คุยกับเซเว่นเดย์? (1) A Dialogue with The 7th No.1

                                                    The 7th Day (No.1)

มีเรื่องเล่าน่าคิดมากๆ มานำเสนอๆ อีกแล้วครับพี่น้องทุกท่าน

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๐๑๓ มีกลุ่มคนอ้างว่ามาจากกลุ่มอิสระของ เซเว่น เขาอ้างว่าเขาออกมาจากกลุ่มเซเว่นย์เดย์เพราะเข้าใจว่า การทำงานของหัวหน้ากลุ่มไม่สอดคล้องกับแผนการของพระเจ้าในยุคสุดท้าย พวกเขาจึงทำการแยกตัวออกมาเป็นกลุ่มใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ในการทำการประกาศข่าวดีเรื่องพระคริสต์ไปตามที่ต่างๆ เพื่อนำคนมาเชื่อพระเจ้าด้วยตนเอง ไม่สังกัดใครกลุ่มคนที่มามีหัวหน้าทีม ชื่อ สำ-ร  คนติดตามอีกคนชื่อ สม-ช และมีผู้หญิงติดตามมาอีกสองคน  ทั้งสี่คนมาพบผมที่บ้านพัก  โดยอ้างว่าต้องการทราบและแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการทำพันธกิจปลดปล่อยที่ผมพยายามส่งเสริมมาประมาณสี่ปี

หลังจากที่ได้สนทนากันแล้วเป็นเวลาประมาณสามชั่วโมง  ผมตั้งข้อสังเกตและได้รับความรู้สึกว่า   แท้จริงพวกเขาไม่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้อะไรหรอก  แต่พวกเขากำลังพยายามเผยแพร่แนวความคิดเกี่ยวกับหลักความเชื่อบางอย่างที่ ชาวเซเว่นเดย์มักจะถือปฏิบัติกันมากคือ การถือวันสะบาโต และการถือบัญญัติต่างๆ

(แท้จริงชาวเซเว่นเดย์ไม่ได้สอนผิดในเรื่องการนับเวลาวันสะบาโต  แท้จริงวันสะบาโต คือช่วงระยะเวลานับตั้งแต่เย็นวันศุกร์เวลา ๑๘.๐๐ น. ถึงเย็นวันเสาร์ เวลา ๑๘.๐๐ น.)

ผู้เชื่อพระเจ้าหลายกลุ่มที่อ่อนความรู้หลายคนไม่เคยได้รับการสอนให้รู้ว่า แท้จริงวันสะบาโตไม่ใช่วันอาทิตย์ แต่พวกคาทอลิคยุคเก่าได้บังอาจเปลี่ยนวันสะบาโตจากวันเสาร์ให้เป็นวันอาทิตย์  และนักการศาสนาชาวไทยจำนวนมากก็สอนว่าวันอาทิตย์คือวันสบาโต โดยไม่ได้อธิบายให้ทราบว่าทำไมจึงถือแบบนั้น   และพวกเขายังดัดแปลงเทศกาลปัสกาแห่งการฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์ เป็นเทศกาลอีสเตอร์  ซึ่งแม้คำว่าอีสเตอร์จะไม่มีปรากฏแม้แต่คำเดียวในหนังสือพระคัมภีร์ต้นฉบับแรก  ในปัจจุบันมีพระคัมภีร์บางฉบับทำการแปลคำว่า ปัสกาเป็นอีสเตอร์อยู่หนึ่งที่ ตามที่ปรากฎในหนังสือกิจการของอัครทูต

ผมอยากจะเล่าแบ่งปันให้พี่น้องที่อยากจะเปิดหูเปิดตาเกี่ยวกับกลุ่มเซเว่นเดย์กลุ่มนี้ ว่าเขามีแนวคิดอย่างไร และหากใครอยากพาตัวเองเข้าไปรับคำสอนและเข้ากลุ่มกับพวกเขา ท่านจะได้รับภาระหนักแห่งการถือข้อบัญญัติอะไรต่างๆ ที่ทำให้ความเป็นคนของท่านเสียโอกาสความรื่นรมย์ในชีวิตที่พระเจ้าแสนดีประทานให้  เพราะพวกเขากลับเห็นว่าการกินอาหารดีๆ บางอย่างเป็นสิ่งต้องห้าม  จึงไม่ได้กินเนื้อปิ้ง เนื้อย่าง เนื้ออบแสนอร่อย นานาเมนู

