คำพยานผู้ได้รับพร หายดี ธ.ค.2012 Some testimonies from the sick.

ช่วงเดือน ต.ค. 2012- ธ.ค. 2012 ทีมงานการปลดปล่อยได้ไปอธิษฐานอวยพรพี่น้องหลายอำเภอ หลายที่ ส่วนใหญ่ไม่สามารถบันทึกคำพยานได้ เนื่องจากเมื่อมีการอธิษฐานแล้วพี่น้องก็จะรีบกลับบ้าน และผู้อธิษฐานเองก็ยิ่งไม่สามารถมาสอบถามเพื่อบันทึกคำพยานได้  แต่ก็มีบางส่วนที่สามารถเก็บภาพไว้ได้ จึงนำมาฝากเพื่อหนุนใจพี่น้องให้มั่นใจว่า พระเยซูคริสต์ คือพระเจ้าที่สามารถช่วยผู้ที่แสวงหาพระองค์ได้
ขอพระเจ้าอวยพระพรและเสริมกำลังให้มีความเชื่อศรัทธาในพระคริสต์มากขึ้นนะครับ

จากใจ Rice Mu.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)