กระเป๋าส่วนตัวหายไป My lost purse๐ กระเป๋าหาย๐

ใครที่เคยทำกระเป๋าหายคงทราบดีว่ามันน่าตกใจแค่ไหน ผมทำกระเป๋าหายบ่อยๆ ในบ้านแต่ก็หาเจอทุกครั้ง คราวใดที่หากระเป๋าไม่เจอจะรู้สึกถึงความสูญเสียเสมอ
เมื่อกระเป๋าหายแปลว่า

- ฉันได้สูญเสียความเป็นบุคคลไป เพราะไม่มีบัตรประชาชนที่จะใช้ทำนิติกรรมใดๆ ได้ แม้จะมีตัวตนแต่ก็ไม่มีสิ่งใดมายืนยันความเป็นบุคคลได้ ทำให้เสียโอกาส เสียสิทธิตามกฎหมาย

- ฉันไม่สามารถจะขับรถข้ามจังหวัดได้ เพราะไม่มีใบขับขี่

- ฉันไม่มีบัตรเอทีเอ็ม ไม่มีเงินเพียงพอที่จะใช้จ่ายสำหรับชีวิต

- บัตรอะไรต่างๆ ก็หายไปหมด ต้องเสียเวลาเพื่อจะไปทำใหม่

การทำกระเป๋าส่วนตัวหายไปยังไม่น่าตกใจเท่ากับการสูญเสียความเชื่อ เพราะการสูญเสียความศรัทธาในพระเจ้า เท่ากับว่าคนๆ นั้นได้สูญเสียแผนที่ชีวิต เหมือนการเดินทางไกลแต่ไม่มีแผนที่ ไม่มีกูเกิ้ลแมฝ เขาต้องคล่ำทางไปอย่างน่าทุลักทุเล

คนที่สูญเสียความเชื่อในพระเจ้า เท่ากับสูญเสียความเป็นบุคคล สูญเสียความเป็นประชากรของแผ่นดินของพระเจ้า เมื่อเขาไม่มีเครื่องหมายแห่งศรัทธาเขาก็ถูกเป็นที่หมายหัวของวิญญาณชั่ว จึงไม่น่าแปลกใจว่า คนที่สูญเสียความเชื่อจึงต้องทนทุกข์ทรมานกับเรื่องร้ายๆ เจ็บป่วย อุบัติภัยเกิดขึ้นเนืองๆ เพราะเขาได้สูญเสียการปกป้องจากพระสิริของพระเจ้า เพราะปล่อยตัวให้ปนเปื้อนไปกับมลทินของโลกจนสูญเสียความเชื่อไปเสียแล้ว

คนที่มีความเชื่อในพระเจ้าแม้จะดูภายนอกเหมือนคนปกติธรรมทั่วไปก็จริง แต่ท่านทราบไหมว่าในทางวิญญาณนั้นคนที่มีความเชื่อในพระเจ้า เขาจะมีพระสิริของพระเจ้าปกคลุมตัวอยู่ เหมือนเปลวเพลิงที่ลุกติดอยู่บนหัว เปลวเพลิงพระสิรินี้จะทำให้วิญญาณอื่น วิญญาณชั่วไม่สามารถแตะต้องเขาได้ เขาจึงเป็นสุข มีสันติสุข ไม่เจ็บป่วย ภัยอันตรายใดๆ สิ่งชั่วร้ายใดๆ แตะต้องเขาไม่ได้เพราะเขามีความเป็นบุคคลของพระเจ้า ได้รับการปกป้องด้วยเหตุมีความเชื่อศรัทธาในพระเจ้า

ดังนั้นจงรักษาความเชื่อศรัทธาของท่านไว้ให้ดี อย่าให้สูญหาย หรืออ่อนแอลงไป เพราะนั่นคือเครื่องหมายของคนของพระเจ้า เป็นเหมือนบัตรประชาชนของผู้อยู่ในแผ่นดินของพระเจ้า ได้รับการปกป้องและมีสิทธิอำนาจแห่งแผ่นดินของพระเจ้าเต็ม

การทำกระเป๋าเงินหายยังสามารถซื้อหาใหม่ ทำบัตรอะไรต่างๆ ใหม่ได้ อย่างมากก็แค่เสียเวลานิดหน่อย เงินหายไปก็ยังจะทำงานหาใหม่ได้

แต่ถ้าใครไม่มีศรัทธา สูญเสียความเชื่อในพระเจ้า เขาจะออกจากขอบเขตการปกครองของอาณาจักรของพระเจ้าทางวิญญาณก่อน แล้วจะมีผลต่อทุกด้านของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพ อารมณ์ จิตใจและจิตวิญญาณ

ทราบไหมว่าโลกนี้มีการปกครองทางวิญญาณอยู่สองอย่างเท่านั้น คืออาณาจักรของวิญญาณอื่น และอาณาจักรของแผ่นดินของพระคริสต์

อาณาจักรอื่นไม่ต้องทำอะไรคนทั่วไปก็ได้อยู่ในนั้นอยู่แล้ว แต่อาณาจักรพระคริสต์ ต้องเอาชนะตัวเอง ต้องเรียนรู้ ต้องบากบั่น และต้องรักษาความเชื่อไว้จนถึงที่สุด และต้องต่อสู้ตลอดไปทั้งชีวิต เพื่อจะได้รับสิ่งที่ดีกว่าความปกติ และวิสัยของโลกที่ตกต่ำ อ่อนแอ และไร้สง่าราศรี สุดท้ายยังต้องถูกทิ้งลงไปในบึงไฟนรก

มีพระธรรมตอนหนึ่งได้กล่าวว่า

"แต่ถ้าไม่มีความเชื่อ(ความไว้วางใจ)ในพระเจ้าแล้ว ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้่พระเจ้าพอใจ เพราะคนที่มาเฝ้าพระเจ้าจะต้องเชื่ว่อาพระองค์มีจริง และต้องเชื่อว่าพระองค์จะให้รางวัลกับทุกคนที่แสวงหาพระองค์"

(ฮีบรู 11.6 -พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ ฉบับอ่านเข้าใจง่าย)

ชาโลม


HOME

Rice Mu: Authentic Message, May 4, 2014

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)