เพื่อไม่ให้เรื่องมันยืดยาวผมขอสรุปย่อสาระที่ชาวเซเว่นเดย์กลุ่มนี้พยายามสื่อให้ผมทราบดังนี้

ก. ตอนนี้เป็นยุคสุดท้าย พวกเขาต้องทำตามคำพยากรณ์ของทูตสวรรค์สามองค์ในหนังสือวิวรณ์ พวกเขาอ้างว่าตอนนี้พระเจ้าได้ส่งผู้พยากรณ์มาให้เขาแล้ว เป็นชาวม้งอยู่ในป่า  คนนี้มีความสามารถติดต่อกับพระ

เจ้าได้  เขาจะเขียนข้อความตามที่พระเจ้าสั่งสอนเขา  แล้วเขาก็เอามาเผยแพร่ให้กับกลุ่มเซเว่นเดย์กลุ่มนี้ ซึ่งตอนนี้พวกเขามีอยู่ประมาณ ๒๐๐ คนแล้ว พวกเขาแสดงตนว่าเป็นสิทธิชนยุคสุดท้ายที่ ต่อต้านเรื่องการฝังชิป  การงดการกินอาหารประเภทเนื้อ แต่รับประทานแต่ผัก  ถือบัญญัติตามแบบยิว

พวกเขาอ้างว่าคำพยากรณ์ต่างๆ ของอาจารย์ม้งเป็นมาจากพระเจ้า แม้กระทั้งคำพยากรณ์เหตุการณ์ “ซึนามิ” ที่ภูเก็ต ปี ๒๐๐๔ ก็มีคำทำนายอย่างถูกต้องของอาจารย์ม้ง  หากใครไม่เชื่อคำพยากรณ์ที่พวกเขากล่าวอ้างต่างๆ นานา ก็จะได้พบกับภัยพิบัติ และไม่ได้เข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้า คือเมืองสวรรค์

ผมค่อนข้างเห็นด้วยกับคำสอนเกี่ยวกับจริยธรรม การสอนคนให้เป็นคนดี  การเป็นผู้เชื่อที่รักษาความสะอาดของชีวิตในเรื่องต่างๆ ตามที่กล่าวอ้างในพระคัมภีร์  หลายๆ ข้อ เพราะมันเป็นสอนที่ทำให้คนชำระตนเอง ให้หลีกหนีสิ่งชั่ว  ให้พยายามเข้าถึงพระเจ้า

 แต่ ****ผมไม่เห็นด้วยกับคำพยากรณ์ของอาจารย์ม้งของพวกเขาที่กล่าวอ้างว่า  คริสตจักรคณะเซเว่นเดย์เท่านั้นที่สอนถูกต้อง และเป็นคริสตจักรเดียวของพระเจ้าที่จะรับความรอด****

คำสอนนี้ไม่แปลกประหลาดอะไร เนื่องจากความจริงปรากฏแจ้งว่า โบสถ์คิสต์หลายๆ กลุ่มก็พยายามสอนและ “มอมเมา” “สมาชิก” ของพวกเขาว่า โบสถ์ของพวกเขามีอาจารย์ที่ล้ำเลิศ เป็นผู้ที่ได้ยินเสียงพระเจ้า  โบสถ์ของพวกเขามีการเปิดเผยสำแดงมากกว่าและสอนได้ถูกต้องที่สุด  โบสถ์อื่นๆ  ไม่เจริญเป็นโบสถ์ยากจน  ไม่เกิดผล  กลุ่มของเขาเท่านั้นที่สอนดี สอนถูก สอนให้ไปถึงพระเจ้าได้

การสอนแบบนี้เข้าข่าย “ลัทธิ หรือ Cult” ที่มักจะมีลักษณะการนำเสนอคำสอนแนวอวดอ้างความอัศจรรย์ อิทธิฤทธิ์ การเข้าถึงพระเจ้าของอาจารย์ใหญ่  ตอนนี้มีอาจารย์ใหญ่คนหนึ่งเป็น ศบ อยู่อเมริกาก็กำลังทำการอยู่  โดยการเผยแพร่คำสอน เรื่องไฟ ของพระเจ้า ท่านและทีมงานมักจะมาจัดสัมมนาเจิมไฟที่ประเทศไทยบ่อยๆ  เขาทำซีดีคำสอน และทำเอ็มพีสามแจกให้ฟังฟรีๆ มีคนติดตามเยอะมาก (พี่น้องที่กำลังติดตามอยู่อย่าเพิ่งโกรธผมนะ ผมไม่ได้ต่อต้านเรื่องคำสอนของเขาทั้งหมด- มีเพียงข้อติติงเท่านั้น) 

