คำเผยพระวจนะโดยบิลล์ เบิร์นส วันที่ 29 มีนาคม 2010- More Prophecies

คำเผยพระวจนะโดยบิลล์ เบิร์นส วันที่ 29 มีนาคม 2010
เราคือพระเจ้าแห่งพระสิริผู้ซึ่งเสด็จมาเพื่อย้ายเจ้าเข้าสู่อาณาจักรและเปิดดวงตาของเจ้า  เพื่อเจ้าจะได้เห็นและเข้าใจได้  เรามาเพื่อเปิดหูของเจ้าเพื่อเจ้าจะได้ยินถ้อยคำของเรา ประชากรของเราเอ๋ย เพราะถ้อยคำเหล่านั้นจะเปลี่ยนแปลงและให้อำนาจแก่เจ้า  เตรียมเจ้าให้ดำเนินชีวิตอย่างเต็มล้นในเนื้อหนังของเจ้าในสถานที่แห่งชัยชนะ   ดังนั้นจงเข้ามาและมีส่วนร่วมและรับเอาสิ่งที่เรากำลังกระทำอยู่ในวาระนี้ องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ เพราะเราได้เข้ามาในวาระที่เฉพาะเจาะจงนี้  เพื่อเปลี่ยนแปลงเจ้าในฝ่ายวิญญาณ  เพื่อที่เจ้าจะสามารถเห็นได้ และเข้าใจได้ด้วยดวงตาที่เปิดออกกว้าง เห็นถึงความไพบูลย์แห่งสิทธิของเจ้าในอาณาจักรของเรา  เราจะให้เจ้าดำเนินชีวิตในความไพบูลย์ของสิ่งซึ่งเราได้ประทานให้กับเจ้า  เพราะสิ่งต่างๆนั้นได้ถูกทำให้สำเร็จแล้ว การงานต่างๆของสวรรค์นั้นได้ถูกทำให้สำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว  แต่งานของเจ้ายังคงต้องทำต่อไป  และการงานเหล่านั้นจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกับเราและดำเนินไปกับเราในเส้นทางที่เจ้าไม่เคยผ่านมาก่อน  เพื่อที่เจ้าจะได้รับความไพบูลย์อย่างเต็มที่ในมรดกของเจ้าในเวลานี้

คำเผยพระวจนะโดยมาชาร์ เบิร์นส วันที่ 29 มีนาคม 2010
ลูก ที่รัก เราได้เรียกเจ้า จงหนีให้พ้นจากพันธนาการทั้งหลาย และความจำกัดในทุกด้านที่กีดกันเจ้าออกจากการดำเนินชีวิตในความไพบูลย์แห่ง วิญญาณของเรา พระเจ้าตรัสดังนี้แหละ  จงลุกขึ้นในฤทธิ์เดชแห่งเสรีภาพที่มีไว้เพื่อเจ้า  อย่ายอมให้ศัตรูกันเจ้าออกจากเป้าหมายของเจ้าที่เกี่ยวกับอาณาจักร
ยอห์น 8:36 เหตุฉะนั้นถ้าพระบุตรจะทรงกระทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไทย ท่านก็จะเป็นไทยจริงๆ
บทความนี้ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรให้แปลเป็นภาษาไทยโดย 
Bill and Marsha Burns (ft111@spiritofprophecy.com)
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2008
เยี่ยมชมเว็บไซต์คริสตจักรยุคพระคุณได้ที่ www.yookprakun.com
คริสตจักรยุคพระคุณ 
322/92 ซอยอยู่เจริญแยก9
ถนนอโศก-ดินแดง ดินแดง กทม. 10400
โทร. 0-2246-4340, 0-2246-9282


คริสตจักรยุคพระคุณ
Grace Era Church
322/92 ซอยอยู่เจริญแยก 9
ถ.อโศก-ดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-246-4340, 02-246-9282
www.yookprakun.com

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ8/01/2553

    อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้ตลอดค่ะ

    ตอบลบ

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)