คำเผยพระวจนะถึงประเทศไทยโดย อ.ซินดี้ เจคอบส์ -25 มี.ค. 2010

คำเผยพระวจนะถึงประเทศไทยโดยอ.ซินดี้ เจคอปส์
ที่คริสตจักรใจสมาน ซ.6 วันที่ 25 มีนาคม 2010


ในพระธรรมอาโมส 3:7 แท้จริงพระเจ้ามิได้ทรงกระทำอะไรเลย โดยมิได้เปิดเผยความลี้ลับ ให้แก่ผู้รับใช้ของพระองค์ คือผู้เผยพระวจนะ การเผยพระวจนะในพระคัมภีร์ใหม่ไม่เหมือนกับหมอดูทำ พระเจ้าทรงให้คำเผยพระวจนะในพระคัมภีร์ใหม่เพื่อที่เราจะอธิษฐาน

นี่คือเหตุผลที่ดิฉันจะแบ่งปันกับพี่น้องถึงความซีเรียสและความจำเป็นที่จะอธิษฐาน เป็นเวลาที่เราจะตื่นขึ้น ไม่ใช่เป็นเวลาที่เราจะอยู่ในความกลัว ถ้าเผื่อเราตอบสนองต่อคำเผยพระวจนะได้อย่างถูกต้อง สิ่งที่กล่าวในคำเผยพระวจนะก็จะไม่เกิดขึ้น ก็จะหยุดยั้งไป หลายคนในที่นี่เคยได้ยินคำเผยพระวจนะที่ดิฉันพูดถึงเกี่ยวกับมาเลเซีย ว่าจะมีเรียกว่าการสับสนวุ่นวายความอลหม่านเกิดขึ้นในทางภาคใต้ของประเทศไทย ช่วงเวลาที่ให้คำพยากรณ์ ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างสงบเงียบในภาคใต้ ตอนนี้เราก็เห็นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้น ต่อมาพระเจ้าก็ได้เปิดเผยสำแดงให้ดิฉันได้เห็นเกี่ยวกับภาคใต้เพิ่มขึ้นอีก แต่ว่าไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะที่นี่ได้ ในฐานะผู้เผยพระวจนะเมื่อเดินทางเข้ามาในประเทศก็เริ่มแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าว่า พระเจ้าจะตรัสอะไรเกี่ยวกับประเทศนั้นๆ

 เมื่อเราบินมาถึงกรุงเทพก็ได้บินไปที่เชียงใหม่ แต่ละวันก็เริ่มมีความไม่สบายใจเกิดขึ้น มีการปั่นป่วนใน
ท้อง เหมือนกับว่าประเทศนี้กำลังอยู่ในภาวะของอันตราย ดิฉันก็เริ่มแสวงหาพระเจ้าว่า พระเจ้าพระองค์กำลังจะพูดอะไร? พระเจ้าทรง เรียกให้มีการที่จะอดอาหารอธิษฐาน เมืองนีนะเวห์เมืองที่พระเจ้าบอกว่าจะถูกทำลาย ประชากรก็ได้อดอาหารกลับใจใหม่ เรามี คริสเตียนมากมายที่นี่ พระเจ้าทรงรักประเทศไทย เราพึ่งตื่นขึ้นพระองค์ให้สัญญาแล้ว พระเจ้าได้ทรงสำแดงกับดิฉันว่าซาตานนั้นปลุกเร้าให้มีความอลหม่านในประเทศ ซึ่งอ.เดวิด วูก็ได้รับการสำแดงจากพระเจ้าเช่นกัน

ซาตานจะฉีกประเทศนี้เป็น 3 ส่วนโดยใช้สงครามการเมืองในเวลาอนาคตจะมีการปั่นป่วนระดับประเทศ เมื่อฉันได้แบ่งปันสิ่งเหล่านี้ก็มีคนบอกว่ามีฝัน คล้ายๆสิ่งเหล่านี้ด้วย พี่น้องคริสเตียนคนอื่นๆได้บอกว่ามีฝันคล้ายๆสิ่งเหล่านี้เหมือนกัน มีมังกรถูกตัดเป็น 3 ส่วน แล้วก็นี่เป็นเวลาที่เราจะต้องตั้งใจฟัง

