ข้อคิดสำหรับการเริ่มต้นที่ดีในปีใหม่ 2014 New Year Blessing

New Year = New Life

ข้อคิดสำหรับเริ่มปีใหม่  ๒๐๑๔

. การยึดถึอในแนวคิดแบบเดิมๆ เชื่อแบบเดิมๆ เหมือนปีที่แล้ว แต่คาดหวังจะมีอุปนิสัยแบบใหม่ อยากจะได้สิ่งใหม่ๆ คือความคิดที่ไร้ผล ไม่แน่นอน ชีวิตจะขึ้นอยู่กับดวง   แล้วแต่โชคชะตาพาไป

. อยากจะเปลี่ยนตัวเอง แต่ไม่อยากเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับตนเอง มันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากที่สุด

. พฤติกรรมของคนเรา เป็นผลมาจากความคิด และความเชื่อ พฤติกรรมมันจะบ่งบอกว่าคุณคือใคร

. การปรับเปลี่ยนความเชื่อ จะเท่ากับการปรับเปลี่ยนความคิด
การปรับเปลี่ยนวิธีการคิด จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราได้
ถ้าเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ เท่ากับว่า ชีวิตจะเริ่มเปลี่ยนได้
ถ้าเราปรับเปลี่ยนชีวิตได้ จะเท่ากับว่า เราเปลี่ยนบรรยากาศของชีวิตรอบๆ ตัวเรา  อนาคตของเราจะดีกว่าเดิม  หลุดพ้นจากความเสี่ยง และความตกต่ำที่ใครๆ เขาประสบอยู่ได้อย่างไม่น่าเชื่อ

. การจะปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีปฏิบัติตน ปรับเปลี่ยนวิธีการแสดงออกทางอารมณ์เป็นสิ่งที่อาจยากเกินไปสำหรับใครบางคนที่จะสามารถทำได้ด้วยตนเอง   แต่น่าดีใจที่ผู้เชื่อพระคริสต์มีพระวิญญาณเป็นผู้ช่วย ถ้าหากเขาพึ่งพิงพระองค์ แต่เขาต้องยอมรับกฎเกณฑ์ทางวิญญาณบางอย่าง ที่ต้องถือปฏิบัติ

. ผมขอให้กำลังใจว่า คุณลองตั้งใจสำรวจตัวเอง และปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตใหม่ในวันนี้ สำรวจว่า มีอะไรที่ใครๆ เขาเรียกว่าขี้บ้าง เช่น ขี้เกียจ ขี้งวง ขี้เกม ขี้งอน ขี้อิจฉา   ขี้กลัว  ขี้ตู่ ขี้โกหก ขี้เหล้า ขี้ยา ขี้เสพ ขี้กาม  เมื่อเอาขี้ต่างๆ สารพัดขี้ออกได้แล้ว ชีวิต อารมณ์ จิตใจก็จะได้รับการพัฒนา สะอาดขึ้น ดีขึ้น จิตใจเข้มแข็งขึ้น ไม่กลัว  ไม่กังวัล ไม่หลุดง่าย  แล้วอะไรๆ ที่ดีๆ ก็จะเกิดขึ้นในชีวิต เพราะชีวิตได้รับการชำระเพื่อรองรับเปิดโอกาสให้สิ่งที่ดีๆ เข้ามา

สังเกตดูสิ มีสิ่งเน่าเหม็น บูดเน่าที่ไหน แมลงวันก็จะบินมาที่นั่นได้    เช่นเดียวกัน ชีวิตที่มีความคิดไม่ดี มีพฤติกรรมไม่ดีเหมือนสิ่งเน่าเหม็นก็จะดึงดูดวิญญาณชั่วให้มาสิงสู่ตัวคนผู้นั้นโดยที่เขาไม่ต้องเอ่ยปากต้อนรับมัน มันจะมาหาเอง  เราจึงเห็นว่า ชีวิตหลายคนเบื้องหลังไม่ดีเลย เพราะมีผีสิงอยู่โดยไม่รู้ตัวนี่เอง  ชีวิตเขาจึงดีเฉพาะต่อหน้าคนอื่น ลับหลังพ่ายแพ้  น่ารังเกียจ  แม้แต่ตัวเองก็ยังรังเกียจตัวเอง

