ปากกาที่แพงที่สุดกับปากการาคาถูกๆ Which pen can be used?

 
คุณเคยใช้ปากการาคาแพง หรูเริด ราคาสูงหรือเปล่า

คืนหนึ่งผมนอนตื่นขึ้นมากลางดึก  ไม่ทราบเพราะว่ามีความกังวล หรือเพราะพระเจ้าต้องการให้ผมอธิษฐานเรื่องอะไร  ผมเข้าใจว่าผมอาจมีประสาทสัมผัสบางอย่างเสมอ  เมื่อผมเข้าใจว่าพระเจ้าอาจให้ผมตื่นขึ้นมาในตอนดึกของบางคืน หรือในตอนเช้าตรู่มากๆ ของบางคืน  ผมจะเริ่มอธิษฐานในบางเรื่อง ผมเชื่ออย่างแรงกล้าว่า "การอธิษฐานคือการเริ่มต้นของการอัศจรรย์ในชีวิตของผู้เชื่อในพระเยซูเจ้าอย่างแน่นอน"

บางครั้งหากทีมของเราต้องออกไปทำพันธกิจปลดปล่อยนอกสถานที่ ก่อนวันที่เราจะออกไป เราก็จะรวมทีมกันอธิษฐานอย่างหนัก และบ่อยๆ บางทีเราเริ่มอธิษฐานก่อนการไปพันธกิจเป็นเดือนๆ  เพราะเรารู้ว่างานของเราไม่ใช้งานหมูๆ  ไม่ใช่งานสุกเอาเผากิน  เราต้องฝึกตนให้เป็นทหารของพระคริสต์ที่ต้องฝึกตัวเอง ด้วยการเป็นนักอธิษฐานวิงวอน  นักถืออด  นักท่องพระคัมภีร์  และนักหนุนใจเพื่อเป็นพยาน เพื่อให้สมาชิกของทีมมีความพร้อมสำหรับการต่อสู้ในสงครามฝ่ายวิญญาณกับวิญญาณร้ายนานาชนิด


หลายท่านติดตามอ่านเว็บบล๊อคนี้แล้ว คงคิดสงสัยว่า ทำไมทีมปลดปล่อยทีมนี้จึงมีผลงานมากมาย  มันจริงหรือเปล่า หรือว่าแหกตาประชาชี  มันไปถ่ายภาพถ่ายคลิปคนหายโรคมาจากไหน มีหน้าม้าเจ้าประจำมาช่วยมันสร้างเรื่องราวแปลกๆ จากที่ต่างๆ ทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ  เพื่อให้คนสนใจเรื่องประหลาดๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อนในวงการคริสเตียนเมืองไทยหรือเปล่า การหายโรคนี่ของจริงหรือเปล่า มันทำได้อย่างไร ทำไมข้าเป็นคริสต์มาตั้งแต่เกิดยังไม่เคยวางมือใครหายสักที


ความ สงสัยเป็นทรัพย์สมบัติส่วนตัวอันล้ำค่าของคนขาดความเชื่อ พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ได้กล่าวว่า  ผู้ที่ไม่มีความเชื่อ ก็เหมือนกับคลื่นในทะเลที่ถูกคลื่นลมซัด  ให้หันไปเห-มาตามคำสอน และศาสนศาสตร์ของพวกนักการศาสนาที่เรียนมามากทางด้านเทวศาสตร์ และศาสนศาสตร์แต่ไม่มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันเท่านั้น พวกเขาพยายามจะเข้าใจพระเจ้าด้วยหลักเหตุผลและ  ข้อพิสูจน์ทางหลักศาสนาและหลักข้อเชื่อที่กลุ่มคณะช่วยกันเขียนขึ้นเพื่อปก ป้องอาณาจักรของกลุ่มผลประโยชน์ เพื่อไม่ให้ใครแหกคอกนั่นเอง


