คำเผยพระวจนะของ อ.ซัคเพียซถึงประเทศไทย-ตอนที่ 1 A Prophecy

คำเทศนาและเผยพระวจนะจากพระเจ้าถึงประเทศไทย โดยอาจารย์ ซัค เพียช
คจ.ใจสมาน ซอย 6 เมื่อ 24/08/2551
ซัคเพียซ คือ ใครดูที่นี้
http://www.gloryofzion.org/pierce_0.htm

รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาอยู่กับพี่น้องในประเทศไทยที่นี่ เรารู้ว่าเป็นความชื่นชมยินดีของผู้รับใช้ของเราที่มาและรับใช้พี่น้องที่นี่ และเขาก็บอกผมเสมอว่าพระวิญญาณของพระเจ้าเคลื่อนไหวที่นี่ ผมก็เลยต้องมาดูด้วยตาของตัวเอง และพระวิญญาณของพระเจ้าก็อยู่เหนือพี่น้องทั่วไปหมด ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่พระองค์ทำ สิ่งเดียวที่ผมเสียใจคืออยู่นานไม่ได้ เพราะว่า ผมมาจากอินโดนีเซียและจะไปเกาหลี แต่พระเจ้าไม่ให้ผมไปโดยที่ไม่ได้เห็นในสิ่งที่พระเจ้าทำในประเทศไทยก่อน อยากจะบอกว่าทีมนมัสการดีมากใช่ใหม

ให้เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับทีมนมัสการ ทีมของเราไม่ได้มาเพื่อจะรับเงิน ปกติเรามาเพื่อจะรับใช้พี่น้อง เพราะฉะนั้นการได้รับเงินถวายจากพี่น้องจึงเป็นเกียรติมาก เรารู้ว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของพวกคุณ การแลกเปลี่ยนการให้ของขวัญ เป็นการแลกเปลี่ยนพันธสัญญากัน นั่นหมายความว่า เราจะเข้าสู่สงครามร่วมกับท่าน และท่านก็จะเข้าสงครามร่วมกับเรา และเมื่อผมพูดว่าสงครามนั่นหมายถึงสงครามฝ่ายวิญญาณ นี่ก็คือสิ่งที่เกิดจากการทำพันธสัญญา เมื่อเราได้รับพระพรเราก็ส่งต่อพระพรให้กับพี่น้อง และพี่น้องได้ส่งพระพรให้กับเรา เราจะใช้เงินนี้สำหรับการเดินทางไปที่ต่อไปและเราก็จะใช้ส่วนหนึ่งของเงินนี้เข้าไปลงทุนในที่ดินที่พระเจ้ามอบให้แก่เราด้วย เพราะฉะนั้นถ้าคุณมาเท็กซัส คุณสามารถบอกได้ว่าคุณมีที่ดินที่นี่ (อาเมน)

ผมรู้สึกว่า คืนนี้เป็นคืนที่พิเศษมากๆ สิ่งที่รู้สึกซาบซึ้งประทับใจมากที่นี่ก็คือ ได้เห็นคน 3ชั่วอายุคนได้อยู่ด้วยกัน เมื่อผมเดินทางผมก็จะไปพร้อมกับทีมที่จะมาช่วยกันปรนนิบัติทุกคน (ขอเชิญทีมลุกขึ้นยืน ตบมือต้อนรับ) ปัญหา คืนนี้ก็คือพวกคุณมีมากเหลือเกินและเราต้องไปเร็วเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถวางมือพวกคุณได้หมด ก็จะอธิษฐานขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะลงมาเหนือพวกเรา เพราะคุณสามารถสัมผัสถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตที่นี่

