นกอินทรี หรือไก่นา Are you an eagle or a chicken

นกอินทรี หรือ ไก่นาตาฟางผมขอเล่านิทานให้พีน้องฟังสักเรื่อง (นานๆ จะเล่าที)

มีเรื่องเล่าว่านกอินทรีย์ ที่ชาวไร่คนหนึ่งไปพบลูกนกตัวหนึ่งเพิ่งออกไข่ พลัดตกจากรัง  ด้วยความสงสารเขาจึงเก็บมาเลี้ยง   เพราะเพิ่งออกไข่มาใหม่แล้วตกจากรังและแม่ของมันหาไม่พบ

 เขาจึงนำมาเลี้ยงในบ้าน  แทนที่ชาวนาจะเลี้ยงนกอินทรีด้วยวิธีแบบธรรมชาติ  คือเลี้ยงให้มันบินได้  แต่ชาวนาไม่รู้วิธีเลี้ยง ด้วยความหวังดีจึงเอาลูกนกอินทรีไปให้แม่ไก่เลี้ยงพร้อมกับชาวคณะไก่ทั้งหลายในเล้าไก่  เพื่อให้มีเพื่อน และไม่เหงา และแม่ไก่จะได้กกมันไว้ให้อบอุ่น พอโตขึ้นก็ออกหาอาหารกับแม่ไก่นานวันผ่านไปนกอินทรีตัวน้อยก็เติบใหญ่ในเล้าไก่อันแสนสุข ของชาวไร่ ไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะทั้งแม่ไก่  ลูกนก และชาวไร่ทุกภาคส่วนเข้าใจว่า เออดีนะ บ้านเรามีทั้งนก ทั้งไก่  อยู่กินด้วยกันแสนสบาย

ต่อมามีนักนิเวศวิทยาเดินทางผ่านมาพบกับปรากฎการณ์แสนประหลาดนี้  เขามาพบชาวไร่  ชาวไร่ชี้นิ้วให้ดูว่า บ้านเขามีแม่ไก่เลี้ยงลูกเป็นนก  พอโตก็ไม่ไปไหน หากินกับไก่  ใช้กรงเล็บเขี่ยอาหารแบบไก่  ทำเสียงตลก กุ๊กๆ เหมือนไก่ นักนิเวศคนนี้ เห็นแล้วแทนที่จะรุ้สึกดีใจ เขากลับรู้สึกสลดใจมาก 

เขาบอกกับชาวไร่ ว่า ตอนนี้คุณทำดีมาส่วนหนึ่งแล้ว แต่คุณกำลังทำบาปนะ เพราะคุณกำลังทำให้ธรรมชาติที่แท้จริงของนกอินทรีที่เป็นเจ้าเวหา มาหากินเยี่ยงไก่บ้าน  ทำท่าทางน่าสมเพชแบบนี้  ผมขอช่วยฝึกให้นกมันหัดบินได้ไหม

ชาวไร่ตอบตกลง  นักนิเวศฯ จึงเอานกอินทรีขึ้นไปบนหลังคา และค่อยๆ โยนมันลงมาให้มันหัดบิน มันก็พยายามแค่กระพือปิกพยุงไม่ให้มันตกมาตายเท่านั้น  ทำอยู่หลายครั้งนกอินทรีก็ยังไม่ยอมบินด้วยตนเอง  เขาจึงขอนำนกอินทรีไปไกลจากบ้านอีกนิดขึ้นไปบนหน้าผาสูง และค่อยๆ ค่อยสอน  ในที่สุดเมื่อเขาขึ้นที่ยอดหน้าผาสูงที่สุด เขาก็โยนนกอินทรีลงไป  นกอินทรีก็ได้รับสันชาติญาตของมันคือ มันต้องบินจึงจะมีชีวิตรอด  นกอินทรีบินด้วยปีกอันแข็งแรง และไม่กลับมาอีกเลย มันบินบนฟ้าเหนือความสูงของภูเขา เพราะนั่นคือธรรมชาติของมัน

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
คริสเตียนหลายคนไม่รู้ว่า คนที่บังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณ ด้วยการบัพติสมาต่างๆ ที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์  เขาได้รับการเปลี่ยนแปลงไปสู่ธรรมชาติดั้งเดิมที่พระเจ้าได้ใส่ไว้ให้แก่อาดัมก่อนที่จะล้มลงในความบาป