. โปรดทราบว่า ถ้าแก้วน้ำ หรือภาชนะบรรจุไม่สะอาดคงไม่มีใครที่ฉลาดเอาของสะอาด หรือของบริสุทธิ์มาใส่ไว้  หรือเอามาใส่น้ำสำหรับให้คนดื่ม  ถ้าทำแบบนั้นก็รังแต่จะทำให้เสียของ และไม่เกิดประโยชน์

พระเจ้าก็คงเป็นเช่นนั้น ลูกคนไหนดูแลตัวเองไม่ได้ รับผิดชอบหน้าที่เล็กน้อยๆ ของตนเองไม่ได้ ไม่ยำเกรง  ไม่ให้เกียรติ ไม่ถือกฎแห่งความรัก  แต่ถือกฎของตัวเองเป็นหลักชีวิต  พระองค์ก็คงไม่เอาของดีๆ อะไรมามอบให้เขาครอบครองดูแลรักษา เพราะรังแต่จะเสียหาย ใช้การไม่ได้

จึงไม่น่าแปลกใจว่า ผู้เชื่อจำนวนมาก เชื่อพระคริสต์มานานแสนนาน หลายปีดีดัก  แต่ชีวิตไม่มีผลแห่งความดีของพระวิญญาณในชีวิตมากนัก  ดีแต่หน้า ดีแต่ท่า  เรียกว่า "ท่าดีทีเหลว"  "ไร้แก่นสาร"  ชีวิตของเขาไม่สามารถเกิดผล  ไม่สามารถเป็นแสงสว่างได้เลย  ไม่นำใครมารอด  เพราะชีวิตของเขาไม่ยอมรับเปลี่ยนแปลง  ไม่สำรวจตัวเอง ไม่เปิดใจรับคำสอนใหม่ๆ ไม่ปรับปรุงตนเอง  ยึดถือแต่ตัวเองซ. หลายคนมักยกตัวเองเป็นพระเจ้า  ถือศาสนาตามวัฒนธรรม  ยังไม่เข้าถึงความยำเกรงพระเจ้า ถือศาสนาเพื่อเอาพระเจ้าเป็นเพียงที่พึ่งทางใจ  เป็นเพียงยักษ์ในตะเกียงวิเศษ  เพื่อคอยตอบคำขอต่างๆ นานาๆ ที่ตอบสนองตัณหาและความต้องการของเขาในแต่ละวัน ในแต่ปัญหาที่เกิดจากอุปนิสัยไม่ดีที่เขาก่อขึ้นเองในแต่ละสัปดาห์  บางหลงไปอยู่ลัทธิสร้างสมาชิก ผู้นำมุ่งเป่าขมองผู้เชื่อให้เป็นทาส  ให้ให้ถวายทรัพย์มากๆ   แต่ไม่สร้างสาวก ผูกมัดให้เป็นทาส ไม่ให้ไปฟังคำสอนอาจารย์ใด นอกกลุ่ม


ฌ. ผู้ล้มเหลว ต้นไม้ไร้ผล มักจะคิดว่าตัวเองรู้แล้วดีแล้ว เก่งแล้ว รู้แล้ว อยู่มานาน  หรือได้รับเชื่ออย่างผิดพลาดว่า ปีใหม่ กับปีเก่ามันก็เหมือนเดิม ชีวิตก็น่าเบื่อเหมือนเดิม  ไม่มีอะไรใหม่อีกแล้ว  ต้องยอมรับชะตากรรม  เขายอมรับคำโกหกของซาตานที่สอนว่า  ชีวิตของแก่ไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้ว ชีวิตมันก็เป็นแบบนี้แหละ ใครๆ เขาก็ทำแบบนี้  ใครๆ เขาก็ทำกัน   