การสอนศาสนาของผู้ศรัทธาในพระเจ้าบางกลุ่มจึงเน้นการทำให้ผู้เข้าร่วมเป็น สมาชิกที่ดี สอนวิธีการสร้างความสุข ความสำเร็จ  วิธีการอยู่ร่วมกันในกลุ่ม วิธีการที่จะรับพระพร วิธีการสร้างจิตที่สงบด้วยการทำตามแบบแผนและข้อปฏิบัติต่างๆ  พวกเขาเน้นกิจกรรมและพิธีกรรมมากกว่าการออกไปประกาศสั่งสอนเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า  สมาชิกจำนวนเป็นหมื่นๆ คน อาจถูกทำให้หลงประเด็นด้วยการถูกมอมเมาด้วยการศึกษาด้านศาสนศาสตร์อันลึกล้ำ บางคนนั่งเรียนทั้งชีวิตในชั้นเรียนเช้าวันอาทิตย์มาเกือบตลอดชีวิตแต่ไม่สามารถเลียนแบบวิธีการประกาศของสาวกของพระเยซูเจ้าได้เลย อย่างเก่งก็เป็นแค่นักตอบคำถามปัญหาพระคัมภีร์ได้ที่หนึ่งเท่านั้น มีใบประกาศติดข้างฝาไว้เพิ่มความยะโสในภูมิรู้มากขึ้นอีก  แต่ตัวจริงยังงงว่าตัวเองมีหน้าที่อะไรแน่ ยังไม่สามารถเข้าถึงฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าได้

ด้วยความเชื่อที่ผิดที่ผิดทาง และหลงประเด็นเหล่านักการศาสนาจึงร่วมกันคิดศาสนศาสตร์แผนปฎิรูปขึ้นมาใหม่  ด้วยการสร้างคนให้เป็นนักฟัง นักกิจกรรม เป็นสมาชิกที่ดี  เป็นนักแจกใบปลิวความรู้เรื่องการเอาชนะความบาปด้วยหลักข้อเชื่อมากกว่าการสอนคนให้รู้จักสิทธิอำนาจของผู้เชื่อ เพื่อให้ออกไปประกาศข่าวประเสริฐเรื่องความรอดจากบาป ด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระโลหิตของพระเยซูพร้อมกับสำแดงพระเดชานุภาพของพระเจ้า ผ่านทางการอธิษฐานและการวางมือของเขา เพื่อให้คนที่ทุกข์ทรมานด้วยโรคภัยให้หายดี และด้วยการขับวิญญาณมืดออกจากคน ซึ่งเป็นประกาศเผยแพร่ที่ได้ผลที่พระเยซูเจ้าและสาวกเคยทำมาแล้ว

ดังนั้นเราจึงพบว่ามีโบสถ์คริสต์มากมายที่ไม่ค่อยได้เห็นการอัศจรรย์ในพระนามพระเยซูเจ้าอีกแล้ว เพราะอะไรหรือ หลายคนสงสัยว่า  ทำไมจึงไม่มีการหายป่วยในการอธิษฐานวางมือของอาจารย์  และเจ้าอธิการของสำนักธรรมของคนกลุ่มนี้หลายๆ แห่ง  ทำไมบรรยากาศมันจึงแห้งแล้ง  ในการประชุมพิธีนมัสการของชาวคริสต์บางกลุ่มในแต่ละอาทิตย์ไม่มีการหายป่วย ไม่มีการหายโรค ไม่มีการอัศจรรย์ใดๆ เกิดขึ้นเลย  ไม่ค่อยมีคำพยานอะไรมาเล่าเพื่อบอกว่าพระเยซูเจ้าได้ช่วยเขาในการแก้ปัญหาชีวิตอย่างไร เพื่อเทอดพระเกียรติพระนามพระเยซู ที่พระองค์ได้ทำการอัศจรรย์ผ่านผู้เชื่อมากนัก  ทั้งๆ ที่พวกเขาหลายคนเป็นผู้นำด้านจิตวิญญาณของชาวคริสต์  พวกเขาต่างอ้างว่า ตัวเองไม่มีของประทานกันทุกคนเลย  อย่างไรก็ตาม ทั้งๆที่ไม่เห็นผลลัพธ์ที่ดี  พวกเขาก็ยังพยายามออกกำลังอย่างมากในการนำคนให้มาเข้าเชื่อถือในกลุ่มความเชื่อของเขา แต่ได้ผลน้อยเหลือเกิน  เพราะอะไรกัน  พวกเขาต่างสงสัยถึงความด้อยประสิทธิภาพของกิจการที่ทำอยู่