เขาจะเข้าสู่สิทธิอำนาจ อันมหัสจรรย์ของพระเจ้า ถ้าเขาเรียนรู้ธรรมชาติของพระวิญญาณของพระเจ้า ที่พระเจ้าใส่เข้าไปในชีวิตใหม่ของเขา พวกเขาจะไม่เป็นเพียงแค่คนที่รอคอยความหวังในวาระสุดท้ายของชีวิตคือชีวิตอมตะกับพระคริสต์เท่านั้น แต่พวกเขาจะสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะเพราะพระคริสต์ได้ทำทุกสิ่งไว้สำเร็จแล้วที่ไม้กางเขน ขอเพียงแต่เขาจะกล้าตัดสินใจรับเอาชีวิตใหม่และธรรมชาติใหม่ที่เจ้าได้มอบให้เขาแล้วเท่านั้น

 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปท่านอย่าประพฤติอย่างคนต่างชาติที่เขาประพฤติกันนั้น   คือมีใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ไร้สาระ

แต่ว่าท่านไม่ได้เรียนรู้จักพระคริสต์อย่างนั้น ถ้าแม้ท่านได้ฟังเรื่องพระองค์   และได้เรียนรู้เรื่องพระองค์ตามสัจธรรม   ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูแล้ว ท่านจงทิ้งตัวเก่าของท่าน   ซึ่งคู่กับวิถีชีวิตเดิมนั้นเสีย   อันจะเสื่อมเสียไปสู่ความตายตามตัณหาอันเป็นที่หลอกลวง และจงให้วิญญาณจิตของท่านเปลี่ยนใหม่และให้ท่านสวมสภาพใหม่   ซึ่งทรงสร้างขึ้นใหม่ตามแบบอย่างของพระเจ้า   ในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แท้จริง  

พระธรรมเอเฟซัส บทที่ ๔

ท่านไม่ใช่คนของแผ่นดินโลกอีกแล้ว ท่านเป็นบุตรของพระเจ้าอีกคนหนึ่งจนแสวงหาธรรมชาติใหม่ ด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณของพระเจ้าเถิด แม้ว่าเราจะอยู่บนโลกนี้แต่อย่าทำตามอย่างโลก แต่จงทำตามอย่างหมู่วิสุทธิชนของพระเจ้าเถิด เมื่อท่านได้รับการชำระแล้ว  พระเจ้าจะประทานพระสิริและสง่าราศีเข้าสู่ชีวิต และพระเจ้าจะอวยพรทั้งตัวท่านและลูกหลานอีกหลายชั่วอายุคน
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

แต่ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้ว   เป็นพวกปุโรหิตหลวง   เป็นประชาชาติบริสุทธิ์   เป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะ   เพื่อให้ท่านทั้งหลายประกาศพระบารมีของพระองค์   ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความมืด   เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์ เมื่อก่อนท่านทั้งหลายไม่มีชาติ   แต่บัดนี้ท่านเป็นชนชาติของพระเจ้าแล้ว   เมื่อก่อนท่านทั้งหลายหาได้รับพระกรุณาไม่   แต่บัดนี้ท่านได้รับพระกรุณาแล้ว ดูก่อนท่านที่รัก   ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านทั้งหลาย   ผู้อาศัยในโลกอย่างโลกไม่เป็นบ้านเกิดเมืองนอน   ให้เว้นจากตัณหาของเนื้อหนัง   ซึ่งเป็นข้าศึกต่อวิญญาณจิตของท่าน จงรักษาความประพฤติอันดีของท่านไว้ในหมู่คนต่างชาติ   เพื่อว่าเมื่อมีคนติเตียนท่านว่าประพฤติชั่ว   เขาจะได้เห็นการดีของท่าน   และเขาจะได้สรรเสริญพระเจ้าในวันที่พระองค์เสด็จมา 
พระธรรม ๑ เปโตร บทที่ ๒ ข้อ ๙-๑๐
 ขอพระเจ้าอวยพระพร วิสุทธิชน คนของพระเจ้าที่ยำเกรงพระเจ้า ผู้ถือรักษาพระบัญญัติรักของพระคริสต์ ผู้ดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงพระเจ้าทุกคน

Copy Righted: Rice Mu August ๓๐, ๒๐๑๒


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)