A Field Trip with Pastor Mc- พันธกิจการเยี่ยมเยียนลูกแกะของ ศบ.แม๊ค

Pastor Mc is teaching and evangelising to the orphans at Pong-or Ahka child care.

(Januray 13, 2010) Today pastor Mc invites me to join his team for a visit to his lost sheep. (Not really lost but being absent from Sunday worship for some time) I go with the team. While we begins singing "Jesus defeats the demon", a college girl(wearing red) sitting still and has no respond to anything her eyes freezes, her movement and her sense-. Pastor Withaya (sitting nearby) notices and wonders there must be something wrong. We pray for her and the girl says.."Hot hot it is too hot here". So we know by experience that there is a demon attack. Its objective is to disturb our gospel preaching. So the team and I pray that the demon go down and stop disturbing the preaching time. So the girl comes to sense and sings and craps her hands along with the song while we sing.

After Pastor Mc has lead all the boys to confess Jesus and receive salvation.
I pray for the girl. She is slain down and unconscious. I try to ask the name of the demon but it would not reply loud enough that I can hear. It speaks very very soft. I do not wait until it confess its name I just cast the demon and demand it to leave.

The girl checks her head and twists her neck several times then stops.

Then I ask the girl what is your name she tells us her real name. So this means that the demon leaves and she comes to her sense ( She is slain down and unconscious) Thank God for his anointing and deliverance. Without thess signs and wonders some religious Christian pearchers may think that there is no more real spiritual battles in this present time.
Some even think that the signs and wonders or stories in the book of Acts has faded away.

If anyone thinks like that the bible says: "According to your faith be it done to you.” Matthew 9.29

Thank you Jesus.

 .............Thai.........
วันนี้เราพากันไปเยี่ยมลูกแกะของอาจารย์แม๊คที่บ้านป่าอ้อ  ขณะกำลังสอน วิญญาณชั่วได้เข้ามารบกวนในการสอนเรื่องพระเจ้า ตอนแรกพวกเราบังคับไม่ให้มันแสดงอาการผีสิงรบกวนการสอน เพราะจากประสบการณ์เราพบว่า การขับผีไม่ได้ใช้เวลา 3-5 นาที บางครั้งเจอผีดื้อๆ เราต้องใช้เวลาขับนาน บางครั้งเป็นหลายวันก็ยังมี ออกไปแล้วก็ยังดื้อกลับมาอีก บางทีก็มาหลายตัว เราจึงสั่งให้มันสงบก่อนรอจนอาจารย์แม๊คสอนและนำเด็กๆ รับเชื่อเสร็จเราจึงจัดการขับมันออกไป  ผีสิงในคนยังมีอยู่จริง หากใครไม่ได้สัมผัสจะไม่รู้ว่า การประกาศนำวิญญาณคือการต่อสู้ทางวิญญาณกับเหล่าผีร้ายและสมุนของมันจริงๆ
เพราะก่อนที่เราจะทำการ เราได้พบว่าสถานที่แห่งนี้มีรูปเคารพตั้งตระหง่านอยู่ตรงนั้น
สอบถามน้องดาวคนที่ดูแลที่นี้ เขาบอกว่า มาใหม่ๆ นอนไม่ค่อยได้ เพราะถูกวิญญาณรบกวนอย่างมาก
เวลานี้ก่อนนอนน้องดาวจะอธิษฐานขอการปกป้อง และนมัสการส่วนตัวก่อนนอนทุกวัน เหตุรบกวนก็หายไป


ขอบพระคุณพระเจ้าที่เรามีชัยชนะในครั้งนี้ อีกครั้ง และอีกครั้ง และทุกๆ ครั้งในพระนามของพระเยซูคริสต์ผู้ทรงฤทธานุภาพ  ขอบพระคุณพระเจ้า

1 ความคิดเห็น:

  1. ต้อม ไทยสมัคร1/15/2553

    น่าสนใจดีครับ ผียังมีอยู่จริง
    ที่โบสถ์ผม ศบ.ก็ทำการขับบ่อยๆ
    ตอนแรกพี่น้องก็ไม่ค่อยเชื่อ คิดว่าเป็นโรคจิต

    ตอบลบ

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)