โลกนี้คือละคร This world is like a stage


                                             ๒ Eph -โลกนี้คือละคร- ๘ ๙ ๑๐

โลกนี้เปรียบเป็นเช่นโรงละคร มนุษย์ก็คือตัวละครชีวิต แล้วแต่ว่าใครจะทำตัวอย่างไร จะเล่นบทไหน
บางคนเขาให้เกิดมาเป็นตัวเอกไม่ยอมเล่นบทเด่นด้านดีแต่ กลับเล่นเป็นผู้ร้าย ชอบข่มขู่ พูดหยาบ ด่าว่า ใจโหด เห็นแก่ตัว เอาเปรียบ ชอบเกลียดชัง ตัดสินคนอื่น แสวงหาอำนาจ ความมั่งคั่ง ความร่ำรวยอย่างไม่ชอบธรรม

บางคนเขาให้เล่นบทพ่อแม่ที่ดีดันไปมัวแต่หาเงินสร้างฐานะ ส่งลูกเรียน ไม่มีเวลาให้ลูก จนลูกเสียคนเพราะรักลูกไม่ถูกทาง ให้ได้แต่เงิน ไม่มีเวลาให้ ไม่มีความอบอุ่น ไม่มีเวลากอดลูกเพียงพอ ไม่มีเวลาพูดคุย เล่น กับลูก พอลูกโตก็เสียคนเรื่องเพศ เรื่องความรัก ติดเกม ติดยา ติดมือถือ ติดบอล ติด ฯลฯ

ทุกคนถูกคาดหวังจากพ่อแม่ให้เป็นลูก ที่ดี แต่ลูกบางคนไม่ยอมเอาใจพ่อแม่ มุ่งแต่ความสนุก สนใจส่วนตัว เงิน งาน เพศ ตำแหน่ง สนุก เที่ยว จนไม่มีเวลาไปเยี่ยมพ่อแม่ ส่งให้แต่เงิน เวลาโทรศัทพ์ไปหาพ่อแม่ยังไม่มี สังคมจึงต้องจัดวันแม่ วันพ่อให้ เพื่อให้คนสำนึกบางเบาได้หยุดคิด ตระหนักว่าควรมีเวลาคิดถึงพ่อแม่จะได้กลับไปเยี่ยมหาพ่อแม่บ้าง

บางคนมีโอกาสได้เล่นเป็นนักบุญ ไม่ยอมเล่น กลับจะเล่นเป็นเศรษฐีขี้เหนียวหน้าเลือด แทนที่จะใช้เงินทอง ฐานะจะทำให้เขาได้ต่อบุญ ได้ช่วยคนจนกว่า ได้มีโอกาสรับพร เพื่อจะได้มงกุฏแห่งชีวิตจากพระเจ้า แต่กลับกลายเป็นว่า เป็นคนที่ดูแลทรัพย์ไม่เป็นอุบเก็บไว้แต่ตัวเอง และครอบครัว ไม่เหลือเผือใคร จนไม่มีใครอยากคบด้วย เป็นคนปากปลาร้า มีแต่คนที่คบเขาเพื่อหวังประโยชน์เล็กๆ น้อยๆ จากเขาเท่านั้น ไม่มีใครจริงใจด้วย

บางคนเขาให้เล่นบทภรรยาแสนดี ดันไปเล่นบทร้ายปากนกกระสา ชอบจิก ตี อิจฉา ด่าทอ ชอบจับผิด ทำตัวเหมือนเป็นหัวหน้าคนใช้ เป็นขโมย ทำหัวฟู ทำตัวไม่น่ารัก สุดท้ายได้เล่นบทแม่หม้ายทรงเครื่องผู้ที่มีความคิดว่าชายในโลกล้วนเป็นคนไม่น่าคบ   จะหาชายดีๆ จริงใจด้วยก็แสนยาก

ชายบางคนถูกหญิงสาววาดฝันเป็นสุภาพบุรุธในฝันที่แสนดี  สุภาพ รับผิดชอบ เสียสละ มาดแมน ผู้คอยปกป้องยอดหญิงผู้อ่อนหวาน แต่พออยู่กันไปได้ไม่นาน ก้นหม้อข้าวไม่ทันดำ  สันดานดิบเริ่มออก ทั้งเหล้า ทั้งยา ทั้งบ้าบอล บ้ารูปโป๊  บ้าเพื่อน บ้าพนัน ทั้งหวย  ทั้งเบอร์ เมาที่ไรสติเสื่อมเห็นภรรยาเป็นกระสอบ  ใครเตือนไม่ฟัง  ภรรยาขอร้องยังไงก็กลับไปเหมือนเดิม  ไม่นานก็กลายเป็นหนุ่มโสดทีไม่มีหลัก  เที่ยวแจกเพลงรักไปทั่วแต่ไม่สามารถจะอยู่กับใครได้ยืดเพราะนิสัยเสีย