พฤติกรรมของคนที่มาร่วมนมัสการก็มีลักษณะไม่ค่อยมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากนัก ต่างคนก็นั่งที่ใครที่มัน  ไม่ค่อยมีการทักทายกัน ต่างคนต่างร้องเพลงกันไป การประชุมมีบรรยากาศเป็นแบบมุมใครมุมมัน  การแสดงความรัก การโอบกอดกัน การจับมือทักทาย การทักทายปราศรัยกันกลับเยือกเย็นลงทุกที่จนกลายเป็นความชาชิน และไม่รู้สึกตื่นเต้นอะไรอีกแล้ว  พอเลิกก็กลับไปกินข้าวมัน คือกินใครกินมัน ไม่มีเลิฝฟีดอีกแล้ว

ผู้ร่วมเป็นสมาชิก โบสถ์หลายแห่งไม่ยอมเรียกพระเจ้าของตนเองว่า "พระเยซู"  แต่เรียกพระของตนเองว่า "พระเจ้า" เหมือนกับพระ ของชาวโลกทั่วๆ ไป  บางคนกระด้างปากที่จะพูดอวยพรด้วยคำว่า ขอพระเยซูเจ้าอวยพระพร แต่หันไปพูดคำว่า "ขอให้โชคดีนะ"  เพราะเป็นคำกลางๆ เป็นคำอวยพรที่คนไม่ว่าถือความเชื่ออะไรก็ต้องชอบคำว่าโชคดี  ที่จริงศาสนาไหนก็ต้องมีพระเจ้า และพระเจ้าในโลกนี้ก็มีมากมายจนนับไม่ถ้วน  แต่มีพระเจ้าองค์ไหนล่ะที่ให้สิทธิผู้ที่ติดตามพระองค์ว่า เป็นลูกของพระองค์ เป็นมิตรสหาย และเป็นทายาทผู้รับมรดก


ในค่ำคืนดึกสงัด  ผมตื่นขึ้นมาเพื่อจะบันทึกบางอย่าง  ตอนแรกผมมองหาแว่นตาก่อน เพราะสายตาของผมเริ่มยาว และไม่สามารถเห็นได้ชัดหากไม่ใส่แว่น  พอหาแว่นได้ ผมก็มานั่งที่โต๊ะเขียนหนังสือ แต่ว่าผมก็ไม่มีปากกาอีก จึงไปคว้าเอากระปุกใส่ปากกาออกมา  แล้วผมก็พยายามเลือกเอาปากกายี่ห้อที่คุ้นเคยออกมาเขียน แต่ปรากฎว่า เขียนไม่ออก เพราะปากกามันไม่มีหมึก เขียนไม่ออก คาดว่าใส้ปากกากลายเป็นหมึกด้าน

ผมจึงหยิบด้ามที่สองออกมาเขียนอีก ปรากฎว่าเขียนได้สองสามตัวอักษร  ก็เขียนไม่ออกอีก  ตอนนี้ผมชักเคืองแล้ว  ผมจึงเทกระปุกใส่ปากกาออกมาทั้งหมดที่มีประมาณสิบกว่าด้าม  แล้วผมลองทดสอบดูว่า ปากกาด้ามไหนสมควรจะมีชีวิตอยู่ในกระปุกอีกต่อไป หรือปากกาด้ามใดที่สมควรถูกย้ายไปอยู่ในถังขยะ  ผมคัดปากกาดีๆ กลับเข้าไปเก็บไว้ในกระปุก  มีปากกาที่เขียนไม่ออกหลายด้าม ผมจึงต้องคัดทิ้งไป

มีปากกาอยู่ด้ามหนึ่งสวยมาก สีทองเหลืองอร่าม มีน้ำหนักพอควร  เป็นปากกาด้ามที่น่าจะแพงที่สุดที่อยู่ในกระปุกใบนี้  เป็นของฝากจากมิตรต่างประเทศคนหนึ่ง  ผมเก็บไว้หลายปี วันนี้ได้พบกับมันอีกครั้งในรอบหลายปี  เวลาอันเนิ่นนานทำให้ผมลืม จนไม่ทราบว่าปากกาแสนแพงนี้มาหลบอยู่ในกระปุกอันนี้ตั้งแต่เมื่อใด  ผมจึงหยิบเอาปากกานี่มาทดสอบเขียนดู ปรากฎว่า เขียนไม่ออก ลองหมุนเลื่อนใส่ให้ออกมาก็ดันเข้าดันออก ไม่สามารถอยู่อย่างมั่นคงได้อีก  ผมจึงคิดว่า น่าจะเอาไปทิ้งได้แล้ว  ถึงแพง ดี สวย และมีราคาสูง ด้ามทอง แต่เป็นปากกาเขียนไม่ออก ผมไม่รู้จะเก็บมันไว้ทำไมอีก และคนในปัจจุบันเขาก็คงไม่มีใครคิดจะซ่อมปากกา เพราะว่ามันเป็นของสามัญ

