ระวังมะเร็งบาป Sin works like cancer


๐ การทำงานของความบาป ๐

แม้ว่าบาปจะเป็นนามธรรม แต่มันมีจริง มันทำงานอย่างเงียบๆ ภายในความคิด อารมณ์ และใต้จิตสำนึก ในวิญญาณของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ สิ่งโสโครกทางศีลธรรม หรือ ผู้นิยมบริโภคสิ่งปนเปื้อนทั้งหลาย โดยทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัว

บาปเป็นเหมือน ขอเบ็ดตกปลาคมกริบที่หุ้มด้วยสิ่งที่มนุษย์บาปชอบใจ คือราคะ ตัณหา ความโลภ ความเกลียดชัง การผิดศีลธรรมทางเพศ และมโนสำนึกที่ดีทุกชนิด ผู้ถือคันเบ็ดบาปมีผู้ก่อการอยู่เบื้องหลังที่ไม่เปิดเผยตัวบาปเป็นเหมือนก้อนมะเร็งร้าย ก้อนเล็กๆ หลายๆ จุด ที่ก่อเกิดขึ้นในที่ลึกลับ ในร่างกายของมนุษย์ที่คนหลงทางบาปไม่สามารถตรวจพบมันได้ด้วยตนเอง มีแต่พระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นจะส่องแสงสว่าง เข้าไปในจิตใจ เพื่อแยกแยะและบอกเตือนถึงการมีอยู่ ของมัน

หากเจ้าของรู้ตัวว่ามีอาการผิดปกติทางอารมณ์ ทางความคิด ทางการประพฤติ รู้ตัวว่ามีเชื้อบาปอยู่ แต่ไม่ยอมแก้ไข ปล่อยเวลาเนินนานไป บาปมันจึงเริ่มกัดกินลับๆ ที่ละนิด วันใดที่บาปมันโตเต็มที่ มันก็จะเป็นเหมือนก้อนมะเร็งระยะสุดท้ายที่ เกินความสามารถของหมอ และยากที่จะรักษาด้วยการผ่าตัดเอาออกเพราะ มันกินไปทั่วแล้ว

หลังจากที่บาปโตเต็มที่แล้ว ทาสของบาปมีแต่ตายกับตายเท่านั้น รักษาไม่ได้แล้ว หากคนบาปไม่กลับใจก่อนที่เวลายังสามารถจะรักษาได้หมดไป

แม้มะเร็งสามารถทำลายอวัยวะในร่างกายมนุษย์จนทำให้เขาตายได้ แต่มันก็แค่ทำให้ตายฝ่ายร่างกายเท่านั้น แต่บาปมันทำลายทั้งร่างกาย สุขภาพ อารมณ์ จิตวิญญาณ ส่งผลกระทบยาวไกลไปสามชั่วสี่ชั่วอายุคน มันตัดคนบาปออกจากพระเจ้าได้ ตัดออกจากชีวิตสันติสุข ตัดสิ่งดีใดๆ ออกจากชีวิตของผู้ที่รักและเป็นทาสของมัน และสุดท้ายบาปยังส่งผลทำลายถึงวิญญาณ ทาสของมันให้ไปถึงไฟนรก

มะเร็งบาปนั้นมักสำแดงอาการของมันเพิ่มมากขึ้นๆ ตามระยะเวลา ทางการพูด การคิด ทางอารมณ์ร้ายๆ ควบคุมตัวเองลดลงเรื่อยๆ มักแสดงอาการคลุ้มคลั่ง เฟ้อเจ้อ ชอบเสพติดบางอย่าง และตัวบาปมักปกปิดตัวตนที่แท้จริงของมันภายใต้หน้ากากของคนไม่ว่าเขาจะมี ฐานะ ตำแหน่งทางสังคมใดๆ ก็ตาม

จากการสำรวจของผู้เชี่ยวชาญด้านการปลดปล่อย เขาพบว่า คนที่เจ็บป่วยเรื้อรัง หรือ ผู้หญิงที่เกิดมะเร็งเต้านม มักมีอารมณ์เกลียดชังคนอื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ใครที่ยังเป็นทาสบาปหันกลับใจใหม่ก่อนที่จะสายเกินไป

พระวจนะตอนหนึ่งได้กล่าวว่า

"ไม่มีคนที่เข้าใจ ไม่มีคนที่แสวงหาพระเจ้า
เขาทุกคนหลงผิดไปหมด เขาทั้งปวงเลวทรามเหมือนกันสิ้น ไม่มีสักคนเดียวที่กระทำดี ไม่มีเลย

ลำคอของเขาคือหลุมฝังศพที่เปิดอยู่ เขาใช้ลิ้นของเขาในการล่อลวง พิษงูร้ายอยู่ใต้ริมฝีปากของเขา

ปากของเขาเต็มไปด้วยคำแช่งด่า และคำเผ็ดร้อน

เท้าของเขาว่องไวในการทำให้นองเลือด ในทางเดินของเขามีความพินาศ
และความทุกข์ และเขาไม่รู้จักทางแห่งสันติสุข

เขาไม่เคยคิดที่จะยำเกรงพระเจ้าเลย"
(โรม 3)

"ขณะนั้นท่านได้ประโยชน์อะไรในการเหล่านั้น ซึ่งบัดนี้ท่านทั้งหลายก็ละอาย ด้วยว่าผลสุดท้ายของการเหล่านั้น ก็คือความตาย" (โรม 6:21:)

ขอพระเจ้าอวยพร ให้ตัดสินใจเลิกทำบาป กลับใจใหม่ ยอมสลัดบาป นิสัยบาป และจำเริญในพระคุณ

ชาโลม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)