ลอกคราบเก่าออกเพื่อจะได้เสื้อใหม่ Put away old covering and be changed.


ปลดปล่อยตัวเองจากเปลือกเก่าๆ ทางศาสนาดีไหม


๐ปลดปล่อยตัวเองออกจากตัวเก่าที่อ่อนแอและจำกัด๐

ตอน: ใครคนนั้นคือคนที่ใช่

ไม่ใช่ว่าไม่มีใครนะ มีเยอะเลยสำหรับคนที่เรียกตัวเองว่าคนมีศรัทธาในตัวเอง
ไม่ใช่ว่าไม่มีนะสำหรับผู้มีความเชื่อ ผู้ที่อยากรับใช้ อยากเข้าถึงพระเจ้า
ไม่ใช่ว่ามีน้อยนะสำหรับคนที่อยากจะเรียนรู้ อยากเติบโต อยากเข้มแข็ง
ไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะสำหรับโอกาสแห่งการเติบโต เพื่อการพัฒนาชีวิตเข้าสู่อีกระดับหนึ่งของความเชื่อ
คงมีอุปสรรค์หลายอย่างที่ขวางกั้นไม่ให้ใครหลายๆ คนเติบโต เข้มแข็ง และก้าวไปข้างหน้า
หลายอุปสรรค์และสาเหตุนั้นอาจมาจากการขาดผู้สอน และแบบอย่างที่ดี ขาดความเข้าใจ
ขาดการสามัคคีธรรม ขาดการความสนิทสนมกับพระเจ้า ขาดแรงจูงใจที่ถูกต้อง
แต่อุปสรรค์สำคัญไม่ได้อยู่ข้างนอกหรอก อุปสรรค์ใหญ่ นั้นคือหนามใหญ่ในใจตนต่างหาก

มันคือความอ่อนแอ ความหวั่นไหว ขาดความเพียร ความวิตกกังวล และด้วยความโลเลและความหวาดกลัวจึงส่งผลทำให้ใครๆ ไม่มั่นคงในการปฏิบัติตามสิ่งที่ได้เรียนรู้อย่างคงเส้นคงวาเป็นเวลานานๆ เพื่อสร้างอุปนิสัยแบบใหม่ เป็นอุปนิสัยที่ดีกว่า ส่งผลต่อชีวิตที่ดีกว่า ก้าวไปได้ดีกว่า

การไม่ลงทุนบากบั่น การไม่ยอมจ่ายราคาสำหรับสิ่งมีค่าสูงกว่า รวมถึงอารมณ์จิตใจที่แปรปรวนตามสถานการณ์แวดล้อมก็เป็นอุปสรรคสำคัญที่ขวางกั้นไม่ให้ใครๆ เข้าสู่เปลี่ยนแปลงได้เพราะการเปลี่ยนแปลงมันเป็นความเสี่ยงชีวิต  มันเป็นความเจ็บปวด มันเป็นความเจ็บเหมือนหญิงจะคลอดลูก แม้เจ็บแต่ก็ต้องยอมเพื่อให้ชีวิตใหม่ได้บังเกิดมา

การเปลี่ยนแปลงไปสู่มิติใหม่ของชีวิตจำต้องมีขบวนการเปลี่ยนแปลง เป็นการอุทิศชีวิต เป็นการยอมถ่อมใจ ยอมรับคำสอนที่เฉือดเฉือนเนื้อหนังสันดานเก่าๆ ให้มันหลุดออกไปด้วยความเจ็บปวดของตัวเก่า นิสัยเก่าโดยการยึดมั่นในสัจจะอย่างยอมจำนนโดยไม่ยอมให้เสียสัจจะวาจาที่จะรับการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวร ไปสู่ระดับที่สูงกว่าของชีวิตในทุกด้าน

ชีวิตอาจเป็นคล้ายดั่งสัตว์พวกแมลงเล็กๆ หลายชนิดเช่น ปู กุ้งและแมงดาที่เป็นแบบอย่างในการเติบโตไปสู่สภาพที่ดีกว่า เข้มแข็งกว่า ขนาดใหญ่กว่านั่นคือการที่สัตว์เหล่านี้ยอมลอกคราบถอนถอนเอาตัวเก่า คือกระดองและสิ่งที่ปกคลุมตัวอ่อนออกเป็นระยะ สัตว์เหล่านี้มันยอมเจ็บ ยอมเสี่ยงที่ต้องถอนเสื้อคลุ้มตัวเก่าๆ ออกเพื่อยอมให้สิ่งที่ถูกสร้างใหม่ภายในเข้ามาแทนที่นั่นเอง

นี่คือเหตุผล เป็นเรื่องที่น่าคิดมากๆ ว่าทำไมสัตว์เล็กๆ เหล่านั้นจึงสามารถเปลี่ยนแปลงไปสู่อีกมิติหนึ่งแหงการวิวิฒนาการของชีวิต เพื่อเข้าสู่การเป็นตัวเต็มวัยที่จะออกไปทำหน้าที่ของมันตามกลไลแห่งการทรงสร้างที่มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเกิดลูกหลานแพร่พันธ์อย่างมากมายเป็นประโยชน์ต่อสรรพสิ่งในวัฎจักรแห่งชีวิตต่อไป

‪#‎ลองเอาไปคิดไตร่ตรองดูนะครับ‬

ถ้าใครทำได้อย่างนี้ ไม่ช้านาน เขาจะได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน

ชาโลม

ด้วยความรักและห่วงใจ
จาก อ.Rice Mu.

HOME


หมายเหตุ

บทความใดๆ บทเว็บบล๊อคแห่งนี้ ไม่อนุญาตให้ผู้ใดคัดลอกเพื่อเอาไปเผยแพร่ และทำซ้ำโดยการหวังผลทางธุรกิจ  แต่สามารถนำไปแบ่งปัน และส่งต่อได้โดยไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางการค้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)