ให้เรามาดูในพระคัมภีร์อิสยาห์บทที่ 59 ก็จะแบ่งปันบางอย่างในคืนนี้และตอนท้ายก็จะทำบางอย่าง ก่อนอื่นจะให้เราเห็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยก่อน ก็คือเห็นคนหลายชั่วอายุคนมาอยู่รวมกัน คุณก็จะเห็นพระสิริของพระเจ้าบุกรุกเข้ามาในแผ่นดิน ถ้าคุณดูไปรอบๆห้อง คุณจะเห็นว่ามีคนอยู่ 3 ชั่วอายุอยู่ในห้องนี้ ในอิสยาห์บทที่ 59 นี้ คือ พระคัมภีร์ตอนที่บอกว่าพระเจ้าพร้อมที่จะพาศิโยน เข้าไปสู่ความครบถ้วน เพราะฉะนั้นพระองค์ทรงเรียกนักอธิษฐานวิงวอน ผู้ที่จะมายืนอยู่ในช่องโหว่ และพระองค์ก็ทรงเรียกคนที่จะแต่งตัวเพื่อที่จะเข้าสู่สงครามและบอกว่าเมื่อศัตรูเข้ามาเหมือนกับเป็นคลื่นของน้ำนั้น พระเจ้าจะยกธงขึ้น และพระผู้ไถ่จะเสด็จมา ให้เราพูดพร้อมกันว่า “พระผู้ไถ่จะเสด็จมา” และก็หลายคนจะหันออกจากการละเมิดของเขา และพระองค์ตรัสว่า (ในข้อที่ 21) นี่คือพันธสัญญาของเรากับเขาทั้งหลาย คือวิญญาณซึ่งอยู่เหนือเจ้า (หันหาคนข้างๆของท่านและบอกว่า พระวิญญาณของพระเจ้าอยู่เหนือคุณ ) คำของเราซึ่งเราใส่ไว้ในปากของเจ้า จะไม่พรากไปจากปากของเจ้า หรือจากปากลูกของเจ้า และจากปากของลูกของลูกเจ้า เมื่อพระเจ้าเรียกคนทั้ง 3 ชั่วอายุคนมาต่อเนื่องกันมาเข้าส่วนกันแล้วละก็ และพวกเขาเผยพระวจนะ ก็จะมีบางอย่างเกิดขึ้น เรากำลังอยู่ในยุคที่พระเจ้าจัดเตรียมคนของชั่วอายุต่างๆให้เข้ามาอยู่ด้วยกัน มีกี่คนในห้องนี้ที่อายุเกิน 60 บ้าง เมื่อพระเจ้าทำสิ่งใหม่ พระเจ้าไม่ได้ขจัดคนที่อายุเกิน 60 ไป พระเจ้าก็เริ่มใช้คนอายุเกิน 60 เพื่อที่จะกล่าวคำเผยพระวจนะ มีกี่คนที่อายุ จาก 30 ถึง 60 ขอชูมือหน่อย เมื่อพระเจ้าเริ่มทำสิ่งใหม่ คุณเริ่มต้นประกาศถึงสิ่งที่พระเจ้าตรัส มีใครที่อายุ 0 ถึง 30 ขอชูมือหน่อย จะให้ดูบางอย่างจากที่นี่ พระเจ้าตรัสว่า เมื่อเราพร้อมที่จะไถ่ศิโยน เมื่อเราพร้อมที่จะหันเหความบาปออกจากบริเวณใด เราก็จะใส่คำของเราไว้ในปากของเจ้า คนที่อายุเกิน 60 เราก็จะเอาคำของเราใส่ไว้ในปากลูกของเจ้า และเราก็จะเอาคำของเราใส่ไว้ในปากลูกของลูกของเจ้า และพระองค์ตรัสว่า จงลุกขึ้นฉายแสงเพราะว่าความสว่างของเจ้ามาแล้ว และพระสิริของพระเจ้าขึ้นมาเหนือเจ้า ให้ลุกขึ้นสู่ชีวิตใหม่ ออกมาจากการกดขี่ข่มเหงที่พยายามจับคุณไว้

ผมมาที่นี่ประกาศแก่พวกคุณในที่ประชุมนี้ เรามีคน 3 ชั่วอายุคน และเมื่อเราเริ่มประกาศออกไปแถลงออกไป พระสิริของพระเจ้าจะเข้ามาในแผ่นดินนี้ในรูปแบบใหม่ เวลานี้เป็นเวลาเดี๋ยวนี้ของท่านในประเทศไทยที่จะเห็นพระสิริของพระเจ้ที่จะถล่ม หรือ ดึงเอาโครงสร้างของความมืดของวิญญาณชั่วให้พังลงมาทั้งหมด ฉะนั้น ขอให้คุณพูดออกเสียงร่วมกับผม นี่คือเวลาเดี๋ยวนี้ของประเทศไทย และพระสิริของพระเจ้ามาเพื่อที่จะปกคลุมแผ่นดินนี้ ให้เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่พระองค์จะทำ
ยุทธศาสตร์ของแผ่นดินสวรรค์กำลังรุกเข้ามาในขอบเขตของสิทธิอำนาจของเรา เหมือนกับกษัตริย์กำลังมองลงมาสู่ที่ต่างๆในโลก ณ .ที่หนึ่งในโลก แผ่นดินโลกเป็นของพระเจ้าและทั้งสิ้นที่อยู่ในนั้นด้วย และพระเจ้าตรัสว่า อย่าให้เราเป็นอย่างคนในยุคนี้ มีความแตกต่างระหว่างโลกกับโลก (earth & world) โลกแรก(earth)เป็นแผ่นดิน และอีกโลกหนึ่ง(world)คือบรรยากาศและโครงสร้างระบบต่างๆของโลก และพระเจ้ามองดู ที่ที่หนึ่งบนแผ่นดินโลกและบอกว่าพระองค์พร้อมที่เคลื่อน ในปี 1986 พระเจ้าได้แยกผมออกมา และเริ่มตรัส นั่นกว่า 20 ปีที่แล้ว และพระเจ้าได้ให้ผมเห็นประเทศในเอเซีย ให้เห็นประเทศจีน และพระเจ้าให้ผมรู้ว่า พระองค์จะเคลื่อนไหวในรูปแบบใหม่ ตั้งแต่ปี 2006 และพระองค์ตรัสว่าจะมีการเก็บเกี่ยวครั้งใหญ่ในประเทศในเอเซียระหว่างปี 2006-2026 พระองค์จะเริ่มเคลื่อนไหวในประเทศต่างๆในแถบนี้ของเรา จะเริ่มต้นที่ประเทศจีนและก็จะมีการเคลื่อนไหวใหญ่ในประเทศต่างๆ รอบๆเราที่นี่

