RE: [ข่าวคริสตชน www.KaoChristian.com] HOME:ครอบครัวสุขสันต์ "สัมผัสด้วยใจ สร้างได้ด้วยการกระทำ"

 Subject: ครอบครัวสุขสันต์ "สัมผัสด้วยใจ สร้างได้ด้วยการกระทำ"
 From: Pattamarot Maksuriwong <pattamarot@hotmail.com
 Date: 2010/9/27
  
 HOME:
ครอบครัวสุขสันต์ "สัมผัสด้วยใจ สร้างได้ด้วยการกระทำ"
  
โดยปัทมโรจน์ มากสุริวงศ์ คริสตจักรแห่งพระบัญชา กรุงเทพฯ
 
 
ผมได้มีโอกาสไปให้โอวาทในงานแต่งงานของพี่น้องในคริสตจักร
 
เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กันยายน ที่ผ่านมา
 
มีข้อคิดน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่าน จึงได้นำมาแบ่งปันในวันนี้
 
  
ผมคิดว่าปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมไทย
 
ไม่ว่าจะเป็นการหย่าร้าง การนอกใจคู่สมรส
 
เด็กเกิดมาขาดความรักจากผู้เป็นพ่อแม่ เนื่องจากมีลูกเมื่อยังไม่พร้อม
 
เพราะมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร หน่วยงานในสังคมพยายามแก้ไขปัญหา
 
โดยรณรงค์ใช้อุปกรณ์ "คุมกำเนิด" ในความคิดผมคิดว่าเป็นการแก้ที่ปลายเหตุ
 
แทนที่จะ "คุมกำเนิด" ผมว่าควรจะ
 "
คุมกำหนัด"น่าจะดีว่าเพราะเป็นการแก้ไขที่กระบวนความคิด คิดถูก
 
การกระทำที่ถูกก็ตามมา
 
  
ตามหลักการของพระคัมภีร์สอนเราในเรื่องเพศ
 
ว่าต้องคิดให้ถูกต้อง คิดผิดก็เป็นความบาปทางความคิด
 
ต้องจัดการควบคุมไม่ส่งผลทำผิดทางการกระทำ เรียกว่า "คุมกำหนัด"
 
 
มัทธิว 5:27-28
 
 27 "
ท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้ว่า อย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขา
  28
ฝ่ายเราบอกท่านทั้งหลายว่า
 
ผู้ใดมองผู้หญิงเพื่อให้เกิดใจกำหนัดในหญิงนั้น
 
ผู้นั้นได้ล่วงประเวณีในใจกับหญิงนั้นแล้ว
 
  
ก่อนที่จะเลือกใครสักคนมาแต่งงานและอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว
 
ต้องแสวงหาการทรงนำจากพระเจ้า และพัฒนาความสัมพันธ์ จากการเป็นเพื่อน
 
เป็นคู่รัก คู่หมั้นและคู่สมรส
 
ผมขอบคุณพระเจ้าสำหรับผู้นำในคริสตจักรที่สอนผม
 
และให้คำแนะนำตั้งแต่ก่อนแต่งงาน จนมีชีวิตครอบครัว การรู้จักกันดีพอ
 
ทำให้เกิดความเข้าใจและมาสู่การตัดสินใจร่วมกันในการสร้างครอบครัว
 
 
มีบทเพลงจากหนังเรื่องหนึ่ง ร้องว่า "ยินดีที่ไม่รู้จัก ไม่รู้จัก
 
แค่รู้ว่ารักก็พอใจ แค่คำว่าไม่รู้จัก ไม่รู้จัก
 
รักเราก็ไม่ได้น้อยลงจริงไหม แค่มีเธอใกล้ๆ มันก็ใช่ ที่สุดแล้ว"
 
 
เนื้อหาข้างต้นเป็นท่อนร้องรับของเพลงวัยรุ่นที่กำลังเป็นที่นิยมในขณะนี้
 
และเป็นเพลงประกอบภาพยนต์ที่กำลังทำเงินอย่างมากมาย
 
เนื้อหาของภาพยนต์คือ ชายหนุ่มอกหักคนหนึ่งได้เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ
 