 บางคนเกิดมาเป็นคนขาดแคลน แม้จะมีรายได้เท่าไหร่ก็ไม่พอประทังชีวิต เพราะมือเติบวางแผนชีวิตไม่เป็น ปล่อยชีวิตไปวันๆ ชีวิตตอนต้นดูเหมือนจะดี แต่ก็ปล่อยให้มันผ่านไปแบบไม่สนใจ ไม่ตั้งใจเรียนรู้อะไรเลย ใครว่าไรก็ไม่ฟัง เอาตัวเองเป็นใหญ่ รู้มากกว่าใคร พอเริ่มแก่ เริ่มจะมาคิดได้ก็สายเกินไป คนรวยๆ ก็เป็นได้นะ เป็นคนยากจนฝ่ายวิญญาณไง มีแต่เงิน แต่ไม่มีสันติสุข

ชีวิตเลือกได้เฉพาะในตอนที่ยังไม่สายเกินไปเท่านั้น ถ้าสายเกินไปแล้ว แก้ยาก อาจตกทุกข์ไปถึงลูกถึงหลาน

ใครจะเล่นบทไหน ย่อมมีรางวัลตามบทบาท ไม่ว่าจะเป็นบทบาทแห่งความดี และรางวัลแห่งความเพิกเฉย มีรางวัลแห่งความรัก และรางวัลแห่งความเกลียด

ใครอยากจะเล่นบทไหนล่ะ

ใครจะเล่นบทไหนในโลกนี้ก็ไม่สำคัญก็ว่ากันไปตามบทบาท มีดีมีร้าย มีง่ายมียาก มีสบาย มีทุกข์

แต่นอนที่เดียวการทำความดีนั้นต้องอาศัยความเพียร ต้องอาศัยพลังทางวิญญาณในการขับดันจึงจะทำได้ คนไม่ได้กินอาหารทางวิญญาณ จะเอาพลังฝ่ายวิญญาณที่ไหนมาทำความดี ได้ พวกที่ทำดีด้วยแรงของตนเอง  ด้วยความพยายามของเนื้อหนัง ไม่นานหางก็โพล่ ไม่ดีจริง วันนี้เป็นนางสีดา อีกวันกลายเป็นนางผีเสื้อสมุทร เป็นแค่การทำดีเอาหน้าคนเฉยๆ ไม่เอาหน้าพระเจ้า

แต่ถ้าใครจะเล่นบทบาทผู้เชื่อพระเจ้า รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่ ชีวิตนี้อาจจะมีทุกข์ มีโศรก ถูกญาติๆ ด่าว่าโง่ที่มาเชื่อพระเจ้า ยอมออกจากศาสนาเดิม ยอมทิ้งวิถีเก่าเพื่อมารับความหลุ ดพ้นจากทุกข์ อำนาจบาป ด้วยบารมีบุญของพระคริสต์ทำให้ ชีวิตผู้เชื่อจะมีสุขภาพดี จิตใจสุขสงบ ได้พักผ่อน ไม่ต้องไปแสวงหาบุญ ไปแสวงหานิพพานที่ไหนอีกแล้ว ชีวิตที่ดีมีอยู่ครบแล้วในพระคริสต์ แล้วแต่ว่าใครจะเข้าถึงศาสนา หรือได้เข้าถึงพระคริสต์จริงๆ 

มีคำสุภาษิตชาวเหนืออยู่คำหนึ่ง เขาบอกว่าอย่างนี้ คือ

"ดีชั่วอยู่ตั๋วทำ สูงต่ำอยู่ที่ทำตั๋ว"

แปลว่า "จะได้ดีหรือได้ชั่ว อยู่ทีการกระทำ  จะมีชีวิตที่สูงขึ้น หรือตกต่ำลง อยู่ที่การกระทของตน"

ในพระคัมภีร์ไบเบิ้ลได้กล่าวว่า

“ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใช่โดยตัวท่านทั้งหลายกระทำเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้ ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้ เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้

เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ประกอบการดี ซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เรากระทำ”
(พระคัมภีร์ไบเบิ้ล เอเฟซัส 8-10)

ข้อพระคัมภีร์ที่ยกมา มีความหมายว่า การจะได้หลุดพ้นจากความบาปได้นั้นไม่ใช่อยู่ที่ความสามารถในการทำความดีของมนุษย์  แต่พระคริสต์ได้ทำไว้ให้แล้ว เพียงแค่มนุษย์จะเชื่อการไถ่บาปของพระองค์ ยอมละทิ้งวิถีชั่ว  เลิกกราบไหว้วิญญาณผีปีศาลเอามาเป็นเครื่องค้ำชูชีวิต เขาก็จะได้รับชีวิตนิรันดร์

แท้จริงพระเจ้าได้สร้างมนุษย์มา  ทรงมีเป้าหมายไว้แต่แรก ให้แต่ละคนเกิดมาเพื่อประกอบการดีทั้งนั้น

ขอพระเจ้าอวยพรผู้อ่านให้จำเริญในความดี ความหวัง ความรัก และสันติสุขนะครับ

อาเมน

HOME

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ7/29/2556

    อาเมนขอบคุณพระเจ้าครับ หนุนใจมากๆครับที่ได้อ่านบทความนี้ ได้รับคำตอบหลายเรื่องมากมายครับ

    ตอบลบ

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)