"บทเรียนจากไข่ไก่" A lesson from hatching eggs


๐ ไก่ออกจากไข่๐

ก่อนที่จะเป็นไข่จะออกจากไข่ต้องมีการฝักตัว ต้องมีการฝักโดยแม่ไก่ หรือเครื่องฝักเป็นเวลาประมาณ 21 วัน แม่ไก่จะกกไข่ได้อัตราเกิดและเติบโตดีอยู่ที่ 12 ฟองต่อแม่ไก่หนึ่งตัว ไข่ที่ฟักจะให้ลูกไก่เกิดออกมาได้นั้น ลูกไก่ต้องจิกเปลือกไข่ออกจากไข่เอง หากมีคนช่วยทำให้ไวขึ้น ลูกไก่ที่เกิดออกมาจะมีอัตรการรอดที่ต่ำ เพราะจะไม่แข็งแรงและจะตายลงในไม่ช้า
นั่นหมายความว่าผู้เชื่อต้องต่อสู้ด้วยตนเองเพื่อเข้าสู่เติบโตด้วยการบังเกิดใหม่ในพระคริสต์ คงไม่มีใครสามารถช่วยให้เราฝ่าฟันสิ่งที่หุ้ม สิ่งที่คลุมชีวิตผู้เชื่อได้ ถ้าเขาไม่ยอมออกแรงเอง ไม่ยอมต่อสู้  เมื่อลูกไก่น้อยต่อสู้จนออกจากเปลือกของศาสนาคริสต์ได้เมื่อนั้นแหละ ผู้เชื่อก็จะเติบโตกลายเป็นเหมือนสาวกของพระคริสต์ได้

ชีวิตของผู้เชื่อพระเจ้าจำเป็นต้องได้รับการเลี้ยงดูฟูกฝัก เมื่อได้บังเกิดใหม่ทางวิญญาณแล้วจำเป็นต้องมีคนเลี้ยงดู ให้คำแนะนำ และอธิษฐานเผื่อ ถ้าเขาถ่อมใจรับคำสอน สัตย์ซื่อ ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองตามคำแนะนำไม่นานเขาจะเติบโตไปสู่อีกระดับหนึ่งของชีวิตผู้เชื่อ

เมื่อถึงเวลาพอควรแล้วผู้เชื่อจะกลายเป็นสาวกในเวลาที่เหมาะสม เวลาพอควรในที่นี้อาจหมายถึง สามเดือน หกเดือน หนึ่งปี หรือสามปี แล้วแต่ระดับความเชื่อ การเอาจริงจัง ความตั้งใจของผู้เชื่อเอง และวิธีการเลี้ยงดุ แต่ถ้าเป็นผู้เชื่อนานเกินไปกว่านี้ห้าหรือสิบปียังเป็นไก่น้อยอยู่ก็นับว่าเสียเวลาในการเป็นผู้เชื่อที่จะต้องกลายเป็นสาวกต่อไป น่าเสียดายที่ผู้เชื่อพระเจ้าจำนวนมากถูกสอนเป็นเพียงลูกไก่ที่ต้องอยู่ใต้ปีกแม่ไก่ไปตลอดและหากินเองไม่ได้ น่าเสียดายมาก

ผู้เชื่อจำนวนมากชอบคำว่าคริสเตียนสมาชิกมากกว่าการอุทิศตัวยอมรับคำสอน ยอมรับฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณของพระเจ้า เรียนรู้แล้วกล้าออกไปประกาศข่าวดีพระบารมีของพระเจ้า นำคนมาถึงความรอดพ้นอำนาจวิญญาณชั่ว

คนจำนวนมากไม่รู้เลยว่าเป้าหมายสูงสุดของการเป็นผู้เชื่อ นอกจากรอไปสวรรค์หลังตายแล้ว ก่อนตายต้องทำอะไรบ้าง นอกจากการได้เข้าเป็นสมาชิกขององค์กรทางศาสนาที่มีกฎระเบียบผูกมัดมากมายจนดิ้นไม่หลุด บ้างก็เคยตัวเหมือนช้างติดโซ่ดิ้นไม่หลุดไปไหนไม่ได้เลย แม้หลุดโซ่เส้นหนึ่งก็ยังมีเส้นใหม่มาใส่แทน บางคนเที่ยวหาคอกใหม่อยู่ก็ไม่ถูกใจซะที

