คริสเตียนปลาทอง Gold fish Christians๐ คริสเตียนปลาทอง๐

สองสามวันก่อน ปลาทองที่ลูกชายฝากเลี้ยงไว้ตายไปสองตัว ลอยหงายท้องป่อง ตอนหลังมาทราบว่าเพราะมันกินอาหารมากเกินไป สอบถามผู้รู้เขาบอกว่า การให้ปลาทองอย่าให้มาก หรือให้บ่อยเกินไปเพราะปลาทองมันจะกินไม่รู้จักอิ่ม พอมันเห็นอาหารมันก็จะกินเข้าไปเรื่อยๆ จนท้องจุกตาย

เขาบอกว่า ปลาทองเป็นปลาที่มีความจำสั้น มันไม่รู้ว่ามันได้ทำอะไรลงไป มันจะลืมเรื่องดีๆ ไปง่ายๆ และมันจะสนใจแต่อาหารที่อยู่ตรงหน้า จนลืมไปว่ามันกินอิ่มแล้ว

ผู้เชื่อพระเจ้าหลายคนเวลามีทุกข์ร้อน หรือมีเรื่องลำบากจะอธิษฐานขอให้พระเจ้าช่วยโน้นนี่ บ้างไม่ดูแลรับผิดชอบงานหน้าที่ตัวเองดีพอ ทำให้เสียงาน เสียเวลา เสียโอกาสดีๆ ในชีวิต เสียอะไรๆ หลายอย่าง พอถึงเวลาคับขันไม่ได้ผลตามที่คาดหวังเหมือนใจต้องการก็อธิษฐานขอพระเจ้า บางคนก็บนไว้อย่างนั้นอย่างนี้ แต่พอได้แล้วก็ไม่ได้ทำตามที่บนไว้ ตอนหลังอธิษฐานอีกก็เลยไม่ได้รับผลตามที่ปรารถนา

คนป่วยที่ใกล้ตายหลายคน แม้บางคนจะเป็นอาจารย์ใหญ่ สอนคนมาเยอะแต่บั้นปลายชีวิตกลับตกต่ำ ด้อยค่า ถูกคนหมางเมิน เจ็บป่วยเรื้อรังรักษาไม่หาย เพราะเป็นคริสเตียนปลาทอง ความจำสั้น พูดอะไรแล้วก็ลืม ไม่รักษาวาจา จึงต้องรับกรรม เจ็บป่วย ตกต่ำ แม้จะอธิษฐานถืออดวิงวอนแถบมีคนช่วยอธิษฐานยังไงก็ไม่หายเพราะความจำสั้นนั่นเอง

การคิดว่าพระเจ้าไม่ถือ พระเจ้าอภัยให้ทุกอย่าง เราไม่ต้องรักษาอะไร เป็นเพียงคำสอนของคริสเตียนโลกสวยเท่านั้น พระลักษณะของพระเจ้าไม่ได้มีแค่ความรักอย่างไร้เหตุผล หรือไม่มีข้อแม้ใดๆ เท่านั้น แต่พระองค์เป็นพระเจ้าแห่งความยุติธรรมด้วย

[สภษ.3:1]
บุตรชายของเราเอ๋ย อย่าลืมคำสอนของเรา แต่ให้ใจของเจ้ารักษาบัญญัติของเรา

[สภษ.4:5]
อย่าลืมและอย่าหันกลับจากถ้อยคำแห่งปากของเรา จงเอาปัญญา และเอาความรอบรู้

พระธรรมที่กล่าวไว้ชัดอีกที่หนึ่งเกี่ยวกับการบนพร่อยๆ คือ

  "เมื่อท่านบนต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ท่านอย่าละเลยไม่แก้บน เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงเรียกเอาจากท่านเป็นแน่ และท่านจะมีบาป"
[ฉธบ.23:21]

อีกตอนหนึ่ง คือ

  "เมื่อเจ้าปฏิญาณบนไว้ต่อพระเจ้า อย่าชักช้าที่จะแก้บนนั้นให้สำเร็จ เพราะพระองค์หาชอบพระทัยในคนเขลาไม่ จงแก้บนตามที่เจ้าบนไว้เถิด" [ปญจ.5:4]

ชาโลม

HOME

Tags: การอธิษฐานวิงวอน + วิธีอธิษฐานที่เกิดผล+ พลังแห่งการอธิษฐาน + พันธสัญญาใหม่ + การบนบานศาลกล่าว + การรักษาสัจจะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)