๐ค่านิยมสองแนว๐ Reasons to failure


ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของชีวิต

โลกสอนว่า  "จงให้เรามุ่งหาความรู้ให้มากๆ หรือยิ่งมากกว่าใครยิ่งดี
ให้เราแสวงหาปัญญา และเลือกดำเนินชีวิตตามปรัชญาชีวิตต่างๆนานา และศาสตร์แห่งศิลป์ทั้งหลาย"สิ่งแรกในชีวิตของแต่ละคนคือให้มุ่งเรียน ทำงาน เก็บเงิน สร้างฐานะและครอบครัวให้มั่นคง ให้เราสร้างบ้านสูงใหญ่ มีรั้วกำแพงแข็งแรงมั่นคง  แล้วก็กินดื่มมีความสุขกับชีวิตอันแสนสั้นนั้นให้เต็มที่  แล้วก็สะสมทรัพย์ไว้ใช้ตอนแก่บ้าง  ตอนที่ผู้เฒ่าต้องเข้าโรงพยาบาล  นอนป่วยถ้าเหลือก็จะส่งต่อให้ลูกหลานเป็นมรดกบ้าง

โลกสอนว่า จงวางใจในทรัพย์ ความรู้ สติปัญญา และพละกำลังเรี่ยวแรงของเรา ตนคือที่พึ่งแห่งตน  ไม่มีใครช่วยเราได้ แต่คนที่เชื่อแบบนี้กลับพึ่งพาไสยศาสตร์ ผี รูปเคารพ และเครื่องรางนานาเพื่อให้เป็นสิ่งที่พึ่งทางใจ เคยสังเกตบ้างไหมคนที่บอกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนกลับต้องพึ่งพารูปเคารพ วิญญาณหลากหลายชาติพันธ์ทั้งของไทยและของต่างประเทศเพื่อให้ช่วยเหลือค้ำจุนชีวิต 

ด้วยความเชื่อว่า ทรัพย์ เงิน คือพระเจ้าพวกเขาจึงทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อหาเงิน เก็บสะสมเงิน  ใช้จ่ายเงินเพื่อให้มีสิ่งสารพัดที่เป็นเครื่องหมายแสดงฐานะ และความมีหน้าตาทางสังคม  เช่น บ้าน รถยนต์หรู  เครื่องประดับ ของใช้ราคาแพง  เพื่อบ่งบอกรสนิยมและความมั่งคั่งทัดเทียมใครๆ

หากว่าเขาเริ่มมีอายุมากขึ้น หรือเริ่มแก่แล้ว จงแสวงหาความมั่นใจทางศาสนาด้วยการทำบุญเล็กๆ น้อยๆ นิดหนึ่ง  อาจต้องไปทัวร์สะสมบุญด้วยการเดินทางไกลไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ วิหาร หรือศาสนสถานดังๆ ปีละเก้าหรือสิบแห่ง แค่ปีละครั้งสองครั้งเพื่อว่าคนอาจจะพบสุขได้หากว่าคำสอนทางศาสนาต่างๆ เรื่อง พระเจ้า เรื่องนรกสวรรค์เกิดเป็นจริงขึ้นมา  เพราะเราก็ยังมีบุญสะสมไว้แล้วบ้าง

ผู้ที่วางใจในระบบของโลกจะหลงความสุขของโลกจนลืมตน พวกเขาแต่ละคนต่างเคร่งเครียด และกังวล มีความสุขเทียมๆ แต่ไม่อิ่มใจ ไม่รู้จักพอ เพราะมีชีวิตเป็นไปตามอิทธิพลของโลก และจักราศี หมอดู และคนทรง เพราะชีวิตต้องแข่งขัน ต้องต่อสู้ตามกระแสของโลก และเป็นไปตามวิถีที่โลก วัฒนธรรมกำหนดไว้

ในทัศนะของคนส่วนใหญ่  พวกเขาจะติดตามและยึดมั่นในสิ่งที่ตามนุษย์มองเห็นและชื่นชม เขาเหล่านั้นที่เชื่อตามโลก  ตามวัฒนธรรม ต้องกราบไหว้รูปเคารพ และนับถือวิญญาณต่าง  ต้องทำสิ่งต่างๆ เพื่อให้โลกยอมรับ เขาต้องผ่อนปรนทำตามวัฒนธรรม แต่คนที่มุ่งตามกระแสโลกต่างต้องล้มลุกคลุกคลานในชีวิตกับอุบัติเหตุเภทภัย วิบัติและโชคร้าย อยู่เสมอ ตายแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหน ไม่แน่ใจเลย

แม้ว่าพวกเขาจะมีทรัพย์สมบัติและความร่ำรวยมากมายแต่พวกเขากลับไม่ได้พบสันติสุขที่แท้จริงในจิตใจ พวกเขาต้องเผชิญกับความโชคร้ายเนืองๆ มีอุบัติเหตุและโรคภัยเกิดขึ้นเป็นระยะบ่อยๆ 