ต่อมาพลัดหลงกับกลุ่มทัวร์ และได้ไปพบกับนางเอกที่เดินทางไปเที่ยวคนเดียว
 
และมาโดนแฟนบอกเลิก ทำให้ทั้งคู่สนิทสนมกัน เป็นเพื่อนกัน
 
และลงเอยด้วยรักกัน โดยที่ทั้งสองคนไม่รู้จักแม้นแต่ชื่อเสียงเรียงนาม
  
 
หนังเรื่องนี้ ชื่อว่า "กวน มึน โฮ" แต่ ผมขอเปลี่ยนเป็น "ชวน มา
 
โฮม(Home)" ชวนมาอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน สร้างครอบครัวด้วยความรัก
 
เริ่มต้นจากความรู้จัก จนมั่นใจ และตัดสินใจ ไม่ใช่ความสัมพันธ์ชั่วคืน
 
เป็นความสัมพันธ์ชั่วคราว แบบเพลง"ไม่รู้จักเธอไม่รู้จักฉัน"
 
เพลงประกอบหนังเรื่อง "สายลับจับบ้านเล็ก"
 
 
ดังนั้นควรจะเลือกใครคนที่ใช่ ไม่ใช่คนที่ชอบ เพราะบางทีคนถูกใจ
 
บางทีอาจจะไม่ถูกต้อง เพราะเราต้องแสวงหาการทรงนำจากพระเจ้าเพื่อแต่งงาน
 
กันมาอยู่ในครอบครัวเดียวกัน
 
 
ปฐมกาล 2:24 เพราะเหตุนั้นผู้ชายจึงจากบิดามารดาของตนไปผูกพันอยู่กับภรรยา
 
และเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกัน
 
 
ผ มเชื่อว่า พระคริสตธรรมคัมภีร์ (Bible) เป็นคู่มือแห่งชีวิต
 
เป็นข้อปฏิบัติพื้นฐานในทุกด้านก่อนเราออกจากโลกนี้ (BIBLE : Basic
 Instruction Before Leaving Earth)
รวมถึงการดำเนินชีวิตครอบครัว
 
  
ขอนำหลักการพระคัมภีร์ มาเรียงร้อยเป็นคำภาษาอังกฤษ คือ คำว่า"HOME" คือ
  
บ้านนี้ต้องพระเจ้าเป็นศูนย์กลาง สดุดี 127:1
 
ถ้าพระเจ้ามิได้ทรงสร้างบ้าน บรรดาผู้ที่สร้างก็เหนื่อยเปล่า
 
ถ้าพระเจ้ามิได้ทรงเฝ้าอยู่เหนือนคร คนยามตื่นอยู่ก็เหนื่อยเปล่า
 
 
มีบทกวีบทหนึ่งของ Frank Crane กล่าวไว้ว่า ... ความงดงามของบ้าน คือ
 
ความปรองดองกลมเกลียว ความมั่นคงของบ้าน คือ ความภักดีที่มีต่อกัน
 
 
ความยินดีของบ้าน คือ ความรัก ความหลากหลายของบ้าน คือ ลูก ๆ
 
ที่อยู่ร่วมกันในบ้าน กฎของบ้าน คือ การรับใช้ปรนนิบัติกันและกัน และ
 
ผู้ค้ำจุนบ้านนี้ ก็คือ "
 
   "
ครอบครัวสุขสันต์ สัมผัสด้วยใจ สร้างได้ด้วยการกระทำ"
 
 H-Honor :
ครอบครัวที่ให้เกียรติต่อกัน เป็นที่นับถือต่อคนทั้งปวง
 
 
ให้ความหมายถึง สิ่งที่ควรค่าแก่การให้เกียรติ ฮีบรู 13:4
 
จงให้การสมรสเป็นที่นับถือแก่คนทั้งปวง
 
และให้เตียงสมรสปราศจากความชั่วช้าเพราะคนมีชู้ และคนที่ล่วงประเวณีนั้น
 
พระเจ้าจะทรงพิพากษาโทษเขา
  
 
พระคัมภีร์ให้ความสำคัญในชีวิตสมรสต้องเป็นที่นับถือ
 
อยู่ในความบริสุทธิ์(Holy)
 
ภาพงานสมรสในโลกนี้เป็นภาพสะท้อนความสัมพันธ์ในทางที่บริสุทธิ์
 
ของผู้เชื่อ (คริสตจักร)เป็นเจ้าสาว และพระเจ้าเป็นเจ้าบ่าว (คำว่า Holy
 
คือการรักษาความบริสุทธิ์ ให้เป็นที่นับถือ แยกไว้สำหรับพระเจ้า)
 
