ระวังในการกินไว้บ้าง You are what you eatธรรมชาติของสัตว์สะอาดและสัตว์สกปรก


๐ลูกของใครดูจากธรรมชาติการเลือกกินของเขา๐

ลูกเสือลูกสิงโต ลูกนกอินทรีชอบกินเนื้อสด 
ลูกเป็ด ลูกไก่ ลูกนกชอบกินเมล็ดพืชและหนอนเล็กๆ
ลูกอีแร้ง ลูกอีกา ชอบกินเนื้อตาย เนื้อศพ
ลูกแกะ ลูกวัว ลูกกระต่ายชอบกินหญ้าสด

ลูกเศรษฐีชอบกินของดีของแพง และเลือกกิน
ลูกคนจนต้องกินกล้วยขูด และข้าวบดไม่มีสิทธิเลือก
ลูกผีชอบกินของบูชา ของมึนเมาและยาเสพติด

ลูกพระเจ้าชอบกินอะไรเอ่ย

ชาโลม

HOME

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)