ดังนั้นเราจึงพบว่าแต่ละครอบครัวต้องทำพิธีกรรมต่างๆ นานาเสมอเพื่อเอาใจสิ่งลี้ลับ ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิทางวัฒนธรรมช่วยปัดเป่าเคราะห์กรรมของพวกเขา

แต่สำหรับผู้มีศรัทธาในพระเจ้า ความหวังสูงสุดของเหล่าผู้เชื่อ ช่างแตกต่างและสวนทางกับระบบความคิดและกระแสของโลกอย่างมาก เพราะความหวังของผู้เชื่อพระเจ้าจะไม่ได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกต่อความพยายามตั้งมั่นอยู่ในการมุ่งแสวงหาทรัพย์ สมบัติ ความรู้ ความสามารถ ฐานะ อำนาจในการใช้จ่าย การครอบครองสิ่งของมีค่า ของทันสมัย หรือการเข้าถึงเทคโนโลยีล้ำยุค หรือสิ่งใดที่ชาวโลกให้ความสนใจตามยุคสมัย

ความความหวังและความไว้วางใจของผู้เชื่อจะมุ่งไปสู่พระบิดา พวกเขาตั้งมั่นคงอยู่ในพระนามของพระเจ้า พวกเขามุ่งมั่นจะดำเนินชีวิตตามแนวทางแห่งสัจจะด้วยความถ่อมใจตามพระวจนะของพระองค์ ในที่นั่นพวกเขาพบสันติสุขแท้จริงที่โลกให้ไม่ได้  พวกเขาดำเนินชีวิตด้วยความรัก รู้จักทำเพื่อคนอื่น รู้จักรักและแสวงหาความโปรดปรานของพระเจ้าด้วยการให้ แจกจ่าย เยี่ยมเยือน และอุทิศตัวเพื่อผู้อื่น พวกเขาไม่ตระหนี่ถี่เหนียว  พวกเขารู้จักการแบ่งปันและอุทิศตัวให้กับความสวัสดิภาพของผู้อื่นด้วย 

เพราะเขาทั้งหลายได้รับรู้และตระหนักแน่ชัดแล้วว่า สรรพสิ่งเหล่านั้นที่ชาวโลกเชื่อมั่น หวังใจและปักใจอยู่นั้นจะเก่า เสื่อมค่า เสื่อมสูญ และมันจะถูกไฟเผาไหม้ให้พินาศไปเสียสิ้นในวาระสุดท้าย

แม้ว่าผู้เชื่อจะมีความทุกข์เข้ามาในชีวิตบ้างในบางคราว  แต่สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ตัวถ่วง ไม่ใช่ตัวทำลายแต่จะเป็นเพียงบันไดหินแห่งการทดสอบเพื่อให้พวกเขาก้าวข้ามไปสู่พระพรทีละขั้นตามระดับของความเชื่อ ตามอายุความเชื่อ แม้บางครั้งเขาบางคนจะสะดุดและล้มลงบ้างเพราะเหตุทำให้สงสัย ด้วยความเชื่อไม่พอ  แต่ผู้ที่วางใจในพระเจ้าจะลุกขึ้น และยืนอย่างมั่นคงได้

ผู้ศรัทธาในพระเจ้าจะนอนหลับสบายและไม่มีความวิตกกังวลใจใดๆ มารบกวนการนอนของเขาได้  โรคภัย เหตุแห่งความกลัว อำนาจลึกลับใดๆ จะไม่สามารถแผ้วพาน เบียดเบียน หรือทำให้เขาผวา หวาดกลัวได้เลย เพราะผู้เชื่อพระเจ้ามีพระวจนะเป็นเครื่องชี้ทางชีวิตเหมือนเรือเดินสมุทรที่มีเข็มทิศชี้ทางนำร่อง และมีกัปตันที่ชำนาญทางขับบังคับทิศทางของหางเสืออยู่  

ดังนั้นผู้เชื่อที่เปิดใจให้พระเจ้าครอบครองจึงไม่หลงทาง เพราะจะยังมีพระจิตของพระเจ้าเฝ้าดูแลเป็นครูสอนให้เดินกับพระเจ้าทีละขั้น แต่ละช่วงของชีวิตด้วย

มีพระวจนะกล่าวว่า ผู้ที่วางใจในพระองค์จะไม่ประสบความอับอาย

ในวาระที่สุดปลายแห่งยุคนั้นทุกหัวเข่าจะกราบลงต่อพระนามของผู้ที่จะเสด็จมาในพระนามของพระเจ้า

ดังนั้นเราทั้งหลายผู้เป็นบุตร-ธิดาของพระเจ้าเอ๋ย  จงมุ่งหาความรัก ความเชื่อ จงมีความหวัง และดำเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจ ด้วยความยำเกรง ตามพระสัญญาของพระเจ้า ให้เราทั้งหลายดำเนินชีวิตเพื่อแสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วสิ่งทั้งปวงที่ท่านจำเป็น ที่ท่านขาดอยู่พระองค์จะทรงโปรดประทานเพิ่มเติมให้ตามพระสัญญาของพระคริสต์อย่างแน่นอน 

