กิจกรรมการปลดปล่อยไปเยี่ยม คจ.เมโทดิสท์ แม่จัน

เริ่มต้นทักทายด้วยการยิ้มแย้ม ศบ.เป็นผู้แปลเป็นภาษาอาข่า

ส่วนหนึ่งของพี่น้องที่นั่งฟัง

ทีมศิษย์ เป็นพยานถึงประสบการณ์กับพระเยซูเจ้า

 ทีมศิษย์ เป็นพยานถึงประสบการณ์กับพระเยซูเจ้า

ทีมศิษย์ เป็นพยานถึงประสบการณ์กับพระเยซูเจ้า

พี่น้องออกมาคืนดีกับพระเจ้ารับการอวยพรและรักษาความเจ็บป่วย

อธิษฐานวางมือผู้ป่วย

อธิษฐานวางมือผู้ป่วย 

เราไม่ลืมที่จะอธิษฐานอวยพรเด็กๆขอให้พระเยซูคริสต์ป้องปกพวกเขา

 เด็กๆ ยื่นมือออกขอพรจากพระเยซูเจ้าผู้ป่วยที่รอกขอรับการอธิษฐานให้หายป่วย

ลุงคนนี่เคยเป็นหมอผี เป็นฝีทีหู เมื่อเราอธิษฐานหนองไหลหลั่งออกมาทันที
ทีมรุ่นใหม่ที่กำลังเรียนรู้สิทธิอำนาจของผู้เชื่อ ไม่นานเขาจะทำได้ดียิ่งขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)