ปลููกสร้างคริสตจักรแบบไหนดี(2) Church planting, OK or not OKay?

การนมัสการตามบ้านของคริสตจักรบ้านแห่งหนึ่งใน จังหวัดพิษณุโลก
(ตอนที่สอง)

การเติบโตในพระคริสต์นั้น  เขาวัดกันที่ไหนล่ะ  พรรษาการเชื่อพระเจ้า  การไปโบสถ์เป็นประจำ  ตำแหน่งทางศาสนาในโบสถ์  ความรู้ทางศาสนา และศาสนศักดิ์ทางศาสนาของอาจารย์หรือ

คงไม่ใช่เช่นนั้นแน่นอน  ถ้าหากคนเหล่านั้นขาดสิ่งสำคัญในพระคริสต์คือ  ระดับความเชื่อ  ความรัก  ผลของพระเจ้าในชีวิตคน   การเอาชนะตัวเอง การครอบครองของประทานและ การมีภาระใจในการรับใช้ก็สามารถเป็นผู้รับใช้พระเจ้าได้  ถ้าเขาอุทิศถวายตัวให้พระเจ้า ยอมรับคำสอน  ยอมอยู่ใต้การดูแล  ยอมให้ผู้อาวุโสทางวิญญาณเป็นผู้สั่งสอน และสนับสนุนเขา เชื่อว่าเขาจะกลายเป็นสาวกมากกว่าการเป็นสมาชิกหรือนักการศาสนา  

ระบบศาสนาได้สร้างข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ไว้มากมายในการอนุญาตให้ใครสักคนมาเป็นผู้นำความเชื่อ  มาเป็นผู้ปลูกสร้างคริสตจักร  การจำทำศาสนพิธี  การให้บัพติสมา การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  จะทำได้หรือไม่ได้ต้องได้รับฉันทานุมัติจากคณะกรรมการใหญ่  และต้องทำตามระเบียบของกลุ่มเท่านั้น ดังนั้น ระบบและข้อกำหนดทางศาสนาอาจกลายเป็นอุปสรรคสำคัญในการปลูกสร้างคริสตจักรเสียแล้ว

นอกจากเรื่องการสร้างคนให้เป็นผู้ทำการของพระเจ้าที่ต้องใช้เงิน และเวลาอย่างมากมายเพราะต้องเข้าเรียนในสถานศึกษาทางศาสนาเป็นเวลาอย่างน้อยสามปีครึ่ง  ต้องจบมัธยมศึกษาตอนปลาย  จึงจะสามารถมีคุณสมบัติพื้นฐานในการเข้าเรียนในโรงเรียนศาสนศาสตร์  

นอกจากเวลาในการสร้างคนให้เข้าสู่การรับใช้ในศาสนาที่ต้องใช้เวลายาวนานแล้ว   แทนที่ผู้จบพระคริสต์ธรรมออกมาจะมีหัวใจเพื่อคนบาป  ด้วยการออกไปเป็นเป็นผู้ปลูกสร้างคริสตจักรใหม่ๆ   ออกเดินทางไปในตำบล หมู่บ้านที่ยังไม่มีใครไปประกาศปลูกสร้างคริสตจักร   แต่พวกเขาจำนวนมากลับสนใจที่จะได้รับคำเชิญให้ไปเป็น ศิษยาภิบาลผู้ช่วยในสถานธรรมของศาสนาในโบสถ์อาคารที่มีผู้เชื่อมากอยู่แล้ว    เพื่อการดำรงชีพที่สุขสภาพ 

เพราะพวกเขาอยากเป็นนักการศาสนาอาชีพ ต้องการรับใช้พระเจ้าแบบสบายๆ  สถานศึกษาพระคริสต์ธรรมส่วนใหญ่ไม่ได้สั่งสอน หรือแนะแนวทางอาชีพ หรือฝึกอาชีพให้พวกเขาเพียงพอที่จะเลี้ยงตัวเองได้ ดังนั้นพวกเขาจึง ไม่มีความสามารถในการอาชีพใดๆ  นอกจากการประกอบพิธีกรรมและสั่งสอนทางศาสนาเป็นหลัก

