พันธกิจการปลดปล่อยไปเยี่ยม คจ.สันขมิ้น ก.ค.11

 คุณบัวหลาดกล่าวคำพยานถึงการปลดปล่อยลูกสาวออกจากวิญญาณมืด

ทีมอธิษฐานของเรา


คุณนุชกล่าวคำพยาน

อธิษฐานปลดปล่อยเยียวยา

ทีมอธิษฐานปฏิบัติด้วยความรักและฤทธิ์เดชการหายโรค


ทีมอธิษฐานฝ่ายชาย

 ทีมอธิษฐานปลดปล่อยรอบที่ 1


การตอบรับคำเชื้อเชิญให้กลับใจคืนดีกับพระเจ้า รับการปลดปล่อย

 เพลงพิเศษเราก็มีบ้าง

การนมัสการอบกลางคืน
คุณวนิดาเปลี่ยนมาเชื่อพระเยซูได้สองสัปดาห์เป็นพยาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)