คำเผยพระวจนะ Dr Chuck Pierce ที่ คจ ใจสมาน ซอยรามคำแหง 68 ค่ำวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2010

คำเผยพระวจนะของพระเจ้าผ่าน Dr Chuck Pierce ที่ คจ ใจสมาน ซอยรามคำแหง 68
ค่ำวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2010

"นี่เป็นเวลาของพระเจ้าสำหรับประเทศไทย นาฬิกาทราย
พระเจ้าได้ปลดสิ่งที่ผูกมัด หรือผูกติดประเทศนี้เอาไว้
และเวลาของพระเจ้านั้นอยู่ที่ประเทศนี้
ผมเชื่อว่าเรากำลังเข้าสู่ช่วงเวลาใหม่ ที่พระเจ้ามีให้กับพวกคุณ
ผมเชื่อว่าพวกคุณจะเตรียมสำหรับพระสิริของพระเจ้าที่กำลังจะมา
พระองค์ทรงเลือกประเทศนี้
ที่พระสิริของพระองค์จะประทับอยู่เหนือแผ่นดินนี้
พระแห่งแผ่นดินนี้จะต้องก้มหัวลงให้กับพระเจ้าพระสิริของพระองค์"

สิ่งที่ผมสังเกตคือพระวิญญาณของพระเจ้านั้นเคลื่อนไหว
ตลอดทั่วแผ่นดินนี้อย่างไร?

เราเองมีสิทธิพิเศษที่จะได้เดินทางไปทั่วโลก
พระกายของพระองค์กำลังโหยหาที่จะพบกับพระเจ้า
ตลอดทั่วแผ่นดินโลกคนส่วนน้อยที่คงเหลืออยู่กำลังลุกขึ้น
เพื่อที่จะรองรับ ขอให้พระสิริของพระเจ้านั้นเสด็จเข้ามาในโลกนี้
ครั้งนี้ผมสัมผัสได้ว่าพระเจ้ากำลังให้ประชากรแห่งชัยชนะกำลัง
เกิดขึ้น และกำลังเริ่มนมัสการพระองค์จากเหนือมาใต้ ตะวันออกไปตะวันตก
พระเจ้าได้พูดในคืนวันนี้ มือที่เต้นรำที่เต้นอยู่ของพระเจ้ากำลังไป
ทั่วประเทศนี้ มันจะมีเวลาที่ปรากฏขึ้นในข่าวสาร ที่จะเห็นประเทศไทยนั้น
นมัสการพระเจ้าและ คนของพระเจ้านั้นเต้นรำทั่วประเทศนี้
ทั่วทั้งโลกจะตระหนักว่าพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ที่ประเทศไทย
หลายสิ่งหลายอย่างกำลังจะเกิดขึ้นเพราะเราได้เคลื่อนย้ายจากจุดหนึ่งไปสู่
อีกจุดหนึ่ง ผมเชื่อว่าในคืนวันนี้เรากำลังได้รับมอบหมาย
ส่งท่านทั้งลายให้เคลื่อนเข้าไปสู่จุดใหม่ของท่านทั้งหลาย

"
เตรียมตัวให้พร้อม ให้เคลื่อนย้ายจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่ง
จากไฟระดับหนึ่ง ไปสู่ไฟอีกระดับหนึ่ง
จากน้ำในแม่น้ำของพระเจ้าหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่ง"

เรากำลังย้ายจากถุงหนังแบบหนึ่ง ไปสู่อีกถุงหนังหนึ่ง
ตอนนี้กำลังพูดถึงโครงสร้าง ที่จะ นำการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ตอนนี้กำลังก่อตัวขึ้นแล้ว ในอดีตความฝันที่เรารอความหวัง
ที่เรารอแล้วรออีก แล้วไม่เกิดขึ้น
และการที่โรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายมาสู่การหายดี
แผ่นดินนี้ต้องการการเจิม ที่เคลื่อนเข้าสู่การชื่นชมยินดี
ในอดีตที่เราปกครองตัวเราเอง ทำตามใจเราเองนั้น
เราได้เคลื่อนเข้าไปสู่การเป็นระเบียบในฝ่ายวิญญาณ ในระดับใหม่
เราเคลื่อนย้ายจากแนวความคิดที่คิดถึงแต่คริสตจักรของเรา
ก้าวเข้าสู่ความเป็นจริงแห่งอาณาจักรของพระเจ้า ที่จะปรากฏขึ้น