เมื่อนักการศาสนาได้รับตำแหน่งเล็กๆ ในโบสถ์อาคารใหญ่  เขาจะคาดหวังความก้าวหน้าและมั่นคงของชีวิตนักการศาสนาอาชีพ  ด้วยการยอมทนต่อระบบ  ระเบียบ  และข้อปฏิบัติทางศาสนา  แม้เขาจะอึดอัดบ้างในตอนแรก  แต่ไม่นานก็เริ่มชิน  และชาชิน เพื่อการไต่เต่าไปสู่ความก้าวหน้าทางศาสนา  เพื่อตำแหน่งอันทรงเกียรติทางศาสนา

 ขั้นแรกเขาจะได้การสถาปณาเป็นผู้นำหลักในโบสถ์อาคารก่อน  คือได้ตำแหน่ง  ได้ศาสนศักดิ์  ได้รับการรับรองให้เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในโบสถ์ก่อนและไต่เต่าไปสู่ การได้รับศาสนศักดิ์สูงขึ้น  บรรดาศักดิ์ทางศาสนา (ตำแหน่งทางศาสนา) ที่สูงขึ้นและ  เขาจะรอโอกาสดีกว่าที่จะก้าวไปสู่การเป็นตัวแทนทางศาสนาของภูมิภาค  เพื่อเข้าไปเป็นสมาชิกสภาบริหาร  และหากโชคดี ได้รับเลือกให้เป็นผู้มีอำนาจในองค์กร   หากได้เป็นผู้นำองค์กร  ก็จะได้ค่าตอบแทนและผลประโยชน์มากมายรออยู่   นี่คือความใฝ่ฝันทางศาสนาที่ผู้เชื่อพระคริสต์ส่วนหนึ่งใฝ่ฝัน

ดังนั้นการทึกทักเอาว่า ใครอยู่นานในศาสนาจะมีอาวุโสมากทางวิญญาณสูงจึงเป็นสิ่งน่าคิด   เราจึงไม่สามารถจะวัดการเติบโตทางวิญญาณด้วยวุฒิการศึกษาจากสถาบันใดๆ ได้   ความเชื่อเรื่องความรู้ ศาสนศักดิ์  ผมที่งอกบนหัว อาจไม่สามารถรับประกันความอาวุโสทางวิญญาณได้  อันนี้คือมาตรฐานที่มนุษย์ในศาสนาตั้งขึ้นเท่านั้น

ในเมื่อคริสตจักรแบบอาคาร  แบบระบบศาสนาไม่สามารถเป็นคำตอบให้สังคมไทย  ไม่สามารถนำคนไทยมาถึงพระคริสต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นไปได้ไหมว่า เราจำเป็นต้องกลับไปสืบค้นดูว่า  ในสมัยเริ่มแรกนั้น  คริสตจักรแพร่หลายอย่างรวดเร็วด้วยวิธีการใด   แน่ที่เดียว  หนึ่งในวิธีการที่เกิดผลคือ  การก่อสร้างคริสตจักรในบ้านผู้เชื่อ

คริสตจักรบ้านเป็นคริสตจักรต้นทุนต่ำ การก่อตั้ง หรือปลูกสร้างคริสตจักรบ้านเริ่มแรกไม่ต้องลงทุนต้นทุนสูงในการริเริ่ม  เพราะไม่เน้นการปลูกสร้างอาคารโบสถ์เพื่อใช้ในการนมัสการ  เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  จึงไม่ต้องมีการเรี่ยไรซื้อที่ดิน ไม่ต้องรอเรียนให้จบวิชามหาศาสนศาสตร์   ไม่ต้องถืออดอธิษฐานขอเงินจากพระเจ้าเพื่อสร้างตัวอาคารคริสตจักร