ตามความเป็นจริงของคนทั่วไป ผมคิดว่าคงไม่มีใครอยากเก็บปากกาไว้ดูเล่นหรอกนะ  ปากกาด้ามหนึ่งถึงจะถูกจะแพงก็ต้องมีประโยชน์ตามจุดประสงค์ที่ผู้สร้าง สร้างปากกาขึ้นมาคือใช้เขียนบันทึกอะไรต่างๆ ได้ แต่นี่เป็นปากกาที่เขียนไม่ออก  ทั้งๆ ที่มีราคาแพง ดูดี สวยเริ่ด เป็นสีทองด้วย ความจริงปากกาด้ามนี้ถูกสร้างมาเพื่อจุดประสงค์เพื่อแสดง บ่งบอกถึงฐานะและความหรูหราของคนที่เป็นเจ้าของมันด้วย

คริสเตียนหลายคนอาจเป็นเหมือนปากกาที่เขียนไม่ออกด้ามนี้ก็เป็นได้  เป็นคริสเตียนเก่าเก็บ เจ้าอธิการเก็บไว้นานเกินไปในโบสถ์  บางคนอาจเป็นปากกาด้ามทองที่หรูหรา และสง่างาม  แต่เมื่อถูกเก็บไว้อย่างนั้นแต่ไม่ได้ใช้  หมึกก็แห้งแล้ว  ไม่ได้เติมหมึกมานาน ไม่ได้รับบำรุง  ไม่ได้เปลี่ยนอะไหล่  ชำรุดแล้วก็เก็บไว้อย่างนั้น  เหมือนปากกาหมึกแห้งด้ามนี้ที่เวลาเอามาเขียนแล้วเขียนไม่ออก  ใช้งานไม่ได้


ใครเป็นคริสเตียนเก่าเก็บบ้าง  ใครเป็นคริสเตียนเหมือนปากกาหมึกหมดบ้าง เป็นผู้เชื่อมาหลายปีดีดัก  ไม่ค่อยได้นำใครมาถึงความรอดในพระเยซูเจ้าเลย ชีวิตผ่านไปปีแล้วปีเล่า ปากของเขาพูดเล่าเรื่องพระกิตติคุณแห่งความรอดของพระเยซูคริสต์ไม่เป็น  ปากพูดไม่ออก เป็นพยานถึงความเชื่อในพระเยซูเจ้าไม่เป็น  เล่าเรื่องพระเจ้าให้ใครฟังยังไม่เป็น  อธิษฐานไม่เป็น เวลาจะอธิษฐานง่ายๆ ยังต้องอ่านตามโพย ตามที่จดไว้  ท่องพระคัมภีร์ก็ได้ไม่มาก ท่องได้แต่ยอห์นบทที่สามข้อที่สิบหก และที่ง่ายๆ อีกสองสามข้อ เช่น ที่บอกว่า "จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ" อะไรประมาณนี้เท่านั้น


ชีวิตของคริสเตียนเก่าเก็บไม่ค่อยเกิดผลอาจเป็นเพราะมันไม่ได้ออกกำลังกายทางวิญญาณ เป็นเพียงแค่คนฟัง  ได้ฟังได้เรียนรู้เรื่องพระเจ้ามากมาย แต่เป็นเหมือนคนที่กินอาหารแล้วไม่ออกกำลังกาย โตแต่หัวสมอง ตัวอ้วนลงพุง แต่ไม่มีกำลัง  ทำงานหนักไม่ได้  เหมือนมีพยาธิแอบแฝงในร่างกาย  เจ็บป่วยสารพัดโรค ปากชอบพูดติคนโน้นที คนนี้ที  ติติงคนอื่นเก่งแต่ตัวเองไม่เกิดผล เป็นเหมือนปากกาที่เขียนไม่ออก ราคาแพง  ดูดีแต่รูปร่างและสัณฐานภายนอก แต่เอามาใช้งานไม่ได้

