รักร่วมเพศ กับศาสนาคริสต์

 ผลการสำรวจชาวอเมริกันเกี่ยวกับ คริสตจักรต่อปัญหารักร่วมเพศ  :คริสเตียนโพสท์ ดอทคอม 30 ตุลาคม 2010 มีเพียงชาวอเมริกันส่วนน้อยที่มองว่าคริสตจักรมีศักยภาพที่ดีในการบริหารจัดการเรื่อง "รักร่วมเพศ" ผลการสำรวจเมื่อวันที่ 21ตุลาคมที่ผ่านมา ระบุว่า ชาวอเมริกันมากกว่า40% เชื่อว่าคริสตจักร ยังจัดการเกี่ยวกับเรื่องรักร่วมเพศได้ไม่ดี หรืออาจอยู่ในขั้นล้มเหลวในขณะที่จำนวนน้อยกว่า 20%ให้เกรดในการจัดการเรื่องนี้ในระดับ "A" และ 11%ให้เกรดในระดับ "B" และ 30เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสำรวจให้คะแนนองค์กรศาสนาในระดับที่น่าพอใจเท่ากับ "C"ทั้งนี้เป็นการเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนที่จัดทำโดยสถาบันวิจัยศาสนาร่วมกับข่าวศาสนบริการ 
 
ผลสำรวจความคิดเห็นจากผู้ใหญ่ 1,010คน ในทวีปสหรัฐอเมริกา และ สมาชิกในคริสตจักรพบว่าต่างก็มีความคิดเห็นคล้าย ๆ กัน คือ จะให้มุมมองเชิงลบต่อชาวเกย์และเลสเบี้ยนโดยร้อยละ 40ให้มุมมองเชิงลบ"มาก" ร้อยละ 32คงให้มุมมองเชิงลบ"น้อย"และร้อยละ 17กล่าวว่า"ไม่คิดว่าเป็นปัญหา" ที่น่าสนใจก็คือ เมื่อมีการเปิดเผยผลสำรวจ ต่อเยาวชนเกย์และเลสเบี้ยนในประเด็นนี้และตั้งคำถามว่ามุมมองแบบนี้จะมีส่วนทำให้อัตราการฆ่าตัวตายในหมู่พวกเขาสูงขึ้นหรือไม่มีเพียงหนึ่งในสาม (33 เปอร์เซ็นต์) การตอบสนองด้วยการพูดว่า"มาก".และมากกว่าครึ่งหนึ่งกล่าวว่าทั้ง"น้อย"(32 เปอร์เซ็นต์) หรือ"ไม่เลย"(21เปอร์เซ็นต์)
 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งของผู้ตอบแบบสำรวจ 44%กล่าวว่าส่วนตัวเชื่อว่าความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างผู้ใหญ่ที่มีเพศเดียวกันเป็นบาปในขณะที่46 เปอร์เซ็นต์กล่าวว่าพวกเขาคิดว่าไม่บาป "ถือได้ว่าคริสต์ศาสนาได้รับคำแนะนำบางอย่างที่จะต้องตำหนิตัวเองและรับผิดชอบต่อโศกนาฎกรรมเหล่านี้-- และมันเป็นการแบ่งแยกที่ร้ายแรงของคริสตศาสนา" นาย Jim Daly ประธานกลุ่ม Focuson the Family กล่าว และเขายังได้แสดงความเห็นในเรื่องนี้ต่อ CNN ซึ่งได้ตีพิมพ์โดยบังเอิญในวันเดียวกับวันที่แบบสำรวจความคิดเห็นชิ้นนี้ได้ออกเผยแพร่ "กระแสความคิดเช่นนี้ :ที่ทั้งคริสตจักรและองค์กรเป็นผู้นำซึ่งเชื่อพระคัมภีร์ไบเบิ้ล ว่ากิจกรรมรักร่วมเพศอยู่นอกเหนือการออกแบบของพระเจ้าสำหรับเรื่องเพศของมนุษย์จะต้องรับผิดชอบต่อของ พฤติกรรมก้าวร้าวของวัยรุ่นเกย์ และการเสียชีวิตของพวกเขาและในฐานะที่มีส่วนกระตุ้นและต่อต้านทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งซึ่งเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง"เขากล่าวเสริม
 
