ควาย หรือกระทิง Buffalo or Gaur

ควาย หรือ กระทิง

ควาย VS กระทิง

ควายกับกระทิงคือสัตว์ที่มีสายพันธ์ รูปร่างคล้ายๆ กัน แต่อุปนิสัยแตกต่างกัน การใช้ประโยชน์แตกต่างกัน  ลองฟังข้อสังเกตสักนิดนะครับ

แม้สัตว์ทั้งสองอย่างนี้จะมีสายพันธ์และประเภทใกล้ๆ กัน แต่สำหรับควายนั้น  แม้คนไทยจะใช้ "ควาย" เป็นเครื่องหมายแห่งความโง่  ความฉลาดน้อย  คำว่า “ควาย” จะถูกใช้เป็นคำด่าที่แรงมากเวลาคนบางคนที่คิดว่าตัวเองฉลาดกว่ากำลังอยู่ในอารมณ์โมโห เขาจะใช้เป็นคำด่าให้แก่คนที่เขาคิดว่า คนที่ถูกด่านั้นเป็นคนที่เขาตัดสินแล้วว่า ไม่ได้เรื่อง ฉลาดน้อย ไม่ทันความคิดคนอื่น  เขาจะด่าคำว่า “ไอ้ ควาย”

ทราบไหมว่าแม้ว่าควายจะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความผิดพลาด ควายไม่ฉลาด แต่ควายจริงๆ นั้นคนเลี้ยงสามารถนำเอาควายมารับการฝึก  เอามาใช้งานต่างๆ เช่นไถ่นาได้   ถ้าดูในข่าวทีวีเราจะเห็นว่าควายหลายๆ ตัวจะถูกฝึกให้คลาน   ให้หมอบ ให้ยิ้ม ให้เดินถอยหลัง  ให้เต้นระบำเพื่อแสดงโชว์ในนักท่องเที่ยวชมได้กระทิงเป็นสัตว์ที่มีเรี่ยวแรงเยอะมาก อาจจะเยอะกว่าควายซะอีก  เคยมีข่าวจากต่างประเทศเกี่ยวกับการวิ่งวัวกระทิง  การสู้วัวกระทิง และกระทิงขวิดคนตาย   เวลากระทิงเป็นสัดหรือติดสัด  มันจะยิ่งดุ  โหด และขวิดทุกสิ่งที่ขวางหน้า เพื่อให้มันได้สมอารมณ์หมาย ในการเข้าไปหาตัวเมีย   เคยมีข่าวจากประเทศเวียตนามว่า กระทิงป่ามาแวะเที่ยววัวสาวของชาวบ้าน  กระทิงผู้จะขวิดวัวตัวผู้ที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ตายได้ง่ายๆ และ กระทิงได้ขวิดแม้กระทั้งคอก หรือกระต๊อบเฝ้าสัตว์  หรือใครๆ ที่ขวางทางมัน

แม้กระทิงจะตัวใหญ่  รูปร่างกำยำแข็งแรง  มีเรี่ยวแรงมหาศาล  แต่กระทิงกำลังจะสูญพันธ์ไปจากป่าไทย และอีกหลายป่าทั่วโลก กระทิงกำลังกลายเป็นสัตว์ป่าหายาก ต้องมีกฎหมายคุ้มครอง  กระทิงส่วนมากอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์เพื่อให้มีกระทิงอยู่คู่โลกต่อไปเพื่อให้เด็กๆ ได้รับรู้ว่ามีสัตว์ชนิดนี้อยู่ ไม่ใช่เหลือแค่รูปถ่าย   ในปัจจุบันจำนวนกระทิงป่าไทยลดน้อยลงมากแทบสูญพันธ์   เพราะกระทิงไม่สามารถนำมาฝึก หรือเลี้ยงเอาไว้ใช้งานได้ดี เพราะอุปนิสัยของกระทิง คือเถื่อน ดิบ  โหด สู้จนตัวตาย ยืนยันในความคิดของตนเอง  ไม่ยอมฟังใคร ไม่ยอมรับการสอนได้ง่ายๆ