  
เอเฟซัส 5:24-28
 
 24
คริสตจักรยอมฟังพระคริสต์ฉันใด ภรรยาก็ควรยอมฟังสามีทุกประการฉันนั้น
 
 25
ฝ่ายสามีก็จงรักภรรยาของตน เหมือนอย่างที่พระคริสต์ทรงรักคริสตจักร
 
และทรงประทานพระองค์เองเพื่อคริสตจักร
 
 26
เพื่อจะได้ทรงทำให้คริสตจักรบริสุทธิ์ โดยการทรงชำระด้วยน้ำและพระวจนะ
 
 27
เพื่อพระองค์จะได้มีคริสตจักรที่มีสง่าราศี ไม่มีตำหนิริ้วรอย
 
หรือมลทินใดๆเลย แต่บริสุทธิ์ปราศจากตำหนิ
 
 28
เช่นนั้นแหละ สามีจึงควรจะรักภรรยาของตนเหมือนกับรักกายของตนเอง
 
ผู้ที่รักภรรยาของตนก็รักตนเอง</em
 
 
คำว่า "Honor"ไม่ใช่ Horror"หมายถึงหนังสยองขวัญ
 
คงจะสยองขวัญแน่ก็ครอบครัวไม่สงบ เหมือนดังบทเพลง "Home" ของคุณธีร์
 
ไชยเดช เนื้อหาประมาณว่า "ดอกไม้ ประตู แจกัน ดินทราย ต้นไม้ใหญ่ แก้วน้ำ
 
จานชาม บันได โคมไฟ ที่สวยงาม ...บ้านนี้จะงามอย่างไร ถ้าไม่มีเธอ
 
ให้ความหมายว่า มีเธอบ้านก็จะงดงาม แต่ถ้าไม่มีความรัก ไม่ให้เกียรติกัน
 
ข้าวของที่กล่าวมา ก็จะเป็น แก้วน้ำ แจกัน จานบินที่ขว้างไส่กัน
 
 
ดังนั้นอยู่ในบ้านเดียวกัน ต้องเอาใจใส่กันให้เกียรติต่อกัน
 
มีคำเรียกใหม่ ว่า "ที่รัก" หรือ "ฮันนี่ (Honey)"เป็นต้น
 
มาจากความรักที่ให้เกียรติผู้ที่เป็นสามีหรือภรรยา
 
เพราะเรียกมาจากความรู้สึกข้างใน และต้องรักษาสิ่งนี้แม้เวลาเปลี่ยนไป
 
หรือ สังขารจะเปลี่ยนแปลง อย่ามีคำพูดที่เรียกแทนชื่อว่า "ตาแก่ ยายแก่"
 
จาก "ฮันนี่ ที่รัก" กลาย "หันหนี" หันหนีหายไปจากบ้าน
 
 
และครอบครัวจะต้องรักษาความบริสุทธิ์ในทางชอบธรรม ไม่ผิดประเวณี
 
นอกใจคู่สมรส เป็นแบบอย่างจนเป็นที่นับถือของคนทั้งปวง
 
  O-Offering :
ครอบครัวแห่งการให้ ให้ความรักต่อกัน
 
และแบ่งปันความรักออกไปสู่ผู้อื่น
 
 
เราอาจจะให้ได้แม้ไม่ได้รัก แต่ถ้ารักแล้วเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ให้
 
ความรักในครอบครัวไม่ใช่ให้แค่กันและกันแต่เป็นการให้ความรักออกไป
 
 
มีคำกล่าวว่า "การแบ่งปันความสุขให้ผู้อื่น
 
เพิ่มความสุขให้กับตนเองเป็นสองเท่า การแบ่งเบาความทุกข์ของผู้อื่น
 
ลดความทุกข์ของตนเองลงครึ่งหนึ่ง"
 
  
การให้ทำให้เกิดสุขทั้งผู้รับและผู้ที่ให้
 
พระเจ้าจึงสอนคริสตชนให้รักเพื่อนบ้าน เหมือนรักตนเอง
 
และแจกจ่ายความรักโดยให้ออกไป
 
ดังที่พระเจ้าได้สำแดงความรักที่ยิ่งใหญ่แก่คนบาปแบบเราคือ
 
ให้พระเยซูคริสต์มาตายเพื่อเรา (ยน.3:16)
 