ชีวิตของเขาจึงไม่มีอะไรใหม่  ไม่สันติสุขที่แท้จริง  ชีวิตจึงขึ้นๆ ลงๆ ไม่เกิดผล ดีแต่นอกแต่เน่าใน  ชีวิตไม่เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นทางด้านจิตวิญญาณ เกิดปัญหาชีวิตเนืองๆ  เวลาผ่านไปชีวิตก็เหี่ยวเฉา ทุกข์ทรมานในบั้นปลาย  เบื่อ เซ็ง ท้อ ป่วย จน เจ็บ  สนุกเป็นบางวัน  วันส่วนใหญ่ คือวันที่แสนจะน่าเบื่อและทรมาน “ชีวิตของฉันไม่ดีเลย ทำไมจึงเป็นเช่นนี้”  “ไม่มีใครจริงใจกับฉันเลย”  “ใครไม่ช่วยฉันเลย” “พระเจ้าอยู่ไหน ทำไมพระองค์ไม่ช่วยลูก”ญ. ผมอยากขอเสนอทางเลือกใหม่ ลองสำรวจตัวเอง ลองอ่านบทความนี้อย่างพินิจ พิจารณาแล้วยอมปรับเปลี่ยนความคิด ปรับเปลี่ยนความเชื่อเสียใหม่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นแบบใหม่  แล้วอะไรๆ อาจจะดีขึ้นอย่างแน่นอน  


โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เชื่อพระคริสต์มีพระวิญญาณคอยช่วย  ถ้าอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆ ก็สามารถทำได้ โดยการเชิญพระเจ้าเข้ามาสู่จิตใจและวิญญาณ  กลับใจเสียใหม่ ยอมอ่อนน้อมถ่อมใจ ยอมฟังคำสอนที่ไม่รื่นหู  ยอมอ่านคำสอนที่ทำให้ตัวเองกระดากใจ  จะทำอะไรก็อธิษฐาน ทูลขอคำแนะนำ  ขอการแทรกแซงของพระเจ้า  ดำเนินชีวิตด้วยการยำเกรง ให้ความเคารพ และทำตามพระวจนะ ฟังพระวจนะแล้วนำไปถือปฏิบัติ 

มีข้อพระวจนะที่จะตักเตือน และตักเตือนใจเรา ตามที่ท่านอัครทูตเปาโลได้สั่งสอนลูกศิษย์ ในพระธรรม 2 ทิโมธี 2 ดังนี้

0ในบ้านใหญ่หลังหนึ่งๆมิได้มีแต่ภาชนะทองและเงินเท่านั้น แต่มีภาชนะไม้และภาชนะดินด้วย บ้างก็เพื่อศิลปะ และบ้างก็สามัญ
21ถ้าผู้ใดชำระตัวให้พ้นจากสิ่งที่ไม่มีค่า เขาก็จะเป็นภาชนะที่มีค่า ซึ่งชำระให้บริสุทธิ์แล้ว เหมาะที่เจ้าของเรือนจะใช้ให้เป็นประโยชน์ พร้อมกับการดีทุกอย่าง
22ดังนั้นท่านจงหลีกหนีเสียจากราคะตัณหาของคนหนุ่ม และจงใฝ่ในทางธรรม ในความเชื่อ ความรัก และสันติสุขร่วมกับผู้ที่ออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์
23อย่าข้องแวะกับปัญหาอันโง่เขลาและไม่เป็นสาระ ด้วยรู้แล้วว่าปัญหาเหล่านั้นก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทกัน

******************
ปีใหม่เข้ามาอีกครั้ง ลองแบ่งเวลาชีวิตให้ถูกต้อง ให้สมดุล ไม่หมกมุ่นกับอะไรๆ มากเกินไป
  แต่มีชีวิตที่สมดุล ทั้งทางด้าน ร่างกาย สติปัญญา การงาน การเรียน การเล่น การพักผ่อน และการสามัคคีธรรมกับพระเจ้า 


# อย่าลืมนะครับ

"ถ้าผู้ใดชำระตัวให้พ้นจากสิ่งที่ไม่มีค่า เขาก็จะเป็นภาชนะที่มีค่า ซึ่งชำระให้บริสุทธิ์แล้ว เหมาะที่เจ้าของเรือนจะใช้ให้เป็นประโยชน์ พร้อมกับการดีทุกอย่าง"


