สมาชิก หรือ สาวกพระคริสต์ Membership or Discipleship

 Discipleship or Membership

Word of the day. 
i donot want to make membership but i want to make disciples of Jesus; membership is for benefit of the church leaders but the discipleship will expand the Kingdom of God.

Actually, the altimate goal of the gospel is to preach, to teach, to train and to send out disciples but the Christianity keeps the believers as sheep, then transforms them into membership.


When they are members, most of them get lost. They do not know the real truth of the Gospel. That is why there are so many inactive Christians. They have no idea why they are there. And THEY DONOT KNOW WHAT TO DO.


ผมไม่ต้องการสร้างสมาชิก แต่ผมต้องการสร้างสาวกของพระคริสต์ เพราะว่าสามาชิกเป็นเพียงคนที่สร้างผลประโยชน์แก่ผู้นำคริสตจักรแต่ว่าการเป็นสาวกพระคริสต์จะสามารถขยายแผ่นดินของพระเจ้าได้

แน่ที่เดียวเป้าหมายสุดยอดของการประกาศข่าวประเสริฐคือการเทศนา สั่งสอน ฝึกอบรม และส่งสาวกออกไป แต่ศาสนากลับเก็บผู้เชื่อไว้ในกรอบแห่งการเป็นลูกแกะ, และต่อมาก็เปลี่ยนพวกเขาให้เป็นสมาชิก

เมื่อผู้เชื่อกลายเป็นสมาชิก คนส่วนใหญ่หลงทางชีวิต พวกเขาไม่รู้จักความจริงแห่งพระกิตติคุณของพระคริสต์  นั่นคือสาเหตุว่าทำไมจึงมีคริสเตียนหย่อนยานเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมด เพราะพวกเขาไม่รู้ว่าทำไมต้องอยู่ที่เดิมๆ ทั้งชีวิตเพราะพวกเขาคิดไม่ออกว่าต้องทำอะไรเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าบ้าง  บางคนอยู่ไปจนแก่และตายไปโดยคิดว่าการรับใช้ผู้นำคือการรับใช้พระเจ้า แต่ไม่ได้นำใครมารอดแม้แต่คนเดียวในชั่วชีวิตของเขา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)