บางคนเป็นแค่เพียงคริสเตียนที่อ้างตัวว่ามีพระเจ้าสถิตอยู่ภายใน  แต่ทำตัวเหลวไหล ชอบหมกมุ้นกับความบาป  มีนิสัยบาปซ่อนเร้น  ชอบกิน ชอบเที่ยว ชอบดื่ม  ติดภาพลามก สมองมีแต่ภาพลามก  แกล้งทำตัวเป็นคริสเตียนไปอย่างนั้น แต่ในใจรู้ตัวว่า เป็นคนบาปหนา ยังโกง ยังอิจฉา ยังใส่ร้ายป้ายสีกัน ยังมีคนที่เกลียดอยู่ในใจ  ไม่ยอมกลับใจจริง ไม่สามารถละทิ้งนิสัยบาป ชอบนินทาว่าร้าย เย่อหยิ่งไม่ยอมใคร  คิดว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่น  อิจฉา ชอบแย่งชิง ชอบเก็บความแค้นฝังใจ  ความขมขืนในจิตใจ  มีชีวิตที่ขาดสันติสุข ขึ้นๆ ลงๆ ไม่แน่นอน ไม่เกิดผล ไม่สามารถนำใครให้มารอดได้มากนัก

ชีวิตของคนประเภทนี้จึงเป็นเหมือนปากกาที่เขียนไม่ออก จริงๆ  เพราะเป็นเหมือนปากกาที่หลอดใส้ภายในไม่มีหมึกแล้ว นั่นก็คือว่าเขาเป็นคริสเตียนที่พระวิญญาณของพระเจ้าได้พรากไปจากเขานานแล้ว เพราะบาปสกปรกที่เขาทำอยู่บ่อยๆ จนองค์ผู้บริสุทธิ์ของพระเจ้าหนีไปจากเขาเสียแล้ว


ชีวิตของเขาจึงไม่เกิดผล ไม่สามารถดำเนินชีวิตที่เป็นแสงสว่างแก่ชาวโลกได้  เขาเป็นเหมือนตะเกียงที่ใกล้ดับเพราะไม่มีการเจิมและการทรงสถิตของพระวิญญาณ บริสุทธิ์อีกแล้ว ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าด้วยความเบื่อหน่าย   อยากหนีไปจากโบสถ์แต่ก็กลัวตกนรก  จึงมาร่วมการนมัสการเพราะกลัวไม่ได้ไปสวรรค์เท่านั้น


ใครที่มีชีวิตที่เป็นเหมือนปากกาหมึกแห้ง เป็นปากกาที่เขียนไม่ออก วันนี้ยังไม่สาย หากท่านจะกลับใจจริงๆ จงอธิษฐานขอการกลับใจ ยอมสละบาปที่เกาะแน่น ความแค้นฝังใจ และมาแสวงหาพระเยซูเจ้า เพื่อท่านจะไม่ถูกโล๊ะทิ้งเหมือนปากที่เขียนไม่ออก


ข้อพระธรรมที่อยากหนุนใจ


ท่านปรากฏเป็นหนังสือของพระคริสต์ ซึ่งเราได้เขียนไว้มิใช่ด้วยน้ำหมึก แต่ด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ และมิได้เขียนไว้ที่แผ่นศิลา แต่เขียนไว้ที่แผ่นดวงใจมนุษย์ 


พระธรรม 2 โครินธ์ 3.3 


ขอพระเยซูเจ้าอวยพระพร

4 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ3/20/2556

  Nanokeratin locks onto the hair, forming a fine, smooth coat of keratin.
  My hair doesn't always look good when I'm going to attend
  openings and red carpet events. Its intention is to offer you ideal cosmetics which are safe and substantial in quality, all the way
  through the world.

  my web blog; hair products

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ5/16/2556

  There are already a lot of applications that are out in the market that contain viruses, which can give
  out simple to serious threats to the users. Altogether, one will find it easy to
  edit files, upload them and share them with others,
  as well as take either single images and look at them for instant review
  on the 480 by 360 screen. It can also be used to quickly search Google or
  Wikipedia.

  Stop by my webpage; samsung galaxy s4

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ5/24/2556

  Howdy! Do you know if they make any plugins to assist with
  SEO? I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing
  very good results. If you know of any please share.
  Many thanks!

  Here is my site; cellulite treatment reviews

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ5/26/2556

  The Canon EOS 5D Mark II is $2,499 for body only or $3,299 with a 24'105mm lens. It also shoots 1080p HD video should you feel the need. But there are only a few that put out top quality cameras.

  Feel free to visit my website ... canon 6d

  ตอบลบ

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)