ข้อคิดจากเรื่องนี้

คนเราก็คงคล้ายๆ กัน  แม้คนบางคนจะเกิดมามีสติปัญญา  มีความสามารถพอๆ กัน หรือเก่งกาจกว่าใคร  เก่งขนาดไหน  หากเขาคนนั้นไม่ถ่อมใจยอมรับการสอน ยอมรับการฝึกอบรมอยู่เสมอตลอดชีวิต เป็นผู้เชื่อที่ไม่ยอมรับการปกคลุมทางวิญญาณ เขาเชื่อว่าตัวเองทำถูกแล้ว  ดีแล้ว  คิดว่าตัวเองเก่งแล้ว โตแล้ว  พอแล้ว สำเร็จแล้ว  เมื่อเวลาผ่านไปนานวันไปคนประเภทนี้อาจกลายเป็นคล้ายกับกระทิงป่าที่มีอุปนิสัยใช้การไม่ได้  ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้  กลายเป็นชีวิตที่ดูเหมือนดีแต่เริ่มด้อยค่าลงทุกที  เพราะไม่ยอมละทิ้งอุปนิสัยดื้อด้าน ดื้อแพ่ง ไม่ฟังใคร เชื่อมั่นในความรู้ ความสามารถ ความคิดของตนจนไม่สามารถรับการติติง หรือรับการสอนได้อีกแล้ว  นานวันไปเขาจะกลายเป็นคนเถื่อนข้างใน ยะโส ถือดี ควบคุมไม่ได้แม้กระทั้งตัวเองก็ยังไม่สามารถห้ามใจตัวเองได้

ที่ควายกับกระทิงมีอุปนิสัยแตกต่างกันมากขนาดนี้  อาจเป็นเพราะธรรมชาติของมันได้รับมาอย่างนั้น  สัตว์ทั้งสองชนิดแต่เดิมอาศัยอยู่ในป่าเหมือนกัน  แต่ควาย  แม้จะถูกกล่าวหาว่าเป็นสัตว์แห่งควายโง่เขลา  มีสมองเพียงเล็กน้อยจึงเรียนรู้อะไรได้ช้า และไม่ได้มากเพราะขนาดความจุของสมองมีน้อย  แต่ควายยังมีความสามารถในการรับการสอน รับการฝึกให้ทำงานได้หลายอย่าง เกิดประโยชน์ต่อคนเลี้ยง  ควายจึงมีคุณค่า  มีความน่ารักมากกว่ากระทิง

พระคัมภีร์ไบเบิ้ลได้กล่าวถึงกระทิงไว้ว่าน่าฟังทีเดียว  กระทิงนั้นสอนไม่ได้ ฝึกไม่ได้ เพราะธรรมชาติเป็นสัตว์ป่าของมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้  อย่างไรก็ตามพระคัมภีร์สอนว่าคนเรานั้นสามารถรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ และอุปนิสัยได้ แม้ว่าจะเคยเป็นคนชั่วร้าย มีสันดานบาป อารมณ์ร้ายเพียงใด ก็สามารถรับการเปลี่ยนแปลงได้  แต่คนๆ นั้นต้องถ่อมใจ ยอมรับการสอน ยอมรับในจุดอ่อน จุดด้อยของตนเอง  ยอมละทิ้งทิฐิชั่ว  สันดานบาปที่ติดตัวมาตั้งแต่สายเลือด  ยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นครูสอน  ให้พระองค์ทำการในจิตใจ  เมื่อเวลาผ่านไปคนผู้นั้นก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ และอุปนิสัยให้เป็นคนที่ดีพร้อม  น่ารัก ผู้เชื่อที่เติบโต  ได้รับการสอนที่ดีต่อเนื่องจะกลายเป็นสาวก  และเป็นนักบุญได้ทุกคน

อัครทูตเปาโลได้ให้กำลังใจผู้เชื่อให้ก้าวไปสู่การเป็นนักบุญว่า

“ดังนั้นพี่น้องทั้งหลายโดยเห็นแก่ความเมตตา กรุณาของพระเจ้า  ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระเจ้า  เพื่อเป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิต  และเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า ซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่าน

อย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ  แล้วอุปนิสัยของท่านจะเปลี่ยนใหม่  เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้า  จะได้รู้ว่า อะไรดี  อะไรเป็นที่ชอบพระทัย และอะไรดียอดเยี่ยม... ขอให้ความรักมาจากใจจริง  จงเกลียดสิ่งที่ชั่ว  จงยึดมั่นในสิ่งที่ดี จงรักกันฉันพี่น้อง  จงขวนขวายในการให้เกียรติกันและกัน”

ขอพระเจ้าอวยพระพรให้ท่านผู้อ่านเจริญขึ้นในพระคุณ ในความรัก ในความเชื่อ และในความหวังใจในพระคริสต์เถิด

ชาโลม

Original Message from Rice Mu>
November 3, 2013

HOMEไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)