ถ้าท่านเคยพึงพาตัวเองมามาก ทำตัวตามใจตัวเอง ทำตามโลกมามาก และมีชีวิตไม่น่าพึงประสงค์ ต้องตกหลุ่มอารมณ์บ่อยๆ ชีวิตเป็นเหมือนแผ่นเสียงตกร่อง น่าเบื่อและไม่ไปถึงไหนซะที  ปวดหัวบ่อย เครียดบ่อย  เบื่อ และมีชีวิตที่ไม่น่ารื่นรมณ์บ่อยๆ  ลองหันกลับมาหาพระบิดาด้วยความถ่อมใจ และสารภาพบาป ละทิ้งวิถีเก่า ยอมรับคำสอน   ผมเชื่อว่าท่านจะได้รับการช่วยกู้  ท่านจะสามารถเป็นคนใหม่ได้อย่างแน่นอน และท่านจะไม่ต้องรับความอับอายทั้งในโลกนี้ และโลกหน้า

ข้อพระธรรมหนุนใจ
"คนที่วางใจในมนุษย์ และให้เนื้อหนังเป็นมือของเขา และใจของเขาหันออกจากพระเจ้า คนนั้นก็เป็นที่แช่งสาป เขาเป็นเหมือนพุ่มไม้ที่อยู่ในทะเลทราย และไม่เห็นความดีอันใดมาถึงเลย เขาจะอาศัยอยู่ในแผ่นดินที่แตกระแหงที่ในถิ่นทุรกันดาร ในแผ่นดินเค็มที่ไม่มีคนอาศัย” [เยเรมีห์ 17.5-6]

  "คนที่วางใจในพระเจ้าย่อมได้รับพระพร คือผู้ที่ความวางใจของเขาอยู่ในพระเจ้า

[ยรม.17:7]

  “บรรดาผู้ที่วางใจในพระเจ้าก็เหมือนภูเขาศิโยนซึ่งไม่หวั่นไหว แต่ดำรงอยู่เป็นนิตย์” [สดด.125:1]

  “บุคคลผู้สนใจในพระวจนะจะพบของดี และคนที่วางใจในพระเจ้าจะสุขสบาย

ขอพระเจ้าอวยพร
ชาโลม


Message from: Rice Mu, February 13, 2014

HOME


ประชาสัมพันธ์/ รับบริจาค

ประชาสัมพันธ์


หากท่านพบว่าพันธกิจของเราเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ และส่งเสริมสุขภาพจิตและวิญญาณของคนทุกประเภท หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีภาระใจเรื่องการประกาศข่าวประเสริฐเรื่องความรอดบาปในพระนามพระเยซูคริสต์  แต่ท่านไม่มีโอกาสออกไป

ท่านสามารถร่วมอุดมการณ์ ด้วยการบริจาคสมทบ เพื่อช่วยค่าใช้จ่ายในการทำพันธกิจได้  จะเป็นจำนวนเล็กน้อย หรือเท่าใด เป็นรายเดือนหรือพิเศษ ขอให้เป็นไปด้วยความยินดีเท่านั้น ก่อนที่ท่านจะเข้าร่วมอุดมการณ์กับเรา ขอให้ท่านลองอธิษฐานดูก่อน เราไม่อยากให้ผู้ใดรู้สึกว่าเราคือภาระ และเราไม่ใช่องค์กรณ์เรี่ยไร หรือไร้ที่พึ่ง  แต่ถ้าใครอยากรับพระพรร่วมกับพันธกิจนี้ เราอยากแนะนำให้ท่านลองอธิษฐานขอการยืนยันก่อนนะครับ

สำหรับพี่น้องที่ได้รับการปลดปล่อย หายโรค ปลอดภัย สุขภาพดี ได้รับการบรรเทาทุกข์ พ้นทุกข์  มีสุขภาพดี  เมื่อท่านมีความสุขแล้ว อยากแบ่งปันความสุขนั้นให้กับคนอีกมากมายที่กำลังรอให้ทีมของเราออกไปอวยพร กรุณาร่วมเป็นทีมอธิษฐานเผื่อทีมของเรา หรือด้วยการบริจาคทรัพย์โดยการโอนเงินเข้าบัญชีนี้ เพื่อเราจะสามารถออกไปไกลถึงต่างประเทศ และสร้างผู้เชื่อที่มีสิทธิอำนาจเหนือโรคร้าย  วิญญาณและ ความป่วยไข้ทุกชนิด เพื่อถวายเกียรติแด่พระนามพระเยซูเจ้ามากขึ้น

ขอพระเจ้าอวยพระพร

Please stand with us and help us to preach the Gospel of Jesus Christ to all peoples.
Donate to these bank accounts:

Bangkok Bank Reewat Mu. Saving account No. 6290-2-1694-1
♦ โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM ชื่อบัญชี นายรีวัฒน์ เมืองสุริยา

ธนาคารสาขาบัญชีเลขที่
กรุงเทพบิ๊กซีเชียงรายออมทรัพย์6290-2-1694-1
กรุงไทยบิ๊กซีเชียงรายออมทรัพย์5950-1-8480-7
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)