ที่นอนของแอร์โฮสเตส สาว หลายๆ บริษัทKLM Airline
Airbus
A340

Boeing
777


SQSQ-with inflight TV and telecommunications


Canada airline


and......... ..
AirAsia
.....!?Ssssssshhh. ~~ Don't laugh too loud...

you might wake her up.. ~!!!

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)