เรื่องน่าคิดชีวิตผู้เชื่อ A real Christian Life's Circle


๐ เรื่องน่าคิดชีวิตผู้เชื่อ๐

ผู้เชื่อใหม่เพิ่งกลับใจเรียกว่า ผู้บังเกิดใหม่ ฝ่ายวิญญาณ

ผู้บังเกิดใหม่คือทารกน้อยในพระคริสต์ ต้องกินน้ำนมฝ่ายจิตวิญญาณ คือคำสอนจากพระวจนะอันศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้นำสั่งสอน เพื่อที่จะพาเขาให้ก้าวไปในโลกแห่งความเชื่อในพระเจ้า เพื่อเขาจะเติบโตไวๆ ต้้องไปร่วมคริสตจักรอย่างสม่ำเสมอ หากเขายอมถ่อมใจน้อมรับคำสอน และรับการดูแลไม่นานก็จะเติบโตสมวัยเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์

ผู้ที่เติบใหญ่ในพระคริสต์ ต้องไปคริสต์จักรเพื่อทำงานรับใช้ เพื่อเสริมสร้างพระกายให้สมบูรณ์และต้วของเขาเองก็จะเข้มแข็งและก้าวต่อไปสู่ความเป็นผู้มีอาวุโสทางความเชื่อ และมีความรู้ลึกซึ้งถึงเรื่องพระปัญญาของพระเจ้า จนทะลวงไปสู่การเป็นสาวก

ผู้เป็นสาวกพระคริสต์ ไม่ดัดจริตนั่งฟังคำสอนพงกหัวหงึกๆ อยู่แต่่ในอาคารปีแล้วปีเล่าทุกเช้าวันอาทิตย์ แต่ต้องมีจิตใจของผู้เป็นสาวกพระคริสต์ คือคิดการใหญ่ จำเป็นต้องทำตามพระมหาบัญชา นั่นคือธรรมชาติของผู้เป็นสาวกพระคริสต์ ถึงเวลาที่เขาจำต้องจรลี ออกจากที่สบาย เพื่อออกไปประกาศพระบารมีพระคริสต์เพื่อปลูกสร้างคริสตจักรทางวิญญาณแห่งใหม่ๆ และสร้างสาวกรุ่นต่อไปให้เต็มทุ่งนาของพระเจ้า

ถ้าหากวงจรชีวิตผู้เชื่อเป็นแบบนี้แล้วไซร์ คนไทยจะรอดมากกว่านี้อีกมากมาย

ชาโลม ชาโลม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)