นี่เป็นเหมือนกับที่หมอดูทำนายพระเจ้าก็จะไม่ต้องเตือนเราใช่ไหม ทำไมพระเจ้าให้การเตือน เกี่ยวกับความไม่สงบในเมือง ทำไมพระเจ้าให้การเตือนแบบนี้ เพราะพระเจ้าไม่ต้องการให้สิ่งนี้เกิดขึ้น ให้เรานึกซิว่า เพราะหลายครั้งแล้วที่พระเจ้าส่งผู้เผยพระวจนะมาบอกว่า พระเจ้าจะส่งการฟื้นฟูมาสู่ประเทศไทยจะเทพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมา ซาตานไม่ต้องการสิ่งนี้ และไม่ต้องการให้ประเทศไทยส่งมิชชันนารีออกไป อาจเกิดความวุ่นวายในหมู่เยาวชนกับเด็ก

ฮักกัย 2 : 6 – 8 พระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่า อีกสักหน่อยเราจะเขย่าท้องฟ้าและ โลก ทะเลและแผ่นดินแห้งอีกครั้งหนึ่ง เราจะเขย่าประชาชาติทั้งสิ้น เพื่อทรัพย์สมบัติของประชาชาติทั้งสิ้นจะได้เข้ามา เราจะบรรจุนิเวศนี้ ให้เต็มด้วยสง่าราศี  พระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้แหละ เงินเป็นของเรา และทองคำเป็นของเรา 

พระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้แหละ คำแปลในภาษาไทยจะไม่เหมือนกับภาษาอังกฤษ ภาษาไทยใช้คำว่าเพื่อทรัพย์สมบัติของประชาชาติทั้งสิ้นจะได้เข้ามา แต่ในภาษาอังกฤษเพื่อคนจะเข้าไปหาพระองค์ผู้เป็นที่ปรารถนา ของบรรดาประชาชาติ ใครเหล่าที่เป็นผู้ที่ปรารถนาของบรรดาประชาชาติใคร? พระเยซู ใครล่ะ? พระเยซู พระองค์ต้องการให้ทั้งประเทศไทยนี้เต็มไปด้วยความปรารถนาที่มีต่อพระองค์ เพื่อพระสิริของพระองค์ลงมาต่อเอเชียอาคเนย์ และซาตานไม่ต้องการให้สิ่งนี้เกิดขึ้น ดิฉันได้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่เฉพาะเจาะจงมาก

เช้าเมื่อวาน (24 มีนาคม) ได้มองออกไปที่หน้าต่างของโรงแรมที่ดิฉันพักอยู่ มองออกไปทางหน้าต่างได้เห็นนิมิต นิมิตที่เปิดออก ภาพนั้นเป็นเหมือนภาพที่เหตุการณ์กำลังเกิดขึ้นจริงๆอยู่ข้างหน้า สำหรับดิฉันเองได้เห็นอะไรบางสิ่ง บางอย่างเป็นภาพที่อยู่ข้างหน้าเหมือนเหตุการณ์กำลังเกิดขึ้นจริงๆ หมายความว่าจริงจังมากๆ ภาพที่ดิฉันเห็นข้างหน้าคือว่าเห็นภาพที่ทหารแบกปืนอยู่ที่บ่า ดิฉันก็หลับตาและก็เปิดตาก็ยัง เห็นภาพของทหารแบกปืนอยู่ หลับตาและก็เปิดตามองก็ยังเห็นภาพนั้นอยู่ข้างหน้า ดิฉันเลย ถามพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าข้านี่คืออะไร? พระเจ้าตรัสกับดิฉันว่า คอมมิวนิสต์กำลังจะเข้ามา แทรกแซงเข้ามาในประเทศไทย คอมมิวนิสต์พยายามจะใช้การปั่นป่วนที่เกิดขึ้นในเมืองนี้ คอมมิวนิสต์แทรกแซงเข้ามา การปั่นป่วนเป็นภาพกำบังตนเองว่าคอมมิวนิสต์แทรกแซงเข้ามาแล้ว

