คำเผยพระวจนะโดย มาชาร์ เบิร์นส

คำเผยพระวจนะโดยมาชาร์ เบิร์นส วันที่ 23 มีนาคม 2010
ลูก ที่รัก เรารู้ว่ามีสถานการณ์และเหตุการณ์ต่างๆ มากมายที่ทำให้เจ้ารู้สึกแย่ แต่เราต้องการให้เจ้าคิดเกี่ยวกับผลประโยชน์แห่งอาณาจักรของเราแทนที่จะคิด เกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เป็นสิ่งชั่วคราวเหล่านี้ สิ่งที่เราได้เตรียมไว้เพื่อเจ้านั้นมากเกินกว่าความยากลำบากต่างๆที่เจ้า กำลังเผชิญอยู่ จงมองมาที่เราด้วยความคาดหวัง และฝึกใช้ความเชื่อของเจ้าที่จะรับพระสัญญาของเราให้ได้ พระเจ้าตรัสดังนี้แหละ
โรม 8:18 เพราะข้าพเจ้าเห็นว่า ความทุกข์ลำบากแห่งสมัยปัจจุบันนี้ ไม่สมควรที่จะเอาไปเปรียบกับสง่าราศีซึ่งจะเผยในเราทั้งหลาย
บทความนี้ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรให้แปลเป็นภาษาไทยโดย
Bill and Marsha Burns (ft111@spiritofprophecy.com)
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2008
เยี่ยมชมเว็บไซต์คริสตจักรยุคพระคุณได้ที่ www.yookprakun.com
คริสตจักรยุคพระคุณ
322/92 ซอยอยู่เจริญแยก9
ถนนอโศก-ดินแดง ดินแดง กทม. 10400
โทร. 0-2246-4340, 0-2246-9282


ขอขอบคุณ ศิษยาภิบาล สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์ ที่ส่งมาเผยแพร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)