จดหมายขอบคุณ อ ธวัชเย็นใจ An Echo Sound from a corner

Love Your ENEMY จงรักศัตรู
               


เรียน อ. ธวัช เย็นใจ

ขอบคุณที่ส่งข่าวเรื่อง การแย่งอำนาจ ของ กลุ่มคริสเตียนกลุ่มหนึ่งให้ทราบครับ

ยิ่งปัญหาการแตกแยก การแย่งอำนาจนี้ยืดยาว เนิ่นนานไปเท่าใด  ผู้นำทุกคนที่เกี่ยวข้อง  ทุกคนที่สร้างปัญหา  ก็คงต้องรับผิดชอบกับสุขภาพจิต สุขภาพกาย สุขภาพวิญญาณตัวเอง  รับผิดชอบต่อความศรัทธาที่ตกต่ำลงเรื่อยๆ ของผู้เชือฯ  การกระทำเช่นในภาพนี้เป็นการสร้างความเสื่อมให้พระนามมากขึ้นทุกวัน ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ คือ ผีมารซาตาน วิญญาณชั่ว  มันคงหัวเราะจนฟันเหยิ่น

การแก้ปัญหาความขัดแย้งของคริสตชนที่เป็นอยู่ขณะนี้ ท่านทั้งหลายเป็นผู้รู้  เป็นครูอาจารย์ เป็นคนจบการศึกษาสูง  บางคนเป็นด๊อกเตอร์  หลักพระคัมภีร์มีกำหนดไว้มากมาย  ทำไมพ้องท่านไม่เอามาใช้  หรือว่า ท่านอยากทำให้มันเลวร้ายไปกว่านี้  ไม่อายคนบาปที่ไม่เชื่อพระเจ้าหรือ ท่านทั้งหลายไม่ทราบหรือว่า ท่านจะได้ตัดสินร่วมกับคนของพระเจ้าอีกมากมาย  ท่านมีปัญหากันท่านเอาเรื่องนี้ไปขึ้นศาล ท่านแก้ปัญหาแค่นี้ทำไม่ได้ ทำไมไม่แจกนวมให้คนละคู่ ชกกันเหมือนเด็กนักเรียนประถม ให้มันแล้วๆ ไป

ถ้าท่านทั้งหลายตายแล้วกับพระคริสต์จริงๆ  ต่อให้คนเอามื่อตบหน้า หรือทำร้ายท่าน ท่านก็คงไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรอีกแล้ว ต่างคนต่างไม่ยอมกัน  เมื่อไหร่จะลงเอย  พอเถอะครับ  ก่อนที่  ชาวคริสต์จะเสื่อมศรัทธา นักสอนศาสนามากไปกว่านี้

ลงชื่อ

นายรีวัฒน์ เมืองสุริยา

*** หมายเหตุ ***
วิธีแก้ปัญหา การตกลงกันไม่ได้ของมนุษย์ วิธีการที่ปรากฎในพระคัมภีร์หลายต่อหลายครั้ง ก็คือ
ใช้วิธีการ จับสลากครับ  ไม่ต้องอภิปรายมาก ไม่ต้องมีการล๊อบบี้  แต่ได้ผลแน่นอน
คือการทำสลากให้จับ  การจับก็ไม่ต้องทำให้มีจำนวนจำกัด  ใครมีคุณสมบัติก็ให้มาจับหมด ใครจับได้ก็จะได้เป็น แหละนี่คือวิธีการที่ยุติธรรมที่สุด

การเลือกอัครสาวกแทน ยูดาส


เขาทั้งหลายจึงเสนอชื่อคนสองคนคือ โยเซฟที่เรียกว่าบารซับบาส มีนามสกุลว่ายุสทัสและมัทธีอัส

แล้วพวกศิษย์จึงอธิษฐานว่า 

“พระองค์ผู้ทรงทราบใจของมนุษย์ทั้งปวงเจ้าข้า  ขอทรงสำแดงว่าในสองคนนี้พระองค์ทรงเลือกคนไหน ให้รับส่วนในการปรนนิบัตินี้ และรับตำแหน่งเป็นอัครทูตแทนยูดาส   ซึ่งได้หลงจากหน้าที่ไปยังที่ของตน”
เขาทั้งหลายจึงจับฉลากกัน และสลากนั้นได้แก่มัทธีอัสจึงนับเขาเข้ากับอัครทูตสิบเอ็ดคนนั้น

ขอพระเจ้าประทานพร และสติปัญญาให้กับการแก้ปัญหาของมนุษย์บาปหนาในครั้งนี้

2 ความคิดเห็น:

 1. เมื่อสองวันก่อนผมไปอธิษฐานเผื่อผู้รับใช้ท่านหนึ่งที่ป่วยเส้นเลือดในสมองแตก นอนพักรักษาตัวอยู่นานหลายเดือนไม่ดีขึ้น ซูบผอมเกือบตายแล้ว เดินก็ไม่ได้ พูดได้แต่จับใจความแถบไม่ได้ ปากเบี้ยว หมดแรง เพราะ คิดว่าตัวเองเก่ง ตัวเองแน่ ไม่ฟังเสียงใคร คิดว่าตัวเองพระเจ้าใช้ มีของประทาน แต่ไม่มีความถ่อมใจ ใครเตือนไม่ได้

  วันที่ผมไปเขายอมกลับใจทุกอย่าง สารภาพผิด ยกโทษให้กับทุกคนที่เขาละเมิด หรือเคยทะเลาะ ตอนนี้ อาการดีขึ้นมาแล้ว ขอบคุณพระเจ้า

  ผมไม่คาดหวังว่า คนที่ทะเลาะกันเหล่านี้ จะมีสันติสุขในชีวิตอีกต่อไป ชื่อเสียงก็ถูกทำลาย เบื้องหลังก็อาจจะถูกเปิดโปงตามมา เพราะสังคมคาดหวังว่า คนที่สอนคนอื่น ต้องมีมาตรฐานทางจริยธรรมที่สูงกว่าชาวบ้าน

  หวังว่าจะไม่มีข่าวใครเส้นเลือดในสมองแตกนะครับ รักษาตัว รักษาใจให้ดี รีบกลับใจไวๆ สังคม คต จะได้เจริญกว่านี้ ดีแต่ทะเลาะกันเหมือนเด็กไปได้ ไม่อายใครหรือ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ7/20/2556

  บุคคลที่พระเจ้าเรียกใช้จริงๆอย่างเช่น โมเสส
  กับบุคคลที่เสนอตัวรับใช้ มันต่างกันมากนะครับ
  บุคคลประเภทหลัง แม้อาจมาจากความตั้งใจดี แต่ลึกๆในใจ มันมาจากความต้องการของตัวเขามากกว่า มันเป็นเหมือนกิเลสตัณหา

  ตอบลบ

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)