เราต้องอธิษฐาน อย่ากลัวเลย แต่เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานวิญญาณจิตที่ขลาดกลัวกับเรา พระองค์ประทานวิญญาณจิตที่กล้าหาญให้กับเรา เราสามารถจะหยุดยั้งความ รุนแรงได้ พระเจ้าสามารถจะใช้สิ่งเหล่านี้ที่จะนำวิธีการและคำตอบที่ยิ่งใหญ่มาสู่ประเทศไทย ได้ ไม่มีใครรู้ว่าจะแก้ไขปัญหาประเทศไทยได้อย่างไร? เพราะมันต้องใช้การอัศจรรย์ เราเป็นผู้ทำงานที่อัศจรรย์ของพระเจ้า พระเจ้าจะรอคอยที่คริสตจักรของพระองค์จะลุกขึ้น ดิฉันเคยเห็นที่บริเวณตะเข็บชายแดนมีการขุดอุโมงค์ที่จะเล็ดลอดเข้ามาในประเทศไทย เรากำลังจะอธิษฐานให้พระเจ้าแก้ไขปัญหาเรื่องนี้

คุณรู้หรือเปล่าข้าพเจ้าไม่รู้ แต่ดิฉันเชื่อว่าแผนการร้ายจะถูกเปิดเผยเรารู้ว่าซาตานไม่อยากให้บอกความจริงกับพี่น้อง ฟังให้ดีๆ ดิฉันเคยมีคำพยากรณ์เหมือนอย่างนี้ในอเมริกา ดิฉันได้เห็นนิมิตเป็นอุโมงค์ที่ขุดจากเม็กซิโกเข้ามาในอเมริกาขุดมาถึงเมืองแคลิฟอร์เนีย ดิฉันก็เรียกนักอธิษฐานวิงวอนมาอธิษฐาน หลังจากนั้นเองตำรวจก็ค้นพบอุโมงค์ใหญ่ ใหญ่มากขนาดรถบรรทุกขับเข้ามาได้ การค้นพบนี้สามารถปิดอุโมงค์นั้นได้ ในฐานะผู้เผยพระวจนะ มีหน้าที่ต้องบอก หน้าที่ของเราก็คืออธิษฐาน
ดิฉันได้เผยพระวจนะในวัน 31 ธันวาคมก่อนปีใหม่ เป็นคำพยากรณ์สำหรับ อีก 10 ปีข้างหน้านี้จะมีเหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้น จะมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นในปริมาณที่ผิดปกติ หลังจากที่คำพยาการณ์นั้นเองมีแผ่นดินไหวที่เฮติ เพราะที่ๆมีแผ่นดินไหว ลมของเพ็นตาคอสต์จะพัดพาด้วยดิฉันไม่ได้บอกว่าพระเจ้าต้องการให้เกิดแผ่นดินไหว พระเจ้าไม่ต้องการให้คนไม่รู้จักพระเยซูคริสต์ต้องตาย เป็นความรู้สึกส่วนตัวของดิฉันเอง อย่างไรก็ตามพระเจ้าทรงสามารถใช้ภัยพิบัติที่เป็นสิ่งที่เลวร้ายทำให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นได้