ผมเชื่อว่า หากใครตั้งใจจริงๆ ในการเลือกดำเนินชีวิตในทางสว่าง ในทางที่บริสุทธิ์ตามคำสอน และการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ไม่ช้าไม่นานชีวิตหลายคนจะเปลี่ยนแปลง  เกิดการทะลุทะลวงทางวิญญาณและจะเกิดผลอย่างแน่นอน 

ขอพระเจ้าอวยพระพร 

ชาโลม

HOME 

คำอธิษฐานสำหรับ การกลับใจใหม่
พระบิดาเจ้า ข้าฯ ขอมาหาพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์  ข้ารู้ตัวว่า ข้าเป็นคนที่ไม่รอบคอบในการดำเนินชีวิต  หลงเพลิดเพลิน  สนุกกับความบาป  ไม่ทันระวัง  ปล่อยให้บาปและอารมณ์ จิตร้ายๆ ครอบงำชีวิต  

ข้าฯ ปล่อยเวลาให้ผ่านไปแสนนาน ไม่ได้ยึดถึอและปฏิบัติตามพระวจนะอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งสิ้นของพระองค์   ข้าเลือกถือแต่สิ่งที่ข้าทำได้ แต่ละเว้นการดำเนินชีวิตตามคำสอนพระคริสต์  อย่างถูกต้อง ข้าฯ ไม่มีความรักต่อผู้อื่นอย่างแท้จริง ไม่ได้เสียสละเพื่อพระคริสต์ ไม่ยอมแบกกางเขนของตนเอง

ข้าฯ ดำเนินตามใจปรารถนา และความคิดของตนเอง ทำให้ข้าฯ ต้องวกวน และวนเวียนอยู่กับ ความตกต่ำของชีวิตตามทางแห่งโลกียะวิสัย   ความเจ็บป่วย  ทางร่างกาย  อารมณ์ และจิตวิญญาณ

ข้ามุ่งแสวงความรู้  ความเข้าใจในการดำเนินชีวิตตามหลักการของศาสนา และปรัชญาของมนุษย์ ทำให้ชีวิตของข้าสูงขึ้นในสายตาของมนุษย์ แต่ยิ่งเหินห่างจากพระองค์  ข้าไม่อยากตกอยู่ในความเสี่ยง อยู่ในระดับสีเทา เหมือนคนถือศาสนาทั่วไป  ข้าฯ ขอพระองค์ทรงช่วยรื้อฟื้นและปลดปล่อย

บัดนี้ข้าฯ ขอกลับใจใหม่  หันกลับจากสิ่งเก่าๆ  หวังจะออกจากสิ่งเก่า ออกจากสิ่งมลทินของชีวิตทุกชนิด ข้าฯ ขอพระเยซูเจ้า ได้โปรดทรงชำระความคิด จิตใจ และอารมณ์ด้วยพระโลหิตของพระองค์  ขอทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้แก่ข้า  เพื่อจะสามารถดำเนินชีวิตใหม่ในพระองค์ได้อย่างเป็นธรรมชาติ

ในพระนามพระเยซูเจ้า ข้าขอปฏิเสธความสัมพันธ์กับวิญญาณใดๆ สิ่งชั่วร้ายใดๆ ที่คอยแอบซุ่ม ติดตาม หรือครอบงำ  บัดนี้จงออกไปจากข้า และอย่ากลับเข้ามาอีก  ข้าขอยกเลิกคำสัญญา หรือข้อผูกมัดใดๆ  ที่เปิดช่องให้วิญญาณร้ายเข้ามาสู่ชีวิต

ขอขอบพระคุณพระเจ้า บัดนี้ ข้าฯ ขอเป็นผู้เชื่อพระเจ้า  ขอเป็นลูกพระองค์ และดำเนินชีวิตตามชอบใจของพระเจ้า  ดำเนินชีวิตในทางแห่งแสงสว่าง และความบริสุทธิ์ ตามพระวจนะของพระองค์

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเสรีภาพใหม่อีกครั้ง ในพระนามพระเยซูเจ้า
อาเมน

************************************ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)