อาณาจักรของพระเจ้าจะเป็นสิ่งที่จริงจังเป็นสิ่งที่สัมผัสได้ในประเทศไทย
เราเคลื่อนจากการเจิมระดับหนึ่ง ไปสู่การเจิมอีกระดับหนึ่ง และ
การเจิมนั้นหักแอกทั้งหลาย และศัตรูนั้นพยายามต่อสู้
พยายามหยุดยั้งการเจิมใหม่นี้ "คุณคือผู้ที่ถูกเจิม"

เพราะคุณถูกเจิม คุณจะทะลวงคุณจะทะลุออกไปได้
เราเองเคลื่อนจากอีกที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง
จากหน้าหนึ่งไปสู่อีกหน้าหนึ่ง
จากความเชื่อหนึ่งไปสู่อีกความเชื่อหนึ่ง
นั่นหมายถึงจะมีการแสดงออกของการเจิม จะมีการเยียวยารักษา
การอัศจรรย์ทั้งหลายเกิดขึ้นท่ามกลางพระกายของพระองค์
แต่นี่คือสิ่งที่ผมเห็นสำหรับประเทศไทย คุณเองกำลังเคลื่อนจากระดับเดียว
ของการนมัสการ ของการชื่นชมยินดี หรือการเฉลิมฉลอง

คุณกำลังก้าวเข้าไปสู่ของระดับการเทิดทูน
ชื่นชมเมื่อพระเจ้ามาท่ามกลางคุณ
โลกนี้จะรู้จักประเทศไทย ว่าเป็นแผ่นดินแห่งการนมัสการ
แผ่นดินแห่งการสรรเสริญ และขณะที่คุณเองมีชื่อเสียงอย่างหนึ่งทั่วโลก
คุณจะมีชื่อเสียงใหม่ ว่าลูกหลานแห่งแผ่นดินนี้
นมัสการและสรรเสริญพระเจ้า ประเทศไทยจะมีภาพลักษณ์ใหม่
และประชากรของพระเจ้านั้นจะเริ่มฉายแสง
เขากำลังเคลื่อนเข้าสู่การเผยพระวจนะในระดับใหม่ที่จะผลิตประชาชนที่มีชัยชนะของพระเจ้า
สิงห์แห่งเผ่ายูดาห์ จะมีชัยชนะตอนนี้คุณจะเป็นตัวแทนของ
สิงห์แห่งเผ่ายูดาห์ตลอดทั่วแผ่นดินนี้

คุณต้องกล้าหาญ ต้องหนักแน่น ในการก้าวเข้าสู่ฤดูกาลใหม่นี้

เรากำลังเข้าสู่ฤดูกาลแห่งการเก็บเกี่ยว
ในฤดูกาลแห่งการเก็บเกี่ยวใหม่ของ พระเจ้านี้ คนของพระเจ้าต้อง
ก้าวเข้าไปสู่การกล้าหาญแบบใหม่
เราจะต้องคิดแตกต่างออกไป หัวใจของเราต้องเปลี่ยนแปลง
ต้องเปลี่ยนแปลงไปหาพระเจ้า ให้กับพระเจ้าในระดับใหม่

เอามือวางที่หัวใจของคุณ หัวใจนั้นเต้น เพราะว่าหัวใจนั้นคิดเป็น
เพราะฉะนั้นหัวใจจึงต้องเปลี่ยนแปลง เพื่อที่จะมีหัวใจแห่งความเมตตา
กรุณา ความสงสาร ตลอดทั่วแผ่นดินนี้ เมื่อหัวใจของคุณเปลี่ยน
สมองของคุณก็จะคิดแตกต่างออกไป เพราะฉะนั้นตอนนี้คนของพระเจ้า
เปลี่ยนแปลงจากหัวใจ หัวใจของเขา สมองของเขาก็จะเริ่มคิดในวิถีทางใหม่ๆ
อีกมือที่วางบนหัวของคุณ ตะโกนว่า เปลี่ยน ! ตะโกนว่าพระองค์กำลัง
เปลี่ยนคนของพระองค์ บนแผ่นดินนี้

ผมปลดปล่อยศักยภาพให้กับพวกคุณที่จะคิดนอกกรอบ
ผมปลดปล่อยที่วิญญาณของพระเจ้าจะเคลื่อนไหว
ในพวกคุณทั้งหลาย อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ตอนนี้คุณกำลังเคลื่อน
กำลังเคลื่อนออกจากถุงหนังใหม่ เพราะถุงหนังใหม่ได้ระเบิดออกมาแล้ว
พวกคุณเองก็ถูกเทออกมาในวิถีทางใหม่ๆ