ประเทศเฮติได้ถวายประเทศให้กับพระอูดู ซึ่งเป็นพวกไสยศาสตร์ ประธานาธิบดีของเฮติได้มอบถวายประเทศของเขาให้กับพระอูดูหลายปีก่อน หลังจากเกิดแผ่นดินไหวขึ้น มีความหวาดหวั่นสะพึงกลัวเกิดขึ้นมากมายทำให้ประธานาธิบดีเรียกให้เกิดมีการอธิษฐาน ได้มอบหมายให้ผู้นำคริสเตียนที่จะจัดการประชุมอธิษฐาน 5 วัน มีประชาชนชาวเมืองเฮติ 1 ล้านคนมาที่ประชุมอธิษฐานนั้น เค้าเรียกให้มีคนรับเชื่อด้วย มีคนออกมารับเชื่อ 3 พันคนในที่ประชุมที่อธิษฐาน และมีพระอูดูถวายชีวิต 101 คน ลมของเพ็นเทคอสต์ได้พัดมาที่ประเทศเฮติ พระเจ้าจะเขย่า แล้วก็อาจจะมีแผ่นดินไหวจริงๆ เกิดขึ้นก็ได้

พระเจ้าไม่ได้สำแดงกับดิฉันชัดเจนว่าจะมีแผ่นดินไหว แต่มีความรู้สึกว่าจะมีการเขย่าบางสิ่งบางอย่าง พระเจ้าตรัสว่า ถ้าท่านอธิษฐาน พระองค์จะปลดปล่อยพระสิริที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์เหนือแผ่นดินนี้ ดิฉันเห็นนิมิตว่าพระสิริอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้านั้นเทลงมายังภาคเหนือ ลงสู่ภาคใต้ ไฟของพระเจ้าจะเริ่มต้นเผาไหม้วนมาจากภาคเหนือแล้วก็ลงมา ซาตานโมโหอย่างมาก ทำหลายสิ่งเกิดขึ้น มีเลือด เหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้น คนรู้สึกสิ้นหวัง คนยากจน คนต้องการความช่วยเหลือ ไม่มีคำตอบใด ๆที่มาในขณะนี้ เมื่อเราได้ใช้เวลากับศิษยาภิบาลทางภาคเหนือ เราอธิษฐานกับน้ำมันอันนี้ เราที่นี่เราจะอธิษฐานเจิมน้ำมันด้วยและจะใช้น้ำมันนี้ในสถานที่ต่างๆ ในกรุงเทพ นี่คือสิ่งที่อยากจะให้พี่น้องอธิษฐาน

9 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ4/02/2553

  คริสตจักรเยวอนประเทศเกาหลีได้พยากรณ์ ฮักกัย 2:6-8 เมื่อปีที่แล้ว ซึ่งเหตุการณ์ก็เริ่มปั่นป่วนไปทั่วโลก มาจนถึงปัจจุบันนี้ นี่คือหัวข้ออธิษฐานที่แท้จริงที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับคริสเตียนที่ตื่นตัว และที่ได้ยินพระสุรเสียง
  ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะ ข่าวประเสริฐเท่านั้นคือคำตอบ
  การประกาศข่าวประเสริฐเท่านั้นค่ะ สำหรับยุคนี้
  แอนนา

  ตอบลบ
 2. Thanks for your mail something to you. Thailand is divided into 3 sections: real or not? http://www.wealthdavid.com/content/prophecy-thailand-2010

  ตอบลบ
 3. มีวีดีทัศน์การกล่าวคำพยากรณ์ โดย อ.ซินดี้ เจคอบส์
  ที่เว็บไซด์นี้
  http://www.wealthdavid.com/content/prophecy-thailand-2010

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ4/22/2553

  ขอไม่เชื่อ ซิ้นดี้ พยากรณ์มาตั้งแต่ 2006 ว่าประเทศไทยจะอย่านั้นอย่างนี้ แต่ไม่มีอะไรเป็นไปตามนั้นเลย ยังงัยกันแน่