นั่นเป็นสิ่งที่เมื่อเรามาแต่งงานเป็นครอบครัวแล้ว
 
ไม่ใช่มองที่คนสองคนเข้ามากันเท่านั้น
 
แต่มองไปข้างหน้าด้วยกันไปถึงผู้อื่นและให้สิ่งที่ดีที่สุดออกไป คือ
 
ข่าวประเสริฐ (Gopel) ไปถึงคนสุดปลายแผ่นดิน (กจ.1:8) (GOSPEL คือ God
 Offers Sinful People Eternal Life.
 
พระจ้าทรงประทานชีวิตนิรันดร์ให้กับคนบาป)
 
 
เพลงโซโลมอน 8:7 น้ำมากหลายไม่อาจดับความรักให้มอดเสียได้
 
หรืออุทกธารทั้งหลายไม่อาจท่วมความรักให้สำลักตายเสียได้
 
แม้ว่าคนใดจะเอาทรัพย์สมบัติในเหย้าเรือนของตนทั้งสิ้นมาแลกกับความรักนั้น
 
คนนั้นคงได้รับความหมิ่นประมาทจากคนทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง
 
 
การให้ด้วยความรักเป็นพลังที่สร้างสรรค์ที่มีอานุภาพมากกว่าพลังที่ทำลายล้าง
 
ความรักนั้นไม่มีอะไรที่ทำลายล้างได้
 
โลกนี้จะน่าอยู่หากเราหยิบยื่นความรักให้กัน
 
  
ค.ศ.1905 อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์(Albert
 Einstein)
เผยแพร่ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ (Special Relativity Theory)
 
ผลลัพธ์สำคัญอันหนึ่งคือ E = mc2
 
ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติแต่น่าเสียดายที่ทฤษฎีนี้ถูกนำไปพัฒนาออกมาเป็นระเบิดปรมาณู
 
ที่มีพลังในการทำลายล้าง
  
 
สมการ E = mc2 คือ E(Energy) เป็นพลังงาน เท่ากับ กำลัง 2 เท่าของ M(
 Mass)
มวล รวมกับ C ความเร็วของแสงในศูนยากาศ (speed of light in a
 vacuum)
 
 
ผมขออนุญาตเปลี่ยนสมการนี้เป็นทฤษฎีใหม่ จาก "ทฤษฎีสัมพัทธภาพ" เป็น
 "
ทฤษฎีสัมพันธภาพ (Relationship Theory)"
 
 
สมการจะเป็นแบบนี้ครับ E = mc2 คือ Energy of love = Marriage
 Covenant 2 to be 1
 
ความสัมพันธภาพในครอบครัวพันธสัญญาสองคนเป็นหนึ่งเดียว
 
ด้วยความรักจะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ เป็นกำลังสองของคนสองคนไปสู่คนทั้งปวง
 
ครอบครัวต้องให้ความรักต่อกัน และเพิ่มพูนความรักขึ้นและส่งต่ออกไป
 
 M-Meekness -
ครอบครัวที่ถ่อมสุภาพ เรียนรู้จักกันและกัน
  
 
คำว่า Meekness ให้ความหมาย : ความนอบน้อม
 
 
โคโลสี 3:12 เหตุฉะนั้นในฐานะที่เป็นพวกซึ่งพระเจ้าทรงเลือกไว้
 
เป็นพวกที่บริสุทธิ์และเป็นพวกที่ทรงรัก จงสวมใจเมตตา ใจปรานี ใจถ่อม
 
ใจอ่อนสุภาพ ใจอดทนไว้นาน สุภาพอ่อนโยนให้เกียรติต่อกันและกัน
 
 Colosians 3:12 Put on therefore, as the elect of God, holy and
 beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness,
 longsuffering;
 