ในปี 1991 ประเทศแรกที่ผมเริ่มอธิษฐานคือประเทศพม่า และพระเจ้าตรัสว่าให้ผมเริ่มอธิษฐานเผื่อประเทศไทย แล้วก็ลาว กัมพูชา พระองค์เริ่มต้นที่จะทำงานในแผ่นดินและรักษาแผ่นดินในรูปแบบใหม่ ในปี 1996 ซินดี้ จาคอบ กับผมได้พาทีมหนึ่งไปที่เวียดนาม เพราะว่ารู้ว่าถึงเวลาที่พระเจ้าจะเคลื่อนไหวในรูปแบบใหม่ สิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยกับเรา(เมื่อ 2 ปีก่อน)ก็คือ การเคลื่อนไหวของพระเจ้าในประเทศไทยจะทำให้ส่งผลกระทบต่อประเทศรอบข้างอย่างมาก

ก่อนที่ผมจะจบผมจะเผยพระวจนะถึงเรื่องนี้ และก็จะทิ้งบางอย่างไว้ที่พิเศษมากเพื่อให้คุณจดจำการประชุมในคืนนี้ เพราะพระวิญญาณของพระเจ้าได้ตรัสกับผมในปีนี้ให้ผมให้ถ้อยคำสำหรับประเทศไทยเป็นการเฉพาะ และผมก็เฝ้าดูพระเจ้าที่จะจัดเตรียมจนกระทั่งผมสามารถมาที่นี่และพูดถ้อยคำนี้ให้กับพี่น้อง นั่นเป็นงานของผมในพระกายของพระเจ้าที่ผมเดินทาง และบอกถึงสิ่งที่พระเจ้ากำลังตรัส ก็คือผมต้องตั้งใจฟังพระเจ้าอย่างมากและจะบอกคุณถึงสิ่งที่พระเจ้าต้องการตรัสกับคุณในเวลานี้ นี่เป็นครั้งแรกในประเทศไทยของผม ผมก็จะต้องเล่าเรื่องหนึ่งให้พี่น้องฟัง เพราะทุกที่ที่ผมไปครั้งแรกพระเจ้ากำหนดให้ผมที่จะต้องเล่าเรื่องหนึ่ง ผมได้เห็นของขวัญที่สวยงามที่พวกคุณได้ให้แก่ภรรยาผม

ภรรยาผมดีมาก อยู่ที่บ้านและก็ได้เตรียมบทเรียนชั้นรวีฯแก่คริสตจักรของอาจารย์โรเบิร์ต และลินดา ( ไฮเลอร์) เราแต่งงานกันมา 35 ปี เมื่อเราแต่งงานนั้น เราก็รู้ว่าเราไม่สามารถมีลูก ร่างกายของภรรยาผมนั้นมีปัญหาในการมีลูก เพราะฉะนั้นทางกายภาพเป็นไปไม่ได้ที่เราจะมีลูก แต่พระวิญญาณของพระเจ้าบอกภรรยาของผมว่า จะรักษาเขาให้หาย เราแต่งงานมาแล้ว 8 ปี ผมก็กำลังทำหน้าที่ที่พระเจ้ามอบให้ผม ผมเป็นนักธุรกิจ และได้ช่วยสร้างคริสตจักรใหญ่มากในเมืองฮุสตัน และพระเจ้าได้บอกผมให้ไปช่วยสถานที่รับเลี้ยงเด็กที่เด็กพักในฮุสตันเหมือนกัน เพื่อที่เขาจะไปต่อได้ พระเจ้าก็ได้ให้ลูกมากมายแก่เราในบ้านพักนี้ และเมื่อผมอยู่ที่นั่นพระวิญญาณของพระเจ้าได้เสด็จลงมาเตือนผมว่าพระเจ้าได้เรียกผมเพื่อไปยังประเทศต่างๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)