แบบสำรวจความคิดเห็นของสมาชิก

รายการประเมิน

4

3

2

1


1. ในปีที่ผ่านไปฉันมีโอกาสได้รับใช้ในงานของพระเจ้าบ่อยๆ


2.ในปีที่ผ่านไปฉันแจกไปปลิวหรือเป็นพยานแก่คนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้า


3. ในปีที่ผ่านไปฉันเคยไปเยี่ยมศิษยาภิบาลที่บ้านพักเสมอ


4. ปีที่ผ่านไปฉันท่องพระคัมภีร์ได้มากกว่าเดิม หลายข้อ


5. ในปีที่ผ่านไปฉันมีความสุขมากกว่าความทุกข์


6. พี่น้องในคริสตจักรกำลังรับการเปลี่ยนแปลง มีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้น


7. สมาชิกได้รับการดูแลเอาใจใส่จากศิษยาภิบาลอย่างทั่วถึง


8. ศิษยาภิบาลกำลังกระตุ้นให้แต่ละคนรับผิดชอบมากขึ้น


9. อาคารสถานที่และบริเวณของโบสถ์ได้รับการดูแลรักษาอย่างดี


10. การนมัสการเท่าที่เป็นอยู่มีความเหมาะสมแล้ว


11. ฉันเข้าใจนิมิต และเป้าหมายของคริสตจักรอย่างชัดเจน


12. คริสตจักรมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนในการประกาศพระกิตติคุณ


13.. ฉันอยากให้คริสตจักรจัดการประกาศมากขึ้น


14. ในปีใหม่นี้น่าจะขยายกลุ่มเซลให้มีจำนวนกลุ่มมากขึ้น


15. สมาชิกในคริสตจักรมีความหิวกระหายการเรียนรู้พระคัมภีร์


16. คริสตจักรควรมีการรับประทานอาหารร่วมกันเป็นประจำ


17. ฉันคิดว่าคริสตจักรควรจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเชื่อให้มากกว่าในปัจจุบัน


18. ฉันอยากให้ศิษยาภิบาล/ผู้นำ พูดคุยกับฉันมากขึ้น


19. ฉันกำลังปรนนิบัติรับใช้อย่างเต็มความสามารถแล้ว


20. ฉันพากเพียรขอ ของประทานฝ่ายวิญญาณเพื่อรับใช้พระเจ้า


21. ฉันอยากทำงานรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรแต่ไม่ค่อยมีเวลา


22. ฉันอยากไปเยี่ยมเยียนหนุนใจ และไปประกาศนอกสถานที่


23. ฉันอยากเป็นพยานแต่ยังไม่มั่นใจว่าจะพูดกับคนอื่นอย่างไร


24. ฉันคิดว่าการรวมพลังอธิษฐานเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคริสตจักร


25. ฉันอยากเห็นคนอื่นๆ ได้รับความรอดมากขึ้น


26. ครอบครัวสนับสนุนให้ฉันปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า


27. ครอบครัวของฉันมักมีเรื่องทะเลาะกันบ่อยๆ ด้วยเรื่องเล็กๆ น้อยๆ


28. ฉันมีของประทานบางอย่างที่น่าจะรับใช้ในคริสตจักรได้


29. ในปีใหม่นี้ฉันคิดว่าจะอธิษฐานให้มากขึ้นกว่าปีที่ผ่านไป


30. ฉันตั้งใจว่าจะนมัสการและอธิษฐานในบ้านเป็นประจำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)