ช่วงทีผ่านมามีเด็กหลายคนได้รับการปลดปล่อยจากความเจ็บป่วย Children are healed.

ช่วงทีผ่านมามีเด็กหลายคนได้รับการปลดปล่อยจากความเจ็บป่วยหลายราย ผมจึงขอแบ่งปันให้พี่น้องเพื่อท่านจะมีความหวังใจพระเจ้า และติดตามพระเยซูอย่างไม่ลดละนะครับ

อาจารย์เรนฮาร์ดบองเก้เคยสอนไว้ว่า ผู้เชื่อพระเยซูที่เติบโตแล้ว จะเป็นเหมือนท่อแห่งพระพร คือว่า เมื่อเราเปิดก๊อกน้ำเมื่อไร น้ำก็ไหลทันทีเลย บางครั้งคนที่ไม่เคยทำจะคิดว่าเราทำไม่ได้ หรือคนที่เคยทำแล้วคนป่วยไม่หาย อาจคิดไปว่าตัวเองไม่มีของประทาน ผมขอหนุนใจว่า ถ้าเรากล้าที่จะช่วยเหลือคนอื่นที่เจ็บป่วยด้วยความจริงใจ ด้วยความรักต่อเพื่อนมนุษย์ โดยไม่คาดหวังว่าเขาจะเข้ามาเป็นสมาชิกของเราหรือเปล่า ผมเชื่อว่าพลังแห่งความเชื่อ บวกกับความรักของพระเจ้าที่มีใจของท่านจะช่วยให้คนป่วยหายทันตาอย่างแน่นอน Rice Mu. August 2011

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)