นร.ประถมมุสลิมแต่งตัวรอยึด รร.คริสต์ในอังกฤษ

 นร.ประถมมุสลิมแต่งตัวรอยึด รร.คริสต์ในอังกฤษ
 มุสลิมไทยดอทคอม : 6:17:37
 
 นร.ประถมมุสลิมแต่งตัวรอยึด รร.คริสต์ในอังกฤษ
  telegraph.co.uk - โรงเรียนชั้นประถม Sacred Heart ในแบล๊คเบิร์น
 อาจจะเป็นโรงเรียนแคธอลิคแห่งแรกในอังกฤษ ที่จะเปลี่ยนเป็นโรงเรียนอิสลาม
 เนื่องจากนักเรียนที่นับถือคริสต์ลดน้อยลงอย่างน่าสังเกต
 
 เมื่อ 10 ปีที่แล้ว นักเรียนกว่า 9 ใน 10 คนในโรงเรียนนี้เป็นชาวแคธอลิค
 แต่ในปัจจุบันมีนักเรียนแคธอลิคเพียงร้อยละ 3
 
 แต่เดิมโรงเรียนนี้รับเฉพาะครูที่นับถือคริสต์
 โดยฝ่ายบริหารจัดตารางให้นักเรียนเรียนเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ถึงร้อยละ 10
 ของเวลาเรียนทั้งหมด
 แต่ปัจจุบันโรงเรียนไม่ได้รับใช้ชุมชนตามวัตถุประสงค์เดิมแล้ว
 
 ภายใต้หลักเกณฑ์ปัจจุบัน
 สภาท้องถิ่นต้องเปิดรับสมัครผู้บริหารโรงเรียนใหม่
 และมัสยิดเตาฮีดุลอิสลาม
 ซึ่งดำเนินการบริหารโรงเรียนมัธยมสตรีในแบล๊คเบิร์นอยู่แล้ว
 แสดงความสนใจที่จะเข้ามาบริหารโรงเรียนดังกล่าว
 
 ฮามิด พาเทล ครูใหญ่โรงเรียนมัธยมสตรีเตาฮีดุ้ลอิสลาม กล่าวว่า
 การที่ปัจจุบันนักเรียนส่วนใหญ่ของโรงเรียนประถมแห่งนี้เป็นมุสลิม
 ดังนั้น  จึงเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะให้กลุ่มมุสลิมเสนอตัวเข้าเป็นผู้บริหารโรงเรียน
 แห่งนี้ และหากชุมชน และโรงเรียน Sacred Heart แสดงความต้องการ
 พวกเขาก็สนใจที่จะเข้าไปบริหาร
 
 ปัจจุบันความต้องการโรงเรียนรัฐบาลที่สอนนักเรียน
 มุสลิมมีเพิ่มมากขึ้นในอังกฤษ
 เนื่องจากจำนวนประชากรมุสลิมเพิ่มขึ้นประมาณ 1 ใน 4 เป็น 2.5 ล้านคน
 ในระหว่างปี 2004 - 2006
 แต่มีโรงเรียนมุสลิมที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเพียง 11 แห่งเท่านั้น -
 www.muslimthai.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)