มีบ้างเหมือนกันที่รู้ว่าต้องทำอะไร แต่เขายังทำไม่เป็นเพราะไปอยู่ผิดรัง ผิดที่ ไปอยู่กับอาจารย์ผิดคน ผู้่เชื่อหลายคนจึงพลาดโอกาสไปอย่างน่าเสียดาย เขาจึงกลายเป็นแค่สมาชิกของศาสนาเท่านั้น เป็นผู้เชื่อที่ไม่ยอมโต ต้องมีคนคอยหนุน คอยป้อนข้าว ป้อนอาหารให้ตลอดไป เพราะหาอาหารทางวิญญาณกินเองไม่เป็น สามัคคีธรรมกับพระเจ้าไม่เป็น เป็นพยานไม่เป็น นำคนรับเชื่อไม่เป็น อธิษฐานวางมือไม่เป็น ถ้าใครเป็นอย่างนี้ก็น่าเสียดาย น่าเสียชาติเกิดที่เกิดมาเป็นผู้เชื่อจริงๆ

ดังนั้นอยากหนุนใจให้ผู้เชื่อพระเจ้าทุกคนลองพิจารณาดูว่า เรากำลังมุ่งไปทางไหนกันแน่ เป็นสมาชิกของศาสนา หรือเป็นสาวกของพระคริสต์

ชาโลม

HOMEประชาสัมพันธ์


หากท่านพบว่าพันธกิจของเราเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ และส่งเสริมสุขภาพจิตและวิญญาณของคนทุกประเภท หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีภาระใจเรื่องการประกาศข่าวประเสริฐเรื่องความรอดบาปในพระนามพระเยซูคริสต์  แต่ท่านไม่มีโอกาสออกไป

ท่านสามารถร่วมอุดมการณ์ ด้วยการบริจาคสมทบ เพื่อช่วยค่าใช้จ่ายในการทำพันธกิจได้  จะเป็นจำนวนเล็กน้อย หรือเท่าใด เป็นรายเดือนหรือพิเศษ ขอให้เป็นไปด้วยความยินดีเท่านั้น ก่อนที่ท่านจะเข้าร่วมอุดมการณ์กับเรา ขอให้ท่านลองอธิษฐานดูก่อน เราไม่อยากให้ผู้ใดรู้สึกว่าเราคือภาระ และเราไม่ใช่องค์กรณ์เรี่ยไร หรือไร้ที่พึ่ง  แต่ถ้าใครอยากรับพระพรร่วมกับพันธกิจนี้ เราอยากแนะนำให้ท่านลองอธิษฐานขอการยืนยันก่อนนะครับ

สำหรับพี่น้องที่ได้รับการปลดปล่อย หายโรค ปลอดภัย สุขภาพดี ได้รับการบรรเทาทุกข์ พ้นทุกข์  มีสุขภาพดี  เมื่อท่านมีความสุขแล้ว อยากแบ่งปันความสุขนั้นให้กับคนอีกมากมายที่กำลังรอให้ทีมของเราออกไปอวยพร กรุณาร่วมเป็นทีมอธิษฐานเผื่อทีมของเรา หรือด้วยการบริจาคทรัพย์โดยการโอนเงินเข้าบัญชีนี้ เพื่อเราจะสามารถออกไปไกลถึงต่างประเทศ และสร้างผู้เชื่อที่มีสิทธิอำนาจเหนือโรคร้าย  วิญญาณและ ความป่วยไข้ทุกชนิด เพื่อถวายเกียรติแด่พระนามพระเยซูเจ้ามากขึ้น

ขอพระเจ้าอวยพระพร

Please stand with us and help us to preach the Gospel of Jesus Christ to all peoples.
Donate to these bank accounts:

Bangkok Bank Reewat Mu. Saving account No. 6290-2-1694-1
♦ โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM ชื่อบัญชี นายรีวัฒน์ เมืองสุริยา

ธนาคารสาขาบัญชีเลขที่
    
กรุงเทพบิ๊กซีเชียงรายออมทรัพย์6290-2-1694-1
กรุงไทยบิ๊กซีเชียงรายออมทรัพย์5950-1-8480-7
   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)