คำพูดที่ผู้รับใช้พระเจ้า/คริสเตียนที่ดีไม่ควรให้มันเป็นที่ได้ยิน-2

คำพูดที่ผู้รับใช้พระเจ้าไม่ควรพูด

"อย่าบอกให้พี่้น้องรู้นะว่าผมไม่ชอบพวกเขา" (การเก็บซ่อนความเกลียดชังยังเป็นสิ่งดีสำหรับท่านหรือ)

"อนุชนไม่ต้องออกความเห็นหรอก เพราะพวกเธอยังไม่มีความคิดอะไร" (การคิดเห็นว่าอนุชนเป็นเด็กไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของเขา เราจะไ่ม่ได้ใจ ได้ตัวเขาในการทำงาน)

"ไครไม่อยากมาโบสถ์ก็ตามใจมัน  มันกำลังตกต่ำอีกหน่อยพระเจ้าจะลงโทษมันเอง" (ความรักของท่านอยู่ไหน)

"คนขี้เหล้า พวกมาโบสถ์สาย คนไม่เอาถ่าน ช่างมันเถอะ พวกนี้เป็นแค่ขอนไม้ในคริสตจักร" (ทุกคนเสริมสร้างได้นะอย่าลืม)

"พวกผู้ปกครองดีแต่กินเหล้ากัน" (เขากินเหล้ายังบังอาจเลือกเข้ามาเป็นผู้ปกครองคนเลือกนั่่นแหละไม่เห็นแสงสว่างเอาเสียเลย"

" อาจารย์ไม่ต้องทำหรอก ประกาศน่ะ เราเคยทำมาแล้ว เสียเงินไปเปล่าๆ ไม่ได้ผลหรอก" (ไม่มีความเชื่อเอาเสียเลย เสียชาติที่เกิดมาเป็นลูกพระเจ้า -การรบบางครั้งต้องเข้าตีหลายครั้งเมืองจึงจะแตก)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)