พระเจ้าพูดกับผมว่าให้ฝึกปรือมือของพวกเขาที่จะทำสงคราม
ให้ฝึกปรือมือของพวกเขาที่จะทำสงครามให้เตรียมมือของพวกเขา
ฝึกปรือมือของพวกเขาที่จะทำสงคราม หมายความว่า
เราจะนำคนเหล่านี้ไปสู่จุดใหม่แห่งการใช้พระวจนะของเรา
พวกเขาสามารถที่จะโก่งคันธนู
อย่างเต็มที่แล้วปล่อยธนูนี้วิ่งออกไปข้างหน้า

ครั้งแรกผมที่มาผมได้เห็นไฟของพระเจ้าลุกทั่วประเทศนี้
ผมได้เผยพระวจนะในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของการปกครอง
และหลังจากนั้น ถนนในกรุงเทพ ก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้น

ครั้งนี้ผมเห็นสิ่งที่แตกต่างออกไป
พระเจ้าบอกให้ฝึกปรือมือของพวกเขาเพื่อทำสงคราม
พระวิญาณของพระเจ้าตรัสว่า
จงเตรียมจงฝึกปรือมือของพวกเขาเพื่อทำสงคราม ยกมือของเราขึ้น
พระเจ้าพระองค์ได้มองเห็นมือของคนส่วนน้อยที่หลงเหลืออยู่นี้
ในพระวจนะมือของคนของพระเจ้าคือมีอิสรภาพ
มือของคุณมีอิสระที่จะสะบัดสิ่งที่จับคุณเอาไว้ให้หลุดออกไปได้
สะบัดมือของคุณ สั่นมือของคุณต่อหน้าพระเจ้า
ฤดูที่แล้วอะไรก็แล้วแต่ที่พยายามจับมือของคุณเอาไว้

พระเจ้าเราบอกว่าตอนนี้เขย่าหลุดไปแล้ว มือที่กำลังแกว่งของพระเจ้า
กำลังเคลื่อนไปทั่วแผ่นดินนี้
มือของคุณมีอิสระที่จะเคลื่อนไปกับมือที่เต้นรำอยู่ของพระเจ้า
มันหมายถึงพระเจ้าจะปลดปล่อยมือของพวกคุณทั้งหลายที่จะมั่งคั่ง
พระเจ้ากำลังปลดปล่อยมือของคุณให้อิสระที่จะทวีคูณ
ชูมือของคุณขึ้นสู่ฟ้าสวรรค์ และนี่คือภาพที่ผมเห็น

เมื่อพระเจ้าปลดปล่อยมือของคุณให้มีอิสระในประเทศไทย
พระองค์เองก็จะฝึกปรือมือของพวกคุณให้ทำสงคราม
ทันใดนั้นดาบก็ก็ล่วงหล่นลงมาจากฟ้าสวรรค์ลงมาในมือของพวกเรา
และคนของพระเจ้าก็เริ่มคว้าดาบเหล่านี้ที่กำลังลงมา
และคนของพระเจ้าก็เริ่มตัดปลดปล่อยให้มีอิสรภาพ
และคนของพระเจ้าก็เริ่มเคลื่อนในวิถีใหม่
และคนของพระเจ้าก็เริ่มเปิดที่ใหม่ๆ ที่ไม่เคยเปิดมาก่อน

ผมมาที่นี่เพื่อป่าวประกาศกับพวกคุณทั้งหลายว่า
พระเจ้าจะฝึกปรือมือของพวกคุณให้ทำสงคราม
และดาบของพระเจ้าตอนนี้จะเคลื่อนไปที่ประเทศไทย
ดาบแห่งพระวิญญาณพระแสงดาบแห่งพระวิญญาณของพระเจ้านั้นจะเริ่มต้นตัดและแยกสิ่งต่างๆออก
ในเวลานี้ของคนทั้งหลาย ที่ถูกพันธนาการโดยโครงสร้างโดยศาสนา
จะเริ่มมีอิสรภาพที่จะนมัสการพระเจ้า

ผมมาเพื่อป่าวประกาศกับคุณทั้งหลายว่า
ตอนนี้การเคลื่อนไหวของการนมัสการใหม่กำลังจะพัดไปทั่วประเทศนี้
ผมมาเพื่อประกาศกับการประชุมนี้ว่า จะมีสิ่งใหม่ๆ วิธีการใหม่ๆ
คลื่นใหม่ปรากฏขึ้นที่ประเทศนี้
และการนมัสการที่สุดแล้ว จะคว่ำประเทศนี้ลง

ที่มา : http://4windsprayer.com/index.php/prophetic/92--68

โปรดอ่านโดยใช้วิจารณญาณ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)