ช่วยผมด้วย Please Help Me


Please support International  Deliverance Ministry Team( IDMT)

เนื่องจากพันธกิจปลดปล่อยไม่ใช่องค์กรที่รับการสนับสนุนจากต่างประเทศ หรือมีคริสตจักรใดๆ ให้การสนับสนุนด้านการเงิน ห้าปีที่ผ่านไป( 2008-2012) ได้รับความเมตตาจากพี่น้องสองสามท่านที่เห็นความสำคัญ ช่วยเหลืองานบ้างตามโอกาส และภาระใจ เพื่อให้งานสามารถดำเนินการมาได้ตอนนี้ทีมงานมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากต้องเดินทางไปแบ่งปัน และสาธิตการปลดปล่อยไปพร้อมๆ กับการประกาศข่าวดีเรื่องความรอดพ้นบาปด้วยความเชื่อในพระเจ้าบ่อยมากขึ้น  การไปแต่ละแห่งเราไม่มีการเก็บค่าลงทะเบียน หรือเรี่ยไรเก็บค่าป่วยการในการสอนการอธิษฐาน  เราไม่มีการตั้งเงื่อนไขเรื่องค่าใช้จ่ายใดๆ  บ่อยครั้งเราต้องเดินทางไกล และต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเอง  ดังนั้นเพื่อเป็นการบอกกล่าวถึงความจำเป็นในการทำงาน ผมจึงใคร่ขอแจ้งข่าวให้พี่น้องผู้มีใจเมตตาและเห็นคุณค่าของการปลดปล่อยทราบ

ข่าวสารนี้คงไม่ใช่เป็นการเรี่ยไรรายบุคคล แต่เป็นเพียงการแจ้งให้ทราบเท่านั้น

ขอท่านโปรดช่วยสนับสนุนพันธกิจปลดปล่อย
โดยไม่ต้องผูกพันตัว โปรดให้ตามใจสมัคร
ขอช่วยบริจาคช่วยงานทีมผู้ประกาศอิสระเพื่อเป็นกำลังใจเป็นทุนค่าใช้จ่ายในการออกไปทำพันธกิจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และนำคนเข้ามาสู่ความสุขภาพดี และหลุดพ้นจากอำนาจของวิญญาณชั่วและไสยศาสตร์ ไม่ว่าท่านจะช่วยเหลือเท่าใด อาจเป็น รายเดือน ตามโอกาส ตามภาระใจ

การอุทิศบริจาคของท่านจะช่วยให้ให้เราสามารถเอื้อมไปถึงคนที่ต้องการพระเจ้า
มากขึ้น มากขึ้น และไปได้ไกลทั่วไทย และทั่วโลก

หากท่านมีเวลาหรือว่างเว้นงานประจำ หรืออยากรับใช้ร่วมกับเรา
ขอเชิญมาร่วมงานกับเรา โดยการออกไปพื้นที่ด้วยกัน ไปเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการปลดปล่อยด้วยกัน

หากท่านไม่มีเวลา หรือมีภาระใจ ท่านสามารถส่งปัจจัยเข้าบัญชีเพื่อช่วยเหลืองานประกาศข่าวประเสริฐ ด้วยฤทธิ์เดช และหมายสำคัญการหายโรค ขับผี และประกาศพระบารมีของพระคริสต์ ด้วยพลังแห่งการอธิษฐานและพระวจนะของพระเจ้า

ตอนนี้ เรามีความต้องการมีผู้สมัครใจเป็นผู้ร่วมงานแล้ว

ขอขอบคุณและขอพระเจ้าอวยพระพร

อ.รีวัฒน์ เมืองสุริยา

โปรดร่วมบริจาคช่วยงานกับพันธกิจปลดปล่อย


กรุงเทพบิ๊กซีเชียงรายออมทรัพย์6290-2-1694-1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)