จงขอบพระคุณพระเจ้าทุกกรณี

ขอบพระคุณเสมอ

เอเฟซัส 5:20-21 กล่าวว่า
"จงขอบพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาสำหรับสิ่งสารพัดเสมอ
ในพระนามของพระเยซูคริสตเจ้าของเรา
จงยอมฟังกันและกันด้วยความเคารพในพระคริสต์"

ชีวิตคนเรามีอยู่สี่ระดับ

มีคนบางจำพวกที่เอาแต่บ่นต่อว่า คุณเคยเจอคนแบบนี้บ้างไหมครับ?
พวกเขาสามารถทำให้ห้องโล่งได้ทันทีที่ก้าวเข้ามา เรียกว่าเป็นระดับต่ำสุด

ต่อไป เป็นจำพวกที่ดำเนินชีวิตแบบไม่กตัญญูรู้คุณ คนพวกนี้จะไม่บ่น
แต่ก็ไม่เคยขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรที่เห็นได้ชัดเจน
จัดอยู่ในระดับดีขึ้นมาหน่อย แต่ก็ไม่ถึงกับดีอะไร

แล้วก็ บางพวกที่ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรที่เห็นได้ชัดเจน
เมื่อมีสิ่งดีๆเกิดขึ้น พวกเขาจะรู้สึกกตัญญู
นับเป็นระดับขั้นที่เรียกว่าดี

ระดับสูงที่สุดคือพวกที่ขอบคุณพระเจ้าได้ในทุกกรณีและทุกเวลา
นี่คือเคล็ดลับของชีวิตที่มีความสุขและเกิดผล
โดย: Pastor Adrian Rogers

จาก: Daily treasure from the Words

Love worth finding ministries: www.lwf.org

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)