ตอนแรกๆ ผมก็ยังติดตามฟังคำสอนอยู่ เพราะเขาก็สอนพื้นฐานชีวิตความเชื่อพระเจ้าได้ดีพอควร มีระบบ  สอนเป็นชุดๆ  ครั้งหนึ่งผมยังเคยขับรถยนต์สามร้อยกิโลเมตรไปฟังเขาสอนที่เชียงใหม่  รู้สึกศรัทธาในการอุทิศตัวของท่านพอควร

แต่ต่อมาผมพบว่า กลุ่มคนที่หลงเข้าไปติดตามในกลุ่มของเขา จะมีกฎเกณฑ์ประหลาด ที่ไม่น่าทำคือ ใครที่อยู่ในกลุ่มเขาแล้ว  ห้ามไปฟังคำสอนจากอาจารย์กลุ่มอื่น   แม้จะมีการจัดสัมมนาระดับชาติ หรือมีวิทยากรระดับโลก หากสมาชิกคนใดอยากไปฟัง อยากไปร่วมก็ต้องขออนุญาตอาจารย์ใหญ่ก่อน 


ตอนหลัง ศบ.อเมริกาท่านนี้อุตส่าห์มาจัดสัมมนาที่จังหวัดผมอยู่ ระยะทางแค่ปลายหนวดแมว ผมยังไม่ไปเลย  ผมไม่อยากฟังใครที่สอนอย่างแต่ให้ลูกน้องทำอีกอย่าง

อันนี้ไม่ใช่ข้อกล่าวหา แต่เป็นข้อสังเกตว่าเป็นไปได้ไง แบบนี้  ข้อสังเกตนี้ผมได้ประสบด้วยตัวเอง  ผมได้ยินมาจากปากของคนหลายๆ คน ทั้งที่อยู่ เยอรมัน  ที่สกลนคร  ที่เชียงใหม่  หรือท่านว่าไม่จริง ลองไปถามหมอที่กลุ่มของท่านที่สกล  และที่บ้านยา  ดูสิว่าคริสตจักรใต้ธงของท่านทำอย่างนี้จริงไหม  แล้วก็ลองไปถามพี่น้องชาวไทยคริสต์ที่เยอรมันดูด้วยว่าจริงไหม

ผมจึงคิดว่า ถ้ากลุ่มศบ อเมริกาคิดว่า ท่านสอนได้ถูกต้องที่สุด ครอบคลุมที่สุด  ไม่ต้องไปรับฟังคำสอนของอาจารย์คนไหนอีกแล้ว  ผมว่าการสอนแบบนี้ไม่เข้าท่า  เป็นการยกตนข่มท่าน  ไม่มีความถ่อมใจเหมือนที่ท่านสอนในซีดี   และหากการใช้อุบายชักชวนคนให้เข้าไปร่วมกลุ่มแบบนี้เป็นจริง ผมขอคัดค้าน และขอให้ท่านเลิกทำแบบนี้ เพราะมันไม่แฟร์  กลุ่มความเชื่อในประเทศไทยมีเยอะมากแล้ว  จะทำให้มันแตกแยกกว่านี้ไปถึงไหน

ทำไมผมบอกว่าไม่แฟร์ เพราะอีตอนที่ท่านมาเมืองไทย ท่านส่งข่าวสารให้สาวกของท่านเที่ยวไปชักชวน  ไปเชิญใครต่อใครให้ไปรับคำสอนของท่านได้  แม้ว่าใครจะอยู่กลุ่มใดก็ตาม เมื่อคนมาฟังแล้วอยากเข้าร่วมกับท่าน หรือติดใจที่จะติดตามกลุ่มของท่าน   ถ้าใครสมัครใจ เพลอตัวไปเข้าร่วมกลุ่มใต้ธงของท่าน  ลูกน้องสาวกของท่านกลับไม่อนุญาตให้ใครออกไปนอกรั้วเพื่อฟังคำสอนดีๆ จากกลุ่มอื่น คณะอื่น อันนี้ผมขอติงด้วยไมตรีจิตไว้ ณ ที่นี้ 

ฟังให้ดีนะครับผมไม่ได้กำลังบอกว่า อาจารย์อเมริกาสอนผิดนะ แต่วิธีการรวบรวมสร้างอาณาจักรของท่านนั้น ผมไม่เห็นด้วย และผมก็มีสิทธิคัดค้านไม่ใช่หรือ

ยังมีต่อ ดูตอนที่สอง

ดูตอนที่ 3

HOME

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)