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ4/22/2553

  ไทยเหนือ ไทยกลาง ไทยไต้ ไทยใหม่ รัฐไทย ขอไม่เชื่อ ไม่มีทางเป็นอย่างที่ท่านอยากให้เป็น ประเทศไทยมีทางออกทางการเมืองเสมอ สมัยล่าอาณานิคม ไทยก็หลุดรอด สมัยไทยแพ้สงคราม ไทยก็ชนะด้วย

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ4/22/2553

  เราขออธิฐานเผื่อคนที่ไม่เชื่อและขอพระเจ้าทรงอภัยให้กับเขา
  ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดตาใจให้เขาสว่างเพราะเขาไม่รู้ว่าเขากำลังทำอะไร
  และขอให้เขากลับใจพระเจ้า...ในพระนามพระเยซู อาเมน

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ4/22/2553

  จงชื่นชมยินดีเสมอ จงพิสูจน์ทุกสิ่ง. จงยึดมั่นสิ่งที่ดีงาม และละเว้นความชั่วทุกชนิด. ขอพระเจ้าแห่งสันติทรงคุ้มครองท่านไว้ให้ปลอดภัยจากภยันตรายทุกประการ ขออธิษฐานเพื่อคนที่เชื่อและขอพระเจ้าทรงอภัยให้กับเข้า ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดตาใจเขาให้พ้นจากความฝ้าฝาง เขาไม่รู้ว่าเขากำลังเชื่ออะไร ขอให้เขากลับใจเสียใหม่ด้วย ทุกสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยล้วนมีอยู่ใน ปฐมกาลถึงวิวรณ์ โอ้ คริสเตียนระดับผู้นำที่กำลังตายเพราะขาดความรู้ ต้องรอคอยความรู้จากผู้หญิงต่างชาติ เกือบสองร้อยปีถึงได้อยู่กันแค่สามแสน โอ พระเจ้า

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ4/22/2553

  สงสารคริสเตียนไทย ถามจริง คูณไม่รู้เลยหรือว่า คนไทยแบ่งแยก แบ่งสี มาตั้งแต่ ปี 48 หรือว่าคุณไม่ใช่คนไทย พอผู้หญิงมาพูดเป็นคำพยากรณ์ ว่าไทยจะถูกแบ่งเป็นสามส่วน คุณถึงได้ลืมตา ร้องว่า เหรอ ไม่รู้เลยน่ะเนี้ย แล้วผู้หญิงต่างชาติก็พูดต่อว่าให้เราอธิษฐานเผื่อประเทศไทย ขอโทษ ถ้าไม่มีผู้หญิงคนนี้มาพูด คุณจะอธิษฐานเผื่อพี่น้องของคุณมั้ย คุณควรจะอธิษฐานตั้งแต่ปี 48 แล้ว โอ พระเจ้า ผู้นำคริสเตียนที่ไม่ณุ้จักโต และสุดท้าย คนไทยจะกลับใจเป็นแสน แสน คุณเป็นคนไทยไม่ใช่หรือ คุณอยากให้คนไทยกลับใจมั้ย ผมอยาก แต่ผมไม่ต้องรอให้ใครบอก ผมทำเลย แจกใบปลิว ตามตลาด เป็นพยานชวนคนตามหมู่บ้าน เปิดเซล ขยายกลุ่ม ทำกันเถอะครับ อย่ารอให้ใครมาพยากรณ์เลย ของแบบนี้ ไม่เห็นต้องรอให้ใครมาพยากรณ์ กลุ่มคนที่รอคำพยากรณ์ลืมพูดไปประโยคนึง คือ เงินพันล้านมา คนไทยจะกลับใจเป็นแสน ถ้าเงินไม่มาล่ะ พวกคุณก็ไม่ทำอะไร

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ5/15/2553

  ขอพระเจ้าเมตตาคนไทยที่จะไม่มีการนองเลือดเป็นสงครามกลางเมืองขอให้ประเทศไทยกลับสู่ความสงบด้วยเถิด อธิษฐานในพระเยซูคริสเจ้า อาเมน.

  ตอบลบ

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)