 
มัทธิว 5:5 "บุคคลผู้ใดมีใจอ่อนโยน ผู้นั้นเป็นสุข
 
เพราะว่าเขาจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดก
 
 Matthew 5:5 Blessed are the meek: for they shall inherit the earth.</em
 
 
ความถ่อมใจอ่อนสุภาพจะเป็นเหมือน "แม่เหล็ก" จะเป็นแรงดึงดูดเข้าหากัน
 
แต่ความโกรธ ฉุนเฉียว เจ้าอารมณ์เป็นอาร์ทตัวพ่อ หรือ เอาแต่ใจตัวแม่
 
จะเป็น เหล็กไน ที่ทิ่มแทงและเกิดความอักเสบในชีวิตครอบครัว
 
 
ดังนั้นความถ่อมสุภาพจะเป็นการทำให้เกิดการเรียนรู้จักกันและกัน
 
อดทนต่อกันและกัน ไม่ใช้อารณ์แต่ใช้เหตุผลในการพูดคุยกัน
 
เและความถ่อมสุภาพจะช่วยผ่อนหนักผ่อนเบา
 
ให้ชีวิตครอบครัวดำเนินไปได้ด้วยดี
 
และสิ่งสุดท้ายที่จะทำให้ครอบครัว HOME สมบูรณ์ คือ
 
 E-Encouragement
ครอบครัวแห่งการหนุนใจให้กำลังใจกัน
 
 
ครอบครัวจึงเป็นบ้านที่พักใจแบบSeries หนังเกาหลี เรื่อง Full House
 
สะดุดรัก...ที่พักใจ ที่พักใจที่เป็นแบบเต็มใจ Full Heart
 
บ้านจึงเป็นที่พักใจ แม้ไม่ใหญ่โตแต่สบายใจ คับที่อยู่ได้
 
แต่คับใจอยู่ยาก
 
กินผักในที่มีความรักก็ดีกว่ากินเนื้อย่างเกาหลีในที่มีความเกลียดชัง
 
รสชาติอาหารก็ไม่ดีเท่าบรรยากาศ กินอะไรไม่สำคัญเท่ากินกับใคร จริงไหม
 
แม้เกาหลีจะกลายเป็นเกาเหลา ไม่กินเส้นกัน
 
 
สุภาษิต 15:17 กินผักเป็นอาหารในที่ที่มีความรัก
 
ก็ดีกว่ากินเนื้อวัวอ้วนพร้อมกับความเกลียดชังอยู่ด้วย
 
 
ปัญญาจารย์ 4:9-12
 9
สองคนดีกว่าคนเดียว เพราะว่าเขาทั้งสองได้รับผลของงานดี
 
 10
ด้วยว่าถ้าคนหนึ่งล้มลง อีกคนหนึ่งจะได้พะยุงเพื่อนของตนให้ลุกขึ้น
 
แต่วิบัติแก่คนนั้นที่อยู่คนเดียวเมื่อเขาล้มลง
 
และไม่มีผู้อื่นพะยุงยกเขาให้ลุกขึ้น
 
 11
อนึ่ง ถ้าสองคนนอนอยู่ด้วยกัน เขาก็อบอุ่น แต่ถ้านอนคนเดียวจะอุ่นอย่างไรได้เล่า
 
 12
แม้คนหนึ่งสู้คนเดียวได้ สองคนคงสู้เขาได้แน่
 
เชือกสามเกลียวจะขาดง่ายก็หามิได้</em
 
 
ครอบครัวต้องสนับสนุนกันในทางที่ดีที่ถูกที่ควร
 
ความรักที่แท้ต้องสนับสนุนให้ทำความดี
 
ความรักแท้ต้องสนับสนุนให้มีกำลังใจ
 
ความรักแท้ต้องสนับสนุนให้คนมีความหวังใจ ไม่ใช่สนับสนุนกันในทุกทาง
 
แต่ต้องสนับสนุนกันให้ถูกทางของพระเจ้า
 
  
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อคิด เรื่อง HOME:ครอบครัวสุขสันต์
 "
สัมผัสด้วยใจ สร้างได้ด้วยการกระทำ" จะเป็นประโยชน์
 
สำหรับคนที่มีครอบครัว คนที่วางแผนจะแต่งงานและสร้างครอบครัวในอนาคต
 
และเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านครับ
 
 
ขอพระเจ้าอวยพระพรครับ
 
 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://pattamarot.blogspot.com/
 
เข้าไปฟังคำสอนของอ.นิมิต พานิช และอ่านบทความต่างๆได้ที่
 http://www.uccfellowship.com/
 

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)