แนวคิดการพัฒนาคริสตจักร จาก ศบ หัวแหลม

คนไทยยังจมดิ่งอยู่ในความบาป
โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่บริโภคมุ่งหาแสวงหาแต่วัตถุนิยม กาม เกียรติ เงินทอง
เห็นทีคริสตจักร หน่วยงาน องค์กรของคริสเตียนในประเทศไทย
ต้องทำงานหนักให้มากขึ้น ทั้งที่มีโอกาสและไม่มีโอกาส
ด้วยการขับเคลื่อนพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสตืเจ้า
ให้คริสตจักรเป็นคำตอบแห่งชีวิต ความหวังของคนไทยยุคนี้
ด้วยเน้นพระวจนะเชิงปฎิบัติ เพิ่มกิจกรรมสำหรับเด็กเยาวชน คนหนุ่มสาวให้มากขึ้น
เรามีความพร้อมมากที่สุด ..พระเยซูตรัสว่า
"เราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายจนกว่าจะสิ้นยุค"
เรารับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ดำรงพระชนม์อยู่
และ พระผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกนี้
พระองค์ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ ฤทธานุภาพให้กับผู้รับใช้ของพระองค์
พระองค์ทรงตรัสย้ำเสมอว่า "อย่ากลัวเลย..เพราะเราจะอยู่กับเจ้า.."

แนวปฏิบัติของคริสตจักรยุคใหม่

ดังนั้น..คริสตจักรยุคใหม่จะต้องเปิด 24 ชั่วโมง
โทรศัพท์มือถือของผู้รับใช้พระเจ้านำไปติดปะไว้หน้าโบสถ์
หรือมอบให้กับทุกคน
พร้อมข้อความ "ทุกข์ร้อนประสบปัญหาวิกฤตชีวิต" ติดต่อ...080-789XXXX (24 ชั่วโมง)
มีรถปิกอัพไว้สักคันสำหรับใช้หน่วยฉุกเฉินเคลื่อนที่เร็ว
บริการทั้งสมาชิกและบุคคลทั่วไป
ให้คำปรึกษาออนโลน์ 24 ชั่วโมง สำหรับผู้ที่ประสบปัญหาชีวิต
คิดอะไรไม่ออกบอกคริสตจักร

ออกไปทั้งวันคืนปกติและในยามวิกาลเมื่อพบเห็นคนที่กำลัง
อยู่ในสภาวะเครียด หมดกำลังใจ ท้อแท้สิ้นหวัง กำลังคิดจะฆ่าตัวตาย
เข้าไปสอบถามทักทายเขา และแนะนำตนเอง พร้อมยื่นเอกสาร
(หนังสือเรื่องราวของพระเจ้า)
หรือบัตรประจำตัวที่หน่วยงาน องค์กร ออกให้
แต่ทั้งนี้ก็ต้องอธิษฐานขอเลือกทีมงานรับใช้ มีการอบรมอย่างสม่ำเสมอ
เพราะการช่วยเหลือคนยามวิกฤต คริสเตียนเท่านั้นที่จะช่วยได้ที่สุดครับ
เรามีองค์พระเยซูคริสต์ พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงพระชนม์อยู่
ทรงสถิตอยู่กับเราทุกเวลา ไม่มีอะไรที่ยากเกินไปสำหรับพระเจ้า
ขอให้คริสตจักร หน่วยงาน คณะนิกายต่าง ๆในประเทศไทย
หันมาสร้า่งสรรค์คริสตจักรไทยยุคใหม่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง
ที่เป็นของคนไทย เพื่อคนไทย

เร่งทำการของพระเจ้า เพราะเดี๋ยวเราก็ต้องจากไปตามวาระอายุขัยของแต่ละคน
เมื่อมีชีวิต "ข้าพเจ้าขอให้ชีวิตเป็นพระพรและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นดีกว่า"
สุดท้ายนี้อยากให้ทุกฝ่ายมาร่วมสร้างนโยบายชูหนึ่งคริสตจักรหนึ่งชุมชน
สนับสนุนผู้รับใช้ ทรัพยากร และเครื่องมือเครื่องใช้สอยต่างๆ
ขอบคุณพระเจ้าที่คริสตจักรในประเทศไทย
มีทรัพยกรจำนวนมากมหาศาล ทั้งโรงเรียน โรงพยาบาล
มูลนิธิฯ สถาบัน มากมายในขณะนี้ และบุคคลกรระดับคุณภาพเกรดเอ
แต่เราไม่รู้จักใช้คนและสิ่งเหล่านี้

เพื่อให้เกิดแรงขับเคลื่อนคริสตจักรที่มีอยู่และกำลังจะเกิดขึ้นใหม่
ที่ผ่านมาและเวลานี้เรากำลังก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน
โดยเฉพาะผู้รับใช้ที่ทำงานในชนบท เพียงอาจจะมาจากคณะนิกายที่ต่างกัน
ก็อย่าถือว่าเป็นการแทรกแซงหรือก้าวก่ายกันเลย
มีโอกาสพบปะพูดคุยแบ่งปันสร้างเสริมกันและกัน
เพื่อดำเนินการพันธกิจประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์เจ้า
ในท้องถิ่นได้ดำเนินงานอย่างเต็มกำลังเต็มที่
เมื่อคืนนี้ขณะที่นอนพักอยู่นั้น ข้าพเจ้าได้รับข้อความในนิมิต
"เราไม่นมัสการพระเจ้าในฟอร์มศาสนา"
ตื่นขึ้นมาทบทวนข้อความนี้หมายความอะไร?
ที่ผ่านมาเราทำให้พระเยซูคริสต์เป็นศาสนาหรือ?
ท่านใดที่อ่านพบบทความนี้ ช่วยแบ่งปันข้อความนิมิตหน่อยเถอะครับ
ขอบคุณ..

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร
โครงการพาวเวอร์คิดส์ พลังสร้างสรรค์ศิลปะกับเด็กเยาวชนเพื่อการประกาศพระกิตติคุณ
080-7895164

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)