การสะเดาะห์เคราะห์ การต่อบุญ รับการเสริมบารมี  เข้ารับพิธีการปัดรังควาน  เคยเอาปลาไหล หรือเต่า หรือหอยไปปล่อยแล้วสัตว์เหล่านั้นตายไปหลายตัวอย่างน่าเวทนาเพราะพวกมันไม่คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมของแหล่งอาศัยแห่งใหม่, หมดอาลัย  ความหวังเหลือน้อย, บางคนอาจไปเปลี่ยนชื่อแล้วยังป่วยเหมือนเดิม ยังทุกข์ซ้ำๆ เหมือนเดิม

มีอาการปวดไปทั่วร่างกาย นอนก็ไม่หลับ 
ทุกข์ทรมาน ถูกคนปลอบใจให้คิดว่า "เราเกิดมาเพื่อชดใช้กรรม" 

ถ้าท่านอยากหลุดพ้น  อยากมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจและวิญญาณ ลองมาหาพระเยซูคริสต์ซิครับ ท่านอาจพบคำตอบของชีวิต ที่ยังมีหวังก็เป็นได้ เหมือนที่หลายคนได้ประสพมาแล้ว


เราสั่งสอนวิถีแห่งสัจจะของพระเยซูเจ้า การหายโรคด้วยความเชื่อ เราอธิษฐานให้ผู้เชื่อหายโรคร้าย รับการปลดปล่อยจากการรบกวนของอำนาจลี้ลับ เพื่อให้ผู้เชื่อรับชีวิตใหม่ เราช่วยคนป่วยที่หมดตัวไปกับการรักษาที่แพทย์ทำการรักษาไม่ได้  เราช่วยเศรษฐีที่มีเงินแต่ไม่มีสันติสุข  เราสำแดงพระเดชานุภาพของพระเยซูเจ้าในรูปแบบที่คริสตจักรเริ่มแรกได้ปฏิบัติ หากท่านสนใจเรื่องนี้

โปรดติดตาม และขอเชิญเยี่ยมชมนะครับ

ขอพระเยซูเจ้าอวยพระพร

ประกาศก Rice Mu.


หากท่านมีเวลาโปรดติดตาม บทความ คำพยาน คลิปการปลดปล่อย คลิปการหายโรคได้
ที่ WWW.IDMT.ORG  คลิกwww.idmt.org

 I D M T ( International Deliverance Ministry Team )

NDO (Non- Denomination Organization)

Home

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)