ข้อคิดดีๆ จาก นักคิดชาวพุทธ-2

ความคิดดี แต่มันเป็นเพียงเครื่องประคองชีวิตคนในโลกนี้เท่านั้น ช่วยให้รอดพ้นบาปไม่ได้
10.jpg

พี่จรัลส่งมา ก.ค.2010

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)