Daly เสนอเพิ่มเติมว่าศาสนาคริสต์ไม่เพียงแต่ จะไม่โทษหรือโจมตีชาวเกย์และเลสเบี้ยนแต่ในความเป็นจริงกลับ"จะต้องฟื้นฟู รักษาและแก้ไขปัญหาการทารุณและการละเมิดของทุกคนไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ"ต้องปฏิบัติด้วยความเข้าใจอย่างเหมาะสม "หากมีด้ายสีทองเส้นเดียวทอผ่านพระคัมภีร์และมันคือความเชื่อมั่นในสิ่งที่พระคัมภีร์บอกทำให้เราต้องมาตระหนักถึงเรื่อง สิทธิมนุษยชนและวิธีที่เราปฏิบัติต่อกันไม่ว่าจะเป็นคนที่ไม่ดีหรือด้อยกว่าเราต่อไปและใช่บาปมีอยู่และพระเจ้าไม่ให้อภัยมัน แต่พระองค์ทรงสวมกอดคนบาป --
 
และนั่นหมายความว่าเราทุกคนต้อง"กลับมาให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวเพิ่มขึ้นผลสำรวจความคิดเห็นของ PRRI / RNS Religion News พบว่าเมื่อผู้ถูกสำรวจถูกถามเกี่ยวกับคริสตจักรของตัวเอง (white evangelicals)พวกเขามักจะให้คะแนนคริสตจักรของตัวเองสูงในการจัดการปัญหาของรักร่วมเพศจากผลสำรวจสามในสี่ของ สมาชิก white evangelicals ให้คริสตจักรพวกเขา (48เปอร์เซ็นต์) หรือ"B"(ร้อยละ 27) เช่นเดียวกับ สมาชิกกลุ่ม white mainlineProtestants และคาทอลิกประมาณสี่ในสิบให้คริสตจักรของพวกเขา"A"หรือ"B"คาทอลิกเกือบหนึ่งในสามส่วนใหญ่ให้คะแนนคริสตจักรของพวกเขาในแง่ลบด้วยเกรด "D"(15%)หรือ"F"(16%)
 
การสำรวจยังพบช่องว่างที่สำคัญ เกี่ยวกับเรื่องยุคสมัยของคนและเรื่องพวกพ้องที่มีผลกระทบต่อการรับรู้เรื่องราวที่เกี่ยวกับรักร่วมเพศในศาสนสถานของอเมริกาเกือบครึ่งหนึ่ง (47 เปอร์เซ็นต์) ของคนหนุ่มสาว (18-34 ปี) กล่าวว่าสิ่งที่ได้รับรู้ที่มาจากศาสนสถาน"จำนวนมาก"เป็นมุมมองเชิงลบต่อชาวเกย์และเลสเบี้ยนในหมู่ชาวอเมริกันอายุ 65 ขึ้นไปน้อยกว่าหนึ่งในสาม (30 เปอร์เซ็นต์)กล่าวว่าองค์กรศาสนามีส่วนร่วมอย่างมากในการรับรู้เชิงลบต่อชาวเกย์และเลสเบี้ยน
 
ขณะที่พบว่าสมาชิกDemocrat มากกว่าสองเท่าของสมาชิกพรรค Republican (ร้อยละ 42และร้อยละ 17) ที่เห็นตรงกันและ กล่าวว่าศาสนสถานมีส่วนทำให้อัตราการฆ่าตัวตายในหมู่เยาวชนเกย์สูงขึ้น ผลการสำรวจของ PRRI / RNS ได้สำรวจโดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 14ตุลาคม ถึง 17 ตุลาคม 2010
 
From: somkiat chinentaropas <the_area@yahoo.com>Date: 2010/10/28Subject: Kaochritachon

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)