ผู้บุกเบิกปลูกสร้างคริสตจักร จึงไม่มีความจำเป็นต้องแต่งหนังสือขอบริจาค  หาสปอนเซอร์ทำสัญญาช่วยเหลือการสร้างคริสตจักร   ไม่ต้องร่อนจดหมายไปทั่วไทย  หรือทำโครงการ ส่งจดหมายขอบริจาคไปไกลถึง เมืองฝรั่ง เกาหลี สิงค์โปร์ และจีน เพื่อขอเงิน เริ่ยไรหาเงินมาสร้างอาคารนมัสการ และเครื่องดนตรี อุปกรณ์ประกอบ เก้าอี้ยาว และสิ่งอื่นๆ สารพันที่ต้องใช้เงิน ใช้ทุนในการจัดซื้อ    อีกทั้งต้องจัดหาค่าใช้จ่ายเรื่องค่าตอบแทนผู้รับใช้  ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเครื่องอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีมาโดยไม่สามารถคาดเดาได้

ผู้เชื่อที่มีภาระใจ ผู้มีความเชื่อในพระเจ้า รู้จักสิทธิอำนาจของผู้เชื่อ ผู้ที่อุทิศถวายตัวในการรับใช้ หากได้รับการอบรมเพียงเล็กน้อย ก็สามารถเป็นผู้ออกไปประกาศปลูกสร้างคริสตจักรบ้านได้  ผู้เชื่อหากได้รับการสถาปณาเป็นผู้นำ  ได้รับการหนุนใจ  มีความเชื่อก็สามารถที่จะออกไปประกาศปลูกสร้างคริสตจักรบ้านได้  สามารถเป็นผู้ประกอบพิธีบัพติสมา สั่งสอนผู้เชื่อใหม่ในทางของพระเจ้าได้ 


คริสตจักรบ้าน คือแนวคิด  เป็นการเคลื่อนไหวที่สำคัญเป็นคำตอบสำหรับการปลดปล่อยคนบาปออกจากศาสนาผี   การปกครองของวิญญาณ  เป็นสิ่งที่จะสามารถทะลุทะลวงเข้าไป ในทุกพื้นที่ของไทย ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า เพราะเป็นคริสตจักรที่ ลดต้นทุน แทบไม่ต้องจ่ายอะไรเลย ไม่ต้องพึ่งพิงเงินนอก ไม่ต้องง้อนายทุน เงินนอก ไม่ต้องรอให้พร้อมทุกอย่างก่อนทำ ไม่ต้องส่งคนไปเรียนพระคัมภีร์ก่อนเพื่อให้ได้ใบปริญญาก่อน   ขอเพียงแค่ "คุณมีใจ พระเจ้าจะมีวิธี"

 คริสตจักรบ้านไม่ใช่ลัทธิเพี้ยน ไม่ใช่ของใหม่ ไม่ใช่กลุ่มที่เพิ่งเกิดขึ้นเพราะผู้เชื่ออยากเป็นใหญ่เป็นโตที่ไม่ยอมก้มหัวให้กับกฎระเบียบทางศาสนา และกฎหมายของบ้านเมือง   แต่คริสตจักรบ้านคือของเก่าที่ถูกลืม แท้จริงคริสตจักรบ้านคือคริสตจักรที่เป็นรูปแบบมาตั้งแต่ คริสตจักรเริ่มแรกแล้ว (Early Church) ขอเชิญชวนพี่น้องลองพิจารณาดูนะครับ ว่าคริสตจักรต้นทุนต่ำนี้จะเป็นคำตอบของการประกาศข่าวประเสริฐ เพื่อทำพระมหาบัญชาให้สำเร็จได้หรือไม่

เมื่อถึงตอนนี้  ข้าพเจ้าใคร่ขอเสนอให้ท่านผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายได้ลองทบทวนดูหน่อยได้ไหมว่า  ระบบที่มีอยู่มันเป็นอุปสรรคต่อการขยายแผ่นดินของพระเจ้า หรือไม่

มีวิธีอื่นที่ดีกว่าการปลูกสร้างคริสตจักรแบบอาคาร  ต้องมีนักการศาสนาอาชีพ ที่อาศัยการเลี้ยงดูจาก  ทุนนอก  จากระบบศาสนาเพื่อให้เขาสืบทอดศาสนาอีกหรือไม่  หรือว่า  หากเปลี่ยนระบบเก่าไม่ได้   ก็ขอเปิดใจสร้างผู้นำรุ่นใหม่ๆ  และส่งเสริมให้เขาออกไปปลูกสร้างคริสตจักรใหม่ๆ  ด้วยการให้เขาได้ปกครองตนเอง  ส่งเสริมให้เขาก้าวออกไปสู่การเป็นสาวกที่  ไม่ต้องมีกฏระเบียบหยุมหยิมคอยหน่วงเหนี่ยวไม่ให้ใครออกไปไหนไกลได้ไหม

เพราะการปลูกสร้างคริสตจักรแบบอาคารต้องใช้ทุนสูง  ต้องอาศัยนักการศาสนามืออาชีพที่ไม่สามารถดูแลการเลี้ยงชีพของตนเองและครอบครัว   เมื่อได้เป็นผู้นำก็จะสร้างแต่สมาชิกสมบูรณ์เพื่อความมั่นคงขององค์กร  และตัวเองไปเรื่อยๆ

 การจะปลูกสร้างคริสตจักร  ต้องใช้ทรัพยากรมากจนเกินกำลังของระบบศาสนา   แล้วคริสตจักรไทยจะทำพระมหาบัญชาให้สำเร็จได้อย่างไร  ถ้าคริสตจักรไม่ปรับปรุงยุทธวิธี ไม่ยอมรับวิธีการที่หลากหลาย  และเปิดใจปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกสร้างคริสตจักรกลับไปสู่แบบดั่งเดิม

ขอพระเจ้าอวยพระพรให้เจริญขึ้นในความเชื่อ การอุทิศตน และการเกิดผลในพระคริสต์

@ Rice Mu
August 7, 2013
A message from `Rice mu:
All right reserved:

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

บทความเกี่ยวข้อง

ข้อคิดการสร้างสาวก

HOME กลับไปหน้าแรกTag:  การพัฒนาคริสตจักร + วิธีการเทศนา +การปลูกสร้างคริสตจักร+ การสร้างสาวก + วิธีการสร้างสาวก+ การเป็นผู้นำอนุชน+ การจัดการคริสตจักร+การบริหารคริสตจักร+ สหกิจคริสเตียน+ องค์กรคริสเตียนในประเทศไทย+ การนำนมัสการ+ เคล็ดลับในการเติบโตกับพระเจ้า

3 ความคิดเห็น:

 1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 2. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 3. พอดีไปเห็นคำอธิษฐานของนักการศาสนาอาชีพ เขาคิดแบบนี้จริงๆ

  ความฝัน และนิมิตคจ.
  -อยากได้ นักธุรกิจ ร่วมรับใช้ดูแลคจ.สักหนึ่งครอบครัว
  -อยากได้ทีม นมัสการเต็มวง พร้อมเครื่องดนตรี เครืองเสียง สัก หนึ่งชุด
  -อยากได้ผู้ช่วยติดตามผลที่พร้อมลุย ไม่เกี้ยงงาน สัก หนึ่งคน
  -อยากได้มิชชั่นนารี ที่พร้อมสร้างสาวก ที่รักคนไทยพร้อมใจเดินร่วมกับผู้รับใช้ไทยสักหนึ่งครอบครัว
  -อยากได้ สมาชิกที่ไม่ขาดเรียนพระคัมภีร์รอบบ่าย สัก หนึ่งปี
  -อยากได้มีงบ ค่าเช่า และในการรับใช้อย่างพอเพียงในแต่ละ หนึ่งเดือน


  นี่เป็นคำอธิษฐานของเรา ตลอดหนึ่งปี และยังคงฝัน และมีนิมิตทีจะเห็น คนจนได้รับการช่วยกู้ เด็กด้อยโอกาส มีโอกาส เด็กเสี่ยงติดเกมส์ เลิกและมีกิจกรรมดีๆ จากคจ.เด็กที่จะมีกำลังพอในการดูแลพวกเขา


  ขอให้เป็นไปตาม พระวจนะ ฟป. 4:6-7 "อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลย แต่จงทูลความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า ด้วยการ อธิษฐาน การวิงวอนกับการขอบพระคุณ....แล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจ จะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์.อาเมน.

  น่าเห็นใจครับ มืออาชีพจริงๆ

  ตอบลบ

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)