ข้อคิดดีๆ จาก นักคิดชาวพุทธ

ศาสนาพุทธเขาก็มีคนคิดดีเยอะ แต่มันก็เป็นแค่คำสอน แต่คนทำได้ก็ยังไม่พ้นนรกอยู่ดี
4.jpg

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)