บ่นคือวิบัติ Complaining is cursing

พี่น้องคนหนึ่งในกลุ่มThai Debate ฝากถามมาว่า

"คิดเห็นอย่างไร กับคนชอบบ่น บ่นเรื่องดินฟ้าอาอาศ บ่นเรื่องคนรอบข้าง บ่นเรื่องสถานการณ์ต่างๆ และบ่นอีกหลายๆ เรื่อง"

[[[ ความคิดเห็นของผม คือ ]]]

การบ่นคือวิบัติ ไม่ใช่พระพร มันเป็นตัวปิดกั้น สิ่งดีทั้งหลายที่จะเข้ามาในชีวิต และเป็นตัวดับพระพรอันดับหนึ่งครับ โดยเฉพาะการบ่นว่ากล่าวโทษพระเจ้า

ใครอยากยากจน ขัดสน แย่ไปทุกอย่าง ซวยซ้ำๆ อารมณ์เสียบ่อย ครอบครัวแตกสลาย ให้บ่นบ่อยๆ บ่นซ้ำๆ บ่นเยอะๆ ครับ แล้วจะสมหวัง

ดู พระธรรมกันดาวิถี บทที่ 14 ครับ

Rice Mu: March 23, 2013
HOME

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)