Asking God but no answer?

วิธีจัดการกับคำถามที่ไม่มีคำตอบ


"จงนิ่งเสีย และรู้เถอะว่า เราคือพระเจ้า
เราเป็นที่ยกย่องท่ามกลางประชาชาติ เราเป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลก" (สดุดี
46:10)

วิธีจัดการกับคำถามที่ไม่มีคำตอบ

หลายครั้งในชีวิตเรามีคำถามกับพระเจ้าว่า "ทำไม" - "ทำไม...
เหตุการณ์นี้จึงเกิดขึ้นกับเรา ทำไมพระเจ้าไม่ตอบคำอธิษฐานของเรา" ทำไม...
ทำไม และ ทำไม ...ให้เรารู้ไว้ว่า

1) พระเจ้าไม่เคยสัญญาว่าจะตอบคำถามทั้งหมดในชีวิตเรา
หมายความว่าพระองค์ไม่เคยสัญญาว่าจะเปิดเผยทุกสิ่งให้เราเข้าใจ
นั่นจึงทำให้เราต้องพึ่งพาพระองค์
ถ้าเราเข้าใจความล้ำลึกทุกอย่างของพระองค์ได้
พระองค์ก็ไม่ใช่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แล้ว

2) ที่พระเจ้าไม่ตอบคำถามทั้งหมด
ไม่ได้แปลว่าพระองค์ไม่มีคำตอบให้ชีวิตเรา แต่แปลว่าพระองค์ทรงให้เรา
"นิ่งเสีย และรู้ว่าพระองค์คือพระเจ้า"
นั่นคือเราจะแสดงให้พระองค์ได้เห็น -
ความเชื่ออย่างสุดใจที่เรามีต่อพระองค์ได้ในเวลาที่มืดมิดที่สุด

*ในเวลาที่มืดมิดที่สุดไม่ได้แปลว่าไม่มีความสว่างเหลือ อยู่
เช่นเดียวกับเราอยู่ในห้องมืดมิดที่ปิดม่านหมด ข้างในห้องอาจจะมืดมิด
แต่เรายังรู้ได้ว่าข้างนอกมีแสงสว่าง แล้วทำไมเวลาที่เราผจญความทุกข์ยาก
เรามักลืมว่าเรามีพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เหนือความทุกข์ยากและปัญหาใดๆสถิตอยู่
กับเรา!!

*พระเจ้าทรงต้องการให้เรามั่นใจในการทรงสถิตอยู่ของพระองค์ ในทุกเวลา
นั่นจึงไม่มีคำตอบในคำถามของเราในบางครั้ง ...เราต้องเชื่อวางใจพระองค์
อะไรที่พระเจ้าเปิดเผยในชีวิตเรา
ก็เพียงพอให้เราดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้

3) เมื่อต้องรอคอย หรืออยู่ในความทุกข์ใจ เราจะบ่นว่าพระเจ้า
ต่อว่าพระองค์ว่าพระองค์ไม่สนใจเรา... แทนที่จะทำเช่นนั้น
ให้เราคร่ำครวญกับพระองค์เหมือนผู้เขียนในบทเพลงสดุดี
ให้เราเปิดเผยความรู้สึกในใจกับพระองค์ เพราะถ้าเราปิดบัง
พระองค์ก็ทรงทราบอยู่ดี เพราะไม่มีอะไรที่เป็นความลับสำหรับพระองค์
..."จงเข้าไปที่นั่งแห่งพระคุณ อย่างที่เราเป็น"

*ที่สำคัญและลืมไม่ได้* พระองค์ทรงรักเรา ให้วางใจในความรักนั้น

*ผู้ชอบธรรมของพระเจ้าจะดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อ ไม่ใช่ตามที่ตามองเห็น*

4) การที่เรารู้คำตอบของคำถามว่า "ทำไม" ไม่ได้ทำให้อะไรเปลี่ยนแปลง -
เช่น เมื่อคนที่เรารักจากไป (เสียชีวิต) เราอาจมีคำถามมากมายถามพระเจ้า
ทำไมต้องเป็นคนที่เรารัก? ทำไมต้องเวลานี้? ...ทำไมๆๆๆ? ...
ถึงแม้เรารู้คำตอบของทุกคำถาม แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ได้เปลี่ยนไปคือ
คนที่เรารักก็ไม่สามารถฟื้นขึ้นมา ดังนั้นเราจะรู้คำตอบไปเพื่ออะไร? -
เราย้อนเวลากลับไปไม่ได้ ทุกสิ่งที่ผิดพลาดไปในอดีต
เราย้อนเวลากลับไปแก้ไขไม่ได้ แต่เราใช้เป็นบทเรียนได้
และสามารถทำวันนี้ให้ดีที่สุดได้ เมื่อเราอยู่ในทางของพระเจ้า

5) จงถามคำถามอื่นนอกจาก "ทำไม"

* ถามพระเจ้าว่าเราจะทำอย่างไร เพื่อผ่านความทุกข์ยากนี้ไปได้
เราจะมีวิธีรับมืออย่างไร?
* ถามพระเจ้าว่า ในความทุกข์ยากนี้
พระองค์ทรงมีพระประสงค์ใดในชีวิตเรา?
* ถามพระเจ้าว่า ในความทุกข์ยากนี้
ชีวิตเราจะถวายพระเกียรติพระองค์ได้อย่างไร?
* ถามพระเจ้าว่า ในความทุข์ยากนี้
เราจะเติบโตผ่านความทุกข์นี้ได้อย่างไร?

โดย: ครูแอน (